14.1 C
Nitra
piatok, 24 mája, 2024

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?

Situácia okolo futbalového FC Nitra a najmä vyhlásenie konkurzu naň už tak trochu pripomína rozprávkový Nekonečný príbeh. Stav nášho prvého profesionálneho futbalového klubu na Slovensku však rozhodne nie je rozprávkový, ba skôr pripomína tragédiu „líznutú“ s tragikomédiou. Ako sa však skončí by v tejto chvíli zrejme nedokázali povedať ani veštci.  

O futbalovom FC Nitra sa zrejme nikdy tak nehovorilo ako je tomu v ostatnom čase. Smutné však je, že je to skôr v negatívnom ako v pozitívnom duchu, ba podaktorí si ruky mädlia radosťou, že mu hrozí zánik. Fanúšikov a priaznivcov mu za posledné roky, keď mu jeho vedenie narobilo viac škody ako osohu, poriadne ubudlo, a tak nečudo, že aj keby si ako väzeň pred popravou vo svojom poslednom želaní prialo atraktívneho súpera, s ktorým kedysi hrali v európskom pohári, tak by bol zrejme krásny vynovený štadión poloprázdny. Smutné, no taká je realita týchto dní.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?
Predseda správnej rady a väčšinový vlastník FC Nitra Milan Lenčéš svoj boj za záchranu FC Nitra rozhodne vzdať nemieni. Zdroj: archív nn

Konkurzná správkyňa odhlásila tímy FC Nitra zo súťaží!

Napriek všetkému, čo sa na hlavu súčasného vedenia FC Nitra vznáša, funkcionári robia možné aj nemožné, aby klub zachránili a dokázali, že to s ním myslia úprimne a vážne. Kým boj s nitrianskym primátorom Marekom Hattasom už ako-tak zvládli, iný boj, so správkyňou konkurznej podstaty, ktorá voči FC Nitra spravila málo vídaný krok, ešte len začal. Tí, ktorí sledujú dianie okolo FC Nitra vedia určite vedia o čom je reč, a tým ktorí nie prezradíme, že správkyňa konkurznej podstaty Michaela Vadkerti odhlásila A mužstvo a dorast zo súťaží Západoslovenského futbalového zväzu, pričom na základe jej krokov SFZ rozhoduje o odobratí licencie Útvaru talentovanej mládeže a vyradení žiakov i prípravkárov zo súťaží, do ktorých boli prihlásené.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?

To všetko sa udialo na základe konkurzu na 114-ročný klub, ktorý voči nemu inicioval najmä nitriansky primátor Marek Hattas, a ktorý uznesením zo dňa 10.07.2023, sp. zn. 28K/3/2023 vyhlásil Okresný súd Nitra. FC Nitra sa síce voči rozhodnutiu odvolal na Krajský súd, správkyňa konkurznej podstaty však začala nekompromisne konať. A to, div sa svete, v neprospech FC Nitra! Tá miesto toho, aby sa usilovala neznížiť hodnotu klubu a prípadne ho čo najlepšie zhodnotiť a jeho majetok tak výhodne speňažiť, vrhla sa opačným smerom, teda poškodiť ho v očiach prípadných záujemcov, čím de facto znížila jeho hodnotu. Tým poriadne nasrdila aj klubových funkcionárov, ktorí nielenže podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, ale aj zaslali list na Západoslovenský futbalový zväz na „Späťvzatie neplatného pokynu správkyne konkurznej podstaty“.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?
Primátor Marek Hattas je podľa vedenia FC Nitra tým, ktorý chce zlikvidovať klub so 114-ročnou tradíciou a zatiaľ sa mu to darí pomerne úspešne. Zdroj: FB / Marek Hattas

FC Nitra poslal na ZsFZ list, v ktorom zdôvodňuje veci

„Vážený futbalový zväz, z úradnej správy ZsFZ č. 4 zo dňa 28.07.2023 sme sa dozvedeli, že DK obdržala dňa 27.07.2023 Oznámenie od správcu konkurznej podstaty FC Nitra, a. s. v konkurze, IČO: 36559679, v ktorom správca odhlasuje všetky zaradené družstvá FC Nitra a. s. zo súťaží ZsFZ a Slovnaft Cup – u v súťažnom ročníku 2023/2024, a že z toho dôvodu DK začína voči klubu disciplinárne konanie. Rozumej, že bráni mužom a mládeži hrať ďalej futbal. Na vysvetlenie chcem uviesť, že hoci konkurzné konanie začalo, Okresný súd Nitra vyhlásil konkurz, avšak FC Nitra a. s. podal voči tomuto rozhodnutiu odvolanie,“ píše sa v úvode listu, ktorý ZsFZ adresovali predseda predstavenstva FC Nitra Milan Lenčéš a člen predstavenstva Branislav Bobkovič.

Okresný súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka FC Nitra

Z dôvodu podaného odvolania platí právny stav, že rozhodnutie o začatí konkurzu nie je právoplatné a o veci rozhodne odvolací súd, ktorým je Krajský súd v Bratislave. Podľa uplatnených dôvodov v odvolaní je aj reálne, že odvolací súd zruší vyhlásený konkurz, avšak toto rozhodnutie bude záležať len a len na súde. V prípade ak bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, FC Nitra a. s. bude v tom právnom postavení, ako keby nikdy k neprávoplatnému vyhláseniu konkurzu nedošlo. Správkyňa konkurznej podstaty podľa § 44 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. (ďalej len “ZKR”) má však oprávnenie nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku. Takéto oprávnenie je zákonným účinkom hoc aj neprávoplatného vyhlásenia konkurzu,“ uvádza sa ďalej v liste.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?
FC Nitra bol prvým profesionálnym klubom na Slovensku. Jeho fanúšikovia teraz iba s hrôzou pozerajú do akého marazmu padol. Jeho súčasní funkcionári ho však pomaly, no úspešne dvíhajú z prachu. Zdroj: archív nn

Na odhlásenie družstiev zo súťaží nie je žiadny dôvod

V akýchkoľvek ostatných veciach koná za FC Nitra a. s. ďalej predstavenstvo podľa § 191 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého: „Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.“. ZKR v § 44 ods. 2 považuje všetky právne úkony úpadcu (rozumej predstavenstva) urobené počas konkurzu za platné. Ak však ukracujú majetok podliehajúci konkurzu voči veriteľom sú neúčinné, avšak ani u týchto nie je dotknutá ich platnosť. Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že správkyňa konkurznej podstaty prekročila rozsah svojich právomocí a to konať v súvislosti len s nakladaním s majetkom podliehajúcim konkurzu a vo veciach týkajúcich sa tohto majetku,“ konštatujú v liste Lenčéš s Borkovičom.

Súboj Lenčéš vz Hattas je už 4:0. FC NITRA získal prvoligovú licenciu pre Útvar talentovanej mládeže

Odhlásenie družstva mužov „A“ zo súťaží ZsFZ a Slovnaft Cup – u a ostatných družstiev nie je nakladanie s majetkom, ani vecou týkajúcou sa majetku. Futbalisti, či už dospelí alebo mládež, nie sú majetkom podliehajúcim konkurzu (§ 118 Občianskeho zákonníka), ale sú fyzickými osobami podľa § 7 Občianskeho zákonníka. Odhlasovanie zo všetkých súťaží a začatie disciplinárneho konania nie je majetkom konkurzu a preto je takýto právny úkon správcu konkurznej podstaty podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný. Ako štatutárny orgán FC Nitra, a. s. oznamujeme, že nikdy sme nemali vôľu a ani nemáme odhlasovať sa zo všetkých súťaží a Slovnaft Cup – u, považujeme takéto odhlásenie správcu za protizákonný exces, neplatný právny úkon bez právnych účinkov,“ vysvetľujú ďalej dvaja kluboví štatutári.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?
Otázka týchto dní: Zahrajú si v novom ročníku futbalisti FC Nitra ešte nejaký majstrovský zápas? Zdroj: FB / FC Nitra

Koná správkyňa konkurznej podstaty protizákonne?

„Preto žiadame aby ZsFZ na neplatné právne úkony, akým bol „Oznámenie od správcu o odhlásení všetkých družstiev zo súťaží“, neprizeral, pretože sa jedná o neplatné právne úkony netýkajúce sa majetku podliehajúcemu konkurzu. Vyslovene berieme takýto neplatný návrh spoločnosti FC Nitra, a. s. späť. Z tohto dôvodu ani nie je neplatné podanie skutočnosťou oprávňujúcou k začatiu disciplinárneho konania,“ píšu v samom závere listu predseda predstavenstva FC Nitra Milan Lenčéš a člen predstavenstva Branislav Bobkovič, ktorí vedenie Západoslovenského futbalového zväzu zároveň žiadajú v úradnej správe vydať k tomuto neplatnému právnemu úkonu správcu opravu. Či sa tak stane ukážu až najbližšie dni, isté ale je, že v celej veci okolo FC Nitra čosi poriadne smrdí. Čo, to možno odkryje policajné vyšetrovanie, v ktoré súčasní funkcionári FC Nitra veria.

FC Nitra a Nitrianska investičná. Zasiahnu do podivných finančných machinácií orgány činné v trestnom konaní?

„Aké kroky podnikneme a podnikáme voči konkurznej správkyni zatiaľ zverejňovať nebudeme, počkáme si až na to, ako rozhodne Krajský súd, no nejaké už podnikáme,“ priznáva väčšinový vlastník FC Nitra a predseda predstavenstva Milan Lenčéš, ktorý nesúhlasí s tým, že správkyňa konkurznej podstaty Michaela Vadkerti koná, mierne povedané, neštandardne. „Nie že neštandardne, ale protizákonne. Štatutármi klubu sme traja, a ona medzi nimi určite nie je. Ona navyše bude vymenená, lebo ono je to tak, že ona má tých 45 dní, a potom ju vymenia. To je na 95 % isté že ju vymenia. To neexistuje, aby bola tá istá správkyňa, ktorá bude aj dražiť majetok, ak bude konkurz,“ priblížil Lenčéš, podľa ktorého je absurdné, aby ona riadila FC Nitra.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?
List štatutárov FC Nitra vedeniu Západoslovenského futbalového zväzu. Zdroj: archív nn

FC Nitra chce všetky škody správkyni zosobniť

Správkyňa konkurznej podstaty Michaela Vadkerti oznámila neorganizovanie tréningov i zápasov všetkých družstiev FC Nitra a nepokračovanie v podnikateľskej činnosti klubu, avizovala tiež vymenenie zámkov a navyše odhlásila áčko i dorasty FC Nitra. „Podľa zákona my sme štatutári a my riadime klub. A to aj v konkurze. Síce s obmedzeniami v určitých ekonomických veciach, napríklad transakciách, ale v takomto stave ona nemôže riadiť klub! Veď to je úplne že choré,“ konštatuje Lenčéš, podľa ktorého je to pre Vadkerti prvý športový klub, ktorý má v konkurze. „Priznala nám to keď sme sa jej na to pýtali. Aj preto sme ju upozornili na to, že všetky škody, ktoré nám jej krokmi vzniknú bude znášať iba ona,“ prezrádza ďalej Milan Lenčéš, podľa ktorého Michalea Vadkerti klub poškodzuje úmyselne.

FC Nitra zvoní umieračik. Mesto naň podalo na súd návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť!

„Áno, existuje taká poistka, že keď správca konkurznej podstaty poškodí toho, ktorého majetok má spravovať, tak poisťovňa to za neho zaplatí, ale poisťovňa nezaplatí za to, keď to urobí úmyselne, keď je to trestný čin. Veď čo má spoločné s majetkom bránenie futbalistom hrať amatérsky futbal, prípadne mládeži brať futbalové bránky, aby už nemohli ani trénovať? Nič! Ona je niekým úkolovaná,“ nedáva si Lenčéš servítku pred ústa. „Však už sa ozývajú niektoré kluby v Nitre, že aby všetky deti prešli k nim. Je nám to ľúto, no jasné je, ktoré sú to. Však oni sa tým na sociálnej sieti ani netaja, len to chcú akože zaobaliť tým, že oni nie, ale my vieme čo sa deje. Už sa okolo našich detí zlietajú ako supy, ale zuby im klapnú naprázdno,“ odkazuje Lenčéš všetkým (ne)záujemcom o deti FC Nitra.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?
O štadión FC Nitra a aj o jeho hráčov je teraz bitka, aká tu za 114-ročnej existencie klubu azda ešte nikdy nebola. Zdroj: youtube.com

Hrať FC Nitra chce, zatiaľ mu to ale umožnené nie je

Čo sa teda bude diať teraz, keď začne nová sezóna a podľa úradnej správy ZsFZ sú A mužstvo aj dorasty FC Nitra odhlásené zo súťaží Západoslovenského futbalového zväzu, ktorý to potvrdil aj vo svojej úradnej správe? „My chceme nastúpiť a požiadame zväz, aby naše mužstvá boli normálne pripustené k majstrovským zápasom. My sme to jasne napísali aj v liste adresovanom ZsFZ, že treba tú úradnú správu zmeniť. Takže uvidíme, ale sme presvedčení, že od 1. kola normálne hrať budeme,“ netají Lenčéš, ktorý na záver prízvukoval, že všetky finančné škody, ktoré konkurzná správkyňa Michaela Vadkerti svojím protizákonným konaním voči klubu FC Nitra spôsobí, budú od nej vymáhať.

Vzlietne FC Nitra pod vedením Milana Lenčéša ako bájny Fénix, alebo skončí rovnako ako doteraz?

Portál nitranoviny.sk oslovil nielen správkyňu konkurznej podstaty Michaelu Vadkerti, ale aj skúseného konkurzného právnika Juraja Bizoňa a tiež predsedu ZsFZ Petra Kováča, ktorých požiadal o vyjadrenie sa k situácii, ktorá hýbe nielen samotným klubom FC Nitra, ale aj zostatkom jeho fanúšikov a širokou futbalovou verejnosťou. Vec sa totiž už dostala do takého štádia, ktoré niekomu veľmi vyhovuje, a niekomu vôbec. Všetko má ale v súčasnosti v rukách Krajský súd, ku ktorému sa funkcionári FC Nitra odvolali. Až na základe jeho rozhodnutia bude zrejme niektorým ľuďom poriadne horúco. Ktorým, to sa ukáže po rozhodnutí. Vyjadrenia Michaely Vadkerti, Juraja Bizoňa aj Petra Kováča prinesieme v nasledujúcom článku.

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

1 komentár

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
1 Komentár
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Miloš Pekárik
9 mesiacov späť

Nitra je dosť veľké mesto, aby sa tu mohol hrať prvoligový futbal. Nechápeme,my bežní ľudia, prečo sa tie kluby v Nitre nespoja za Nitru. Aj mesto. Hattas len bycikluje, na športy, ktoré preslávili Nitru sa kašle. Bárs jaká dedina tu hrá 1.ligu.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

1
0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x