18.1 C
Nitra
sobota, 25 mája, 2024

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?

Najskôr oň nikto takmer ani nezakopol, teraz sa ho snažia vymazať z futbalovej mapy. Ak niekto nevie o kom je reč, tak o klube so 114-ročnou históriou – FC Nitra. Prvý slovenský profesionálny futbalový klub a kedysi jeden z najslávnejších pod Tatrami sa ocitá na prahu holej existencie. Zatiaľ síce ešte dýcha, no dokedy?

Problémy sa v FC Nitra vlečú už niekoľko rokov a hoci sa mu viacerí usilovali pomôcť, vždy spod Zobora odišli nielen s dlhým nosom, ale aj s blenom na jazyku. Ukazovať prstom že za to všetko môže ten či onen by síce netrvalo dlho, lenže každý, na koho by sa ukázalo, by vytiahol more argumentov, že on za tým všetkým nestojí, lebo však to tí druhí. Nech už je to tak či onak, situácia sa začala zhoršovať príchodom primátora Mareka Hattasa na nitriansku radnicu. A teraz, keď už sa nejaká partia chlapov usiluje klub vytiahnuť z najhoršieho, primátor a zopár ľudí okolo neho sa rozhodli, že oni klub stoj čo stoj zničia. Žiadna pomoc, ústretovosť či snaha dať veci na poriadok, NIČ! Iba veľká vôľa buldoga roztrhať klub na franforce a zničiť ho. Prečo? Komu toto vyhovuje?

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
Zakývajú takto hráči FC Nitra na rozlúčku svojím fanúšikom nadobro? Alebo sa stane zázrak a klub bude normálne fungovať aj naďalej? To by mali ukázať už najbližšie dni a možno týždne. Zdroj: FB / FC Nitra

Dvonč športu v Nitre pomáhal, a čo Hattas?

Nové vedenie FC Nitra robí všetko pre to, aby klub zachránilo od najhoršieho. Posplácalo značnú časť dlho, zastabilizovalo mládež, pre ktorú opäť získalo štatút ÚTM, na nohy opäť stavia aj áčko a ďalšími krokmi sa snaží dokázať, že s klubom majú ciele vrátiť ho tam, kde bol pred rokmi, keď na jeho tribúny chodili fanúšikovia s radosťou a tešili sa na atraktívnych súperov. Kto rozumie futbalu tomu je jasné, že po tom, čo sa v FC Nitra za posledných pár rokov udialo to nepôjde ľahko, a že to nejaký ten rôčik potrvá. Snaha tu ale je. Lenže je tu snaha aj z iných strán, a to zničiť klub nadobro. Supy už lietajú okolo neho a každý sa teší, že si niečo uchmatne a priživí sa na ňom. Egá niektorých ľudí pohybujúcich sa okolo futbalu v celej Nitre chcú z danej situácie vyťažiť čo najviac a pomocnú ruku im s radosťou podáva primátor Hattas. Prečo? Kvôli čomu? Či kvôli komu?

Okresný súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka FC Nitra

Fanúšik FC Nitra iba s nostalgiou spomína na to, ako klubu pomáhal exprimátor Dvonč, ktorý však nepomáhal iba FC Nitra, ale aj ostatným klubom v meste. Futbalovým, i nefutbalovým. A teraz? Nájde sa v meste klub, česť výnimkám, ktorý by bol spokojný s tým, ako mu mesto finančne pomáha? Česť výnimkám píšeme úmyselne preto, lebo košeľa je bližšia ako kabát. Toto príslovie v prípade dotácií na šport v meste sadá ako r.. na šerbel. Ale dosť už všeobecne, vráťme sa k meritu veci. Na FC Nitra mesto podalo návrh na vyhlásenie konkurzu, čo by v prípade jeho „úspechu“ znamenalo de facto zánik klubu. O vyhlásení konkurzu už rozhodol aj Okresný súd Nitra. Na základe toho sa „rozhýbal“ aj Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, ktorý má rozhodnúť o návrhu na odobratie licencie Útvaru talentovanej mládeže, čo by mohlo znamenať vyradenie tímov mládeže zo súťaží riadených SFZ.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
Primátor Marek Hattas je podľa vedenia FC Nitra tým, ktorý chce zlikvidovať klub so 114-ročnou tradíciou a zatiaľ sa mu to darí pomerne úspešne. Zdroj: FB / Marek Hattas

Mesto koná s veľkým podozrením nezákonne…

Suma-sumárum, deti z FC Nitra by boli k dispozícii ostatným klubom v meste, ktoré už krúžia okolo ako tie už spomínané supy. Kvalitná mládež poľahky získaná by im totiž pomohla dostať sa do vyšších súťaží. A o to tu predsa ide, tak prečo to nevyužiť. Nech už je to tak či onak, pomyselné prasa zatiaľ žije, takže sa ešte porcovať nedá. Portál nitranoviny.sk dostal do redakcie vyjadrenie vedenia FC Nitra k vzniknutej situácii, ako aj upozornenie správkyni konkurznej podstaty Michale Vadkerti na možný vznik škody. „Mesto koná s veľkým podozrením nezákonne a správkyňa nepochopiteľne zaujato a nešportovo!!!“ napísal väčšinový vlastník FC Nitra Milan Lenčéš v úvode stanoviska klubu a dodáva, že v poslednej dobe sa veľa píše o futbale v Nitre tendenčne a zaujato negatívne smerom k FC Nitra, a.s.

Oremus: Súčasní väčšinoví akcionári nenesú vinu za stav FC Nitra. Naopak, spoločne sme urobili malý zázrak!

Napriek tomu, že zástupcovia klubu zverejňujú informácie o finančnom stave, teda má k nim prístup verejnosť, a má k nim prístup aj mesto Nitra a jeho zástupcovia, ktorí síce na dvoch zasadnutiach rozhodli jednoznačne o stiahnutí návrhu na konkurz, tak jednotlivé komisie nekonali dostatočne a nezabránili spoločnosti Nitrianska investičná s.r.o., ktorej je mesto Nitra 100% majiteľ, aby návrh ich vlastná spoločnosť nestiahla!!! Konateľ spoločnosti pán Mgr. Vladimír Ballay konal na základe rozhodnutia 100% spoločníka, teda mesta Nitra a konkrétne primátora pána Mareka Hattasa. Áno, vidíte dobre. Konateľ s vyšším vzdelaním ako primátor mesta,“ píše sa ďalej v stanovisku klubu FC Nitra, respektíve jeho vedenia.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
Milan Lenčéš je odhodlaný brániť celý klub FC Nitra aj napriek zjavnej nepriazni primátora Mareka Hattasa a prinávrátiť mu jeho zašlú slávu. Zdroj: archív Milan Lenčéš

Tendenčné kroky so zámerom poškodenia mena klubu

„Nikto doteraz nespomenul už v napísanom, teda okrem pána Oremusa, ktorý išiel s pohľadávkami a dlhmi FC Nitra na verejnosť, aby tak priblížil stav klubu a tým ho bránil. No dnes, keď z dôvodu spornej pohľadávky Nitrianskej investičnej s.r.o., ktorú ich právnik pán Judr. Marek Ďuran, chytro doplnil dňa 26.6.2023 do návrhu na konkurz za účelom vytvorenia druhého veriteľa, čím rozdelil aktuálny sporný dlh na dvoch veriteľov, a tak vstúpil do už prebiehajúceho konania účelovo, a hlavne s tým vedomím, že by konanie nespĺňalo podmienky konkurzu a bolo by súdom s veľkou pravdepodobnosťou uznané za neoprávnené, nakoľko by nespĺňalo podmienky návrhu na konkurz. Týmto rozdelením vznikli dve pohľadávky toho istého veriteľa!!!“ pokračuje Lenčéš.

Súboj Lenčéš vz Hattas je už 4:0. FC NITRA získal prvoligovú licenciu pre Útvar talentovanej mládeže

Mesto Nitra 48 975 euro, čo predstavuje dve mesačné splátky za prenájom mesiac november a december roku 2020, Nitrianska investičná, s.r.o vo výške cca 250-tisíc euro (sumu treba upresniť, a aj jej jednotlivé čiastky s dátumom vzniku pred vydaním článku). Pre lepšiu predstavu chceme upozorniť verejnosť aj na fakt, že FC Nitra a.s. si dokladovateľne plní splácaním záväzkov z minulosti podľa dohodnutých splátkových kalendárov, čo dokladovali všetci veritelia pri preverovaní si skutočnosti pani správkyňou konkurzu Mgr. Ing. Michaela Vadkerti. Na základe uvedených skutočností máme právo sa domnievať, a aj vďaka už aktuálne realizovaným jednotlivým krokom máme pocit, že všetci, ktorí sa podieľajú na zviditeľnení problémov a úpadku klubu to robia tendenčne so zámerom poškodenia mena klubu, doslovnej likvidácie klubu po športovej stránke a nespornej snahe za každú cenu túto situáciu vyriešiť čo najnevýhodnejšie pre každého veriteľa,“ konštatuje sa vo vyhlásení.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
Milan Lenčéš (vľavo) spolu so žiakmi FC Nitra, ich rodičmi aj trénermi protestovali pre nitrianskou radnicou a žiadali primátora aby ich nelikvidoval. Foto: Dodo Púchovský

Do sledovaného prípadu chcú vniesť reálne informácie

Nakoľko sa ako predstavitelia klubu snažíme o seriózny prístup riešiť situáciu, tak sa budeme pre čo najlepšie informácie verejnosti usilovať upriamiť pozornosť presne na každého, a to na konkrétne osoby, ktoré nekonali, alebo mali konať, v maximálnom rozsahu svojich kompetencií, aby tak chránili nielen spravodlivosť, ale aj povinnosti verejných činiteľov a finančné prostriedky občanov mesta Nitra. Chceme tak postupne vniesť do tohto športovou verejnosťou sledovaného prípadu reálne informácie a oboznámiť ju nielen kto zastupuje aktuálne FC Nitra a.s., ale aj kto je konkrétne za druhou stranou sporu, teda za veriteľom, zastupiteľstvom, a komu konkrétne situácia v FC Nitra a.s. vyhovuje, a zároveň kto vyvíja takú snahu, činnosť, ktorou napomáha zhoršeniu pohľadu a aj samotnej už tak ťažkej situácii v klube,“ píše sa záverom.

FC Nitra a Nitrianska investičná. Zasiahnu do podivných finančných machinácií orgány činné v trestnom konaní?

Všetky konkrétne nám známe mená dáme v konaní širokej verejnosti na známosť. Budú to osoby, ktoré teraz vyvíjajú snahu zničiť klub a osoby, ktoré pripustili, aby sa klub FC Nitra a.s. do tejto situácie dostal. Všetci budú uvedení presne v takej miere, v akej prispeli aktuálnemu stavu. Pribina, Corgoň a všetci nitriansky velikáni nech stoja na strane spravodlivosti,“ skonštatoval Milan Lenčéš na samý koniec stanoviska FC Nitra a.s. k vzniknutej situácii okolo konkurzu 114-ročného klubu. A aby toho nebolo málo, väčšinový vlastník FC Nitra a.s. Milan Lenčéš bol v uplynulých dňoch podať na Generálnu prokuratúru do Bratislavy trestné oznámenie

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
FC Nitra bol prvým profesionálnym klubom na Slovensku. Jeho fanúšikovia teraz iba s hrôzou pozerajú do akého marazmu padol. Jeho súčasní funkcionári ho však pomaly, no úspešne dvíhajú z prachu. Zdroj: archív nn

Klub upozorňuje konkurznú správkyňu na možné škody

Portál nitranoviny.sk má k dispozícii aj upozornenie správkyni konkurznej podstaty Michale Vadkerti na možný vznik škody, ktorý tiež zverejňujeme v plnom znení. „Vážená pani správkyňa, uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.07.2023, sp. zn. 28K/3/2023, bol vyhlásený konkurz na majetok našej spoločnosti a Vy ste boli ustanovená za nášho správcu. Uznesenie bolo zverejnené dňa 17.07.2023 v Obchodnom vestníku č. 135/2023 pod zn. K040082. V nadväznosti na to sme si dnes v priestoroch futbalového štadióna našli vyvesený dokument s názvom „Oznam pre verejnosť“, v ktorom verejnosti oznamujete, že sa nebude pokračovať v prevádzkovaní podniku našej spoločnosti a teda že sa ani nebudú organizovať žiadne futbalové zápasy, resp. tréningová činnosť,“ píše sa v úvod oznámenia.

FC Nitra zvoní umieračik. Mesto naň podalo na súd návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť!

Oznamujeme Vám, že sme v dnešný deň podali odvolanie proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu, pričom podľa § 19 ods. 3 ZKR odvolací súd má na rozhodnutie o odvolaní stanovenú lehotu 45 dní od predloženia veci. Žiadame Vás, aby ste sa dovtedy zdržali unáhlených krokov, akým rozhodne je ukončenie prevádzkovania podniku. V zmysle § 88 ods. 1 ZKR má takémuto kroku predchádzať odborné zhodnotenie možnosti pokračovať v prevádzkovaní podniku, čo je nereálne stihnúť už za tri dni od vyhlásenia konkurzu. K dnešnému dňu nevznikajú voči konkurznej podstate žiadne pohľadávky, pretože všetky prevádzkové náklady hradia členovia orgánov našej spoločnosti z ich vlastných zdrojov a mienia v tom pokračovať aspoň do rozhodnutia odvolacieho súdu,“ konštatuje sa ďalej v oznámení.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
Funkcionári FC Nitra zatiaľ totálny kolaps a krach odvrátili. Nezodpovedanou otázkou ale stále je – ako skončí kedysi slávny (česko)slovenský futbalový klub, ktorý má 114-ročnú históriu? Zdroj: archív nn

Trestné oznámenie na organizovanú skupinu

„Aj Vy sama píšete na konci predmetného oznamu, že v zmysle § 44 ods. 2 ZKR môžeme po vyhlásení konkurzu ďalej platne konať. Preto Vám prehlasujeme, že mienime v tom pokračovať, pričom ale nebudeme vykonávať žiadne právne úkony ukracujúce majetok podliehajúci konkurzu. Upozorňujeme Vás, že ak odvolací súd uznesenie o vyhlásení konkurzu zruší, ale Vy medzičasom znemožníte našej spoločnosti podnikať, budeme sa voči Vám domáhať náhrady škody. Za túto škodu nebudú zodpovedať navrhovatelia v predmetnom konkurze, pretože oni sa budú (dôvodne) brániť tým, že vyhlásenie konkurzu ešte nemuselo nevyhnutne znamenať ukončenie prevádzkovania podniku, lebo toto bolo na Vašom rozhodnutí. Za škodu teda budete zodpovedať iba Vy. My by sme takémuto sporu radi predišli, preto sme Vám k dispozícii, ak by ste potrebovali akékoľvek informácie týkajúce sa podrobností ďalšieho prevádzkovania podniku našej spoločnosti,“ píše sa v samom závere oznámenia.

Vzlietne FC Nitra pod vedením Milana Lenčéša ako bájny Fénix, alebo skončí rovnako ako doteraz?

To rozhodnutie musí byť zrušené, pretože okresná sudkyňa spravila množstvo chýb. A práve aj kvôli tomu sme podali odvolanie na Krajský súd aby zrušil konkurz. Však my sme z piatich veriteľov vyplatili štyroch a jedného, Nitriansku investičnú s.r.o. odporujeme. Za jedného, ktorého navyše odporujeme, nemôž byť vyhlásený konkurz,“ vysvetľuje Lenčéš. „Sudkyňa si tiež zle vyrátala lehoty, a navyše nám nedala právo na odvolanie. Ale toto nie je samokonkurz, to je veriteľský konkurz, proti ktorému máme právo s odvolať, čo nám povedala aj konkurzná správkyňa. V uznesení navyše sudkyňa nenapísala, prečo vyhlasuje konkurz. No zrejme preto, lebo ho nemala prečo vyhlásiť. Aj preto som podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na organizovanú skupinu, pričom som menoval i konkrétne osoby,“ vysvetľuje Lenčéš, podľa ktorého konkurz na FC Nitra nemal byť vôbec vyhlásený. „Keď sa to začne vyšetrovať, potom len začne to správne čóro-móro,“ dodáva väčšinový vlastník FC Nitra. Ako sa zdá, pod Zoborom bude ešte poriadne horúce leto. A nie iba zásluhou počasia.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?
Upozornenie FC Nitra a.s. pre konkurznú správkyňu na možný vznik škôd. Zdroj: archív nn

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x