24.1 C
Nitra
utorok, 21 mája, 2024

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?

Zrejme nikto nepochybuje o tom, že prázdninové dni sú obdobím rozličných súťaží vo verení, a to či už gulášu, bryndzových halušiek, fazuľovice alebo iných pokrmov. Pod Zoborom ale už niekoľko týždňov prebieha iná „súťaž“, ktorá silne pripomína – guláš. Ten, kto spomedzi dvoch jej účastníkov určí víťaza bude bratislavský Krajský súd, na ktorého verdikt sa upierajú oči stoviek ba tisícok ľudí v Nitre a širokom okolí.

Príbeh 114-ročného futbalového klubu FC Nitra pripomína v ostatných dňoch a týždňoch výjav z rozprávky, v ktorej skromné dievča trhá lupienky kvetov a pýta sa: „Má ma rád, nemám ma rád…“ Akurát miesto skromného dievčaťa sú to funkcionári, rodičia, deti a fanúšikovia FC Nitra, ktorí sa pýtajú: „Skončí klub, neskončí klub…“ Zatiaľ to s ním síce veľmi ružovo nevyzerá, pretože na nasledujúci ročník sú zo súťaží vyradené všetky jeho tímy, ale umieračik mu zatiaľ ešte nezvonia. A to práve pre tak veľmi očakávané rozhodnutie Krajského súdu o platnosti vyhlásenia konkurzu (ten bol na FC Nitra vyhlásený Okresný súdom Nitra a za vyhlásený sa považuje deň po zverejnení v Obchodnom vestníku, ktorým bol 18. júl – pozn. red.), ktoré môže mať, a zrejme aj bude mať, na existenciu prvého profesionálneho futbalového klubu na Slovensku zásadný vplyv.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Nad Nitrou, a najmä nad jej futbalovým FC sa sťahujú poriadne čierne mraky. Zmietne klub so 114-ročnou tradíciou búrka z futbalovej mapy, alebo sa stane biblický zázrak? Zdroj: imeteo.sk

Súd údajne uviedol nesprávne poučenie

Kroky, ktoré spravila konkurzná správkyňa nie sú podľa mňa v súlade s účelom zákona o konkurze. Nejedná sa o štandardný postup správcu v konkurzoch. Účelom konkurzu nie je zlikvidovať činnosť úpadcu, ale speňaženie jeho majetku a kolektívne uspokojiť veriteľov. Správca je povinný konať s odbornou starostlivosťou a postupovať tak, aby získal čo najväčší výťažok z predaja majetku úpadcu v čo najkratšom čase a s čo najmenšími nákladmi. Najskôr je povinnosť správcu odborne sa rozhodnúť, či je výhodnejšie predať podnik v prevádzke – teda klub s mládežou hrajúci svoje súťaže, alebo je výhodnejšie rozpredať len samotný majetok bez fungujúceho klubu,“ povedal nám hneď v úvode skúsený konkurzný právnik Juraj Bizoň čo si myslí o krokoch konkurznej správkyne majetku FC Nitra Michaele Vadkerti.

Funkcionári FC Nitra bránia klub ako len môžu. Pomôže jeho mužstvám list, ktorý zaslali na ZsFZ?

Keďže FC Nitra sa voči konkurzu odvolal, na rade je Krajský súd v Bratislave, ktorý má na rozhodnutie lehotu 45 dní. Niektorí ale namietajú, že voči konkurzu vedenom proti FC Nitra sa klub odvolať nemôže. „Ale môže, pretože sú dva druhy konkurzov, a to veriteľský a samokonkurz. Pri samokonkurzoch, keď sám úpadca požiada o konkurz, vtedy nie je prípustné odvolanie, lebo návrhu súd vyhovel. Pri veriteľskom konkurze, keď dvaja veritelia požiadajú o konkurz, úpadca sa voči tomuto právne bráni, už je prípustné odvolanie, pretože takéto sporové súdne konania sú dvojinštančné“, vysvetľuje skúsený konkurzný právnik. Podľa Juraja Bizoňa prvostupňový súd uviedol nesprávne poučenie, použijúc vzor zo samokonkurzu. FC Nitra sa ale odvolal, Krajský súd v Bratislave rozhodne právoplatne, čo už bude definitívne.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Klub so 114-ročnou tradíciou, FC Nitra, sa potáca na hrane bytia a nebytia. Ako skončí sága, ktorá je bojom o jeho prežitie? Zdroj: archív nn

Kedy správkyňa zodpovedá za škodu?

„Ako rozhodne odvolací súd to nevieme, ale FC Nitra má dôvody aj na to, aby mohol byť konkurz zrušený. V takom prípade by však navrhovateľ platil náhradu škody, ktorú spôsobil svojím návrhom. A aj správkyňa, a to taktiež len za svoje úkony, ktoré spôsobili škodu. A keď súd konkurz potvrdí, tak sa pokračuje v konkurze pri speňažovaní majetku ďalej podľa konkurzného zákona,“ konštatuje ďalej Bizoň. „Avšak keď správca nebude rešpektovať povinnosť získavať čo najväčší výťažok z predaja, prípadne sa vzdá vyššieho výťažku za predaj klubu v prevádzke, zodpovedá za škodu. Teda škodou je rozdiel vo výťažku aký sa mohol dosiahnuť predajom funkčného klubu, a aký sa dosiahol rozpredajom majetku. Podľa môjho názoru len samotným rozpredajom hnuteľného majetku sa dosiahne nižší výťažok. Aj amatérsky klub, keď mu hrajú hráči v amatérskej IV. lige, má predsa nejakú hodnotu, pretože tiež niečo stojí prebojovať sa z VIII. ligy do IV. ligy,“ dodal Bizoň.

Pod Zoborom zúri skutočná futbalová vojna! Kto z nej napokon vzíde ako víťaz a kto ako porazený?

„Prečo by sa nemohli rozhodnúť napr. bývalí futbalisti alebo nadšenci futbalu, že si kúpia klub hrajúci IV. ligu bez akýchkoľvek dlhov v konkurze? Nebudú im predsa hroziť žiadni „kostlivci z minulosti“. Ak zaplatia čo len 10-tisíc eur plus hodnotu hnuteľného majetku, tak je výťažok výhodnejší ako keď klub utlmí futbalovú činnosť,“ vysvetľuje skúsený konkurzný právnik, podľa ktorého správkyňa konkurznej podstaty FC Nitra Michaela Vadkerti má len oprávnenie nakladať s majetkom a musí zabezpečiť, aby klub počas konkurzu nevytváral ďalšiu stratu. Ak však klub funguje amatérsky, toto zabezpečenie je jednoduché aj bez utlmenia futbalovej činnosti. Správkyňa konkurznej podstaty však zrušila prístup do systému SFZ všetkým štatutárom klubu a navyše A mužstvo aj dorasty odhlásila zo súťaží riadených ZsFZ, pričom SFZ zvažuje odobratie licencie FC Nitra pre Útvar talentovanej mládeže, ktorý im pridelil iba pred pár týždňami.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Vkročí ešte niekedy noha futbalistov v dresoch FC Nitra na ich vynovený štadión, kde sa písala skvelá história nitrianskeho futbalu? Zdroj: archív nn

Správkyňa by mala radšej konať opatrne

„Podľa zákona predstavenstvo FC Nitra stále funguje a teda klub fakticky riadi. Správca konkurznej podstaty rozhoduje len o majetku a konaniach súvisiacich s majetkom,“ upozorňuje ďalej konkurzný právnik. „Čiže správca nerozhoduje o bežnom režime v klube, teda či sa tam hrá alebo nehrá futbal, či má mládež mať tréning alebo nemá. Čo to má spoločné s majetkom? Vôbec nič. Lenže keď to správkyňa konkurznej podstaty na zväz napísala, tak zväz zodpovedných funkcionárov klubu z prístupu do ISSF systému vypol. To je však právne neplatné, pretože na to nemala k takémuto právnemu úkonu právomoc,“ prízvukuje Bizoň. Práve pre tento krok v nedeľu muži FC Nitra oficiálne neodohrali pohárové stretnutie Slovnaft cup-u v Kmeťove, čím z neho boli vyradení napriek tomu, že v ňom v rámci prípravného zápasu vyhrali 5:2.

Oremus: Súčasní väčšinoví akcionári nenesú vinu za stav FC Nitra. Naopak, spoločne sme urobili malý zázrak!

„Takže už im tam nejaká škoda vzniká, ale všetko sa bude ďalej odvíjať od rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave. Správca konkurznej podstaty by mal v tomto prípade konať radšej opatrne, a najmä vtedy, keď vie, že v limite do 45 dní až odvolací súd rozhodne, či bolo vyhlásenie konkurzu vôbec správne. Čiže štandardne nerobieva správca v konkurzoch také úkony, ktoré môžu spôsobovať škodu, lebo si za svoje konanie aj podľa zákona zodpovedá,“ vysvetľuje ďalej Bizoň. „Aj odhlásenie zo súťaže, ktoré je sankcionované pokutou, za túto bude zodpovedať už správca. Zákon mu totiž nekáže utlmiť činnosť futbalového klubu či odhlasovať ho zo súťaží, to je jeho vlastné rozhodnutie. Správca má robiť také úkony, aby sa zabezpečil majetok, aby sa tento nestrácal a hodnota neznižovala, a aby klub počas konkurzu nevytváral stratu,“ dodal na záver skúsený konkurzný právnik Juraj Bizoň.  

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Primátor Marek Hattas je podľa vedenia FC Nitra tým, ktorý chce zlikvidovať klub so 114-ročnou tradíciou a zatiaľ sa mu to darí pomerne úspešne. Zdroj: FB / Marek Hattas

Odklad vykonateľnosti v konaní nie je prípustný

Prirodzene, portál nitranoviny.sk sa na celú situáciu spýtal aj konkurznej správkyne Michaely Vadkerti. Tá má však na vec odlišný názor ako jej „oponent“ Juraj Bizoň. Na vyhlásenie skúseného konkurzného právnika, že „konkurz beží neštandardne, ako aj na niektoré iné zverejnené závažné skutočnosti z porušovania zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR), ale aj na nepravdy a zavádzanie, ktoré podľa Vadkerti odzneli, predsa len konkurzná správkyňa zareagovala. „Ide o vyhlásený konkurz podľa II. časti ZKR na majetok právnickej osoby, konkrétne akciovej spoločnosti, a to bez ohľadu na činnosť súvisiacu s podnikateľskou činnosťou akciovej spoločnosti. V tomto prípade ide o športový klub, pričom som bola tiež ustanovená ako predbežná správkyňa, a mala som zisťovať najmä majetok dlžníka, ktorého po vyhlásení konkurzu už nazývame úpadcom,“ vysvetľuje Vadkerti.

Súboj Lenčéš vz Hattas je už 4:0. FC NITRA získal prvoligovú licenciu pre Útvar talentovanej mládeže

Vyhlásením konkurzu nastupujú účinky vyhlásenia konkurzu definované v ZKR bez ohľadu na to, že uznesenie o vyhlásení konkurzu ešte nie je právoplatné, keďže ide o konkurzné konanie začaté na návrh veriteľa, pri ktorom je prípustné odvolanie. Odklad vykonateľnosti v konaní podľa ZKR nie je prípustný a prejaví sa účinkami ustanovenými ZKR. Na konkurzné konanie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového konania (CSP). Ak zo ZKR nevyplýva iná účinnosť uznesenia, je vykonateľné bez ohľadu na jeho právoplatnosť. Lehota na plnenie začína plynúť od doručenia uznesenia, po jej uplynutí je uznesenie vykonateľné. Ak v uznesení nebolo uložená povinnosť na plnenie, je vykonateľné, len čo bolo doručené, a ak netreba doručovať, len čo bolo vyhlásené alebo vyhotovené (§238 CSP),“ uvádza ďalej konkurzná správkyňa.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Súčasný šéf klubu Milan Lenčéš je odhodlaný brániť celý klub FC Nitra aj napriek zjavnej nepriazni primátora Mareka Hattasa a prinávrátiť mu jeho zašlú slávu. Zdroj: archív Milan Lenčéš

Proti údajným pochybeniam sa rázne ohradzuje

Správca musí s odbornou starostlivosťou zhodnotiť pokračovanie v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu, ukončiť ho alebo rozhodnúť o pokračovaní. V prevádzkovaní podniku môže správca pokračovať, len ak sú súčasne splnené všetky tri podmienky uvedené v § 88, odseku 1 ZKR:

  1. je schopný v lehote splatnosti uhrádzať pohľadávky proti podstate podľa § 87 ods. 2 písm. i); súd na návrh veriteľa takejto pohľadávky proti podstate uloží správcovi povinnosť ukončiť prevádzkovanie podniku, ak zistí, že správca je viac ako dva mesiace po lehote splatnosti s úhradou týchto pohľadávok proti podstate,
  2. v dôsledku prevádzkovania podniku sa podstatným spôsobom nezmenší hodnota oddelenej podstaty; súd na návrh dotknutého zabezpečeného veriteľa uloží správcovi povinnosť ukončiť prevádzkovanie podniku, ak zistí, že v dôsledku prevádzkovania podniku sa zmenšuje hodnota jeho oddelenej podstaty,
  3. v dôsledku prevádzkovania podniku dosiahne pre veriteľov vyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok, ako keby prevádzkovanie podniku ukončil; prevádzkovanie podniku sa musí obmedziť na nevyhnutný rozsah potrebný na dosiahnutie tohto účelu,“ vysvetľuje ďalej Michaela Vadkerti.

Šéf FC Nitra Milan Lenčéš vyzýva primátora Mareka Hattasa na súboj. Okolo futbalu začína byť naozaj horúco

Konkurzná správkyňa sa zároveň ohradzuje voči Bizoňovým tvrdeniam, že tieto zákonné podmienky nedodržala. „Bez akejkoľvek znalosti správcovského spisu konštatuje moje pochybenie a dokonca úmyselné poškodzovanie veriteľov alebo úpadcu. Proti týmto tvrdeniam sa musím rázne ohradiť!“ prízvukuje konkurzná správkyňa, ktorá zároveň dodáva, že môže čestne prehlásiť, že každý krok vykonáva po dôslednom zvážení všetkých skutočností vyplývajúcich zo správcovského spisu, teda koná tak, aby chránila majetok úpadcu a záujmy všetkých veriteľov bez rozdielu a nespôsobovala nikomu žiadnu škodu.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Zdá sa, že nálepka na dverách oznamujúca vstup do priestorov FC Nitra môže byť čoskoro nahradená inou. Akou, respektíve koho, to ukážu už najbližšie dni a možno týždne. Zdroj: archív nn

Konkurzná správkyňa má vraj svedomie čisté

Juraj Bizoň sa vyjadroval aj k zodpovednosti za prípadné škody, ktoré sa môžu stať pri istých krokoch správkyne, respektíve čo sa stane, ak odvolací súd zruší konkurz. „Áno, ZKR upravuje situáciu zrušenia konkurzu na základe rozhodnutia odvolacieho súdu v § 103 ZKR a zrejme v prípade, ak by bola voči mne uplatnená náhrada škody, súd bude rozhodovať, či som konala s odbornou starostlivosťou a či som škodu spôsobila. Rada by som sa pána doktora Bizoňa spýtala, že ak bude konkurz odvolacím súdom potvrdený, a ja dovtedy nebudem vykonávať správu majetku a ostatné povinnosti správcu, kto bude zodpovedať za porušenie povinností pri správe cudzieho majetku? On či ja? Alebo predstavitelia úpadcu?“ reagovala konkurzná správkyňa na vyjadrenie skúseného konkurzného právnika, ktorý je, podľa jej slov, v konflikte záujmov, pretože jeho syn Michal pomáhal riešiť FC Nitra isté veci ohľadom možného vzniku škody krokmi konkurznej správkyne.

FC Nitra ešte žije! Poslanci schválili späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu, bude sa ešte rokovať!

„Za svojimi vyjadreniami aj krokmi si stojím a viac sa k nim už nechcem ani nemôžem vyjadrovať, ani sa do celej veci verejne zapájať, lebo som neurobila nič, z čoho som obviňovaná,“ pridala rázne Michaela Vadkerti s tým, že na slová Juraja Bizoňa jednoducho reagovať musela. „Bolo to také obvinenie, ako keby jednoznačne to, čo povie on, to je pravda,“ dodala s tým, že nie je štandardné, aby správca nejakým spôsobom médiám musel dokladovať svoje kroky, ktoré ona dokladuje kompetentným orgánom. „Ak som v niečom pochybila, o tom bude rozhodovať súd, ja mám ale v celej tejto veci svedomie čisté,“ uviedla konkurzná správkyňa, ktorá sa bráni aj tvrdeniam, že ona mládež aj mužov odhlásila zo súťaží, do ktorých boli prihlásení. „Kto si dobre prečíta ako bola udelená licencia mládeži FC Nitra, aké sú podmienky udelenia licencie pre ÚTM, či je licencia vôbec prevoditeľná, tak ten príde na to, prečo sa tak stalo,“ skonštatovala záverom Michaela Vadkerti.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Výraznú pečať toho, kde sa v súčasnosti FC Nitra nachádza nesie aj dnes už bývalý predseda predstavenstva klubu Martin Peško. Zdroj: archív nn

Problémom je prístup funkcionára do ISSF systému

A aký má pohľad na celú vec predseda Západoslovenského futbalového zväzu Peter Kováč? „V prvom rade, aby sme si ten základný rámec vymedzili. My nejdeme právne polemizovať o tom, či bol nejaký konkurz opodstatnene vyhlásený. A ak teda bol, či je voči nemu prípustné odvolanie alebo nie je, lebo my jednoducho na to ani nie sme kompetentní. My sme zobrali len na vedomie holú skutočnosť o tom, že tie tímy boli odhlásené z pozície toho správcu úpadcu,“ skonštatoval hneď na úvod šéf ZsFZ, podľa ktorého zväzoví funkcionári by boli najšťastnejší, keby FC Nitra pokračoval v súťažiach aj v novej sezóne. „Veď my nechceme prísť o klub, my sme toto len zobrali na vedomie. My nie sme tí, ktorí majú polemizovať o tom, či majú pravdu tí alebo oní, my sme to len zobrali na vedomie,“ prízvukuje Kováč.

FC Nitra a Nitrianska investičná. Zasiahnu do podivných finančných machinácií orgány činné v trestnom konaní?

„Ak niekto o tom presvedčí, že to tak nie je, respektíve to bude stiahnuté, my budeme tí najšťastnejší. My sme vychádzali z toho základného rámca, že v tom ISSF systéme v podstate už nikto z orgánov predošlých, respektíve tí, čo tam boli predtým uvedení ako ISSF manažéri, v tom systéme už nefigurujú. To, že či to bolo na platforme, že správkyňa im to tam oznamovala aj na SFZ, čo teda pochybujem, že by mala takéto nejaké znalosti, ale SFZ im v podstate odobralo prístupy k ISSF systému, respektíve boli odtiaľ vymazaní,“ vysvetľuje predseda ZsFZ, podľa ktorého oni na zväze z tohto titulu len zobrali na vedomie tú skutočnosť od správkyne, že to bolo odhlásené. „Ono len taký technický detail, keby aj A mužstvo napríklad v pohárovom zápase v Kmeťove chcelo hrať, tak by ani len zápis nevedeli vyplniť, keďže nemajú prístupy k ISS systému,“ uviedol ďalej šéf Západoslovenského futbalového zväzu.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Na parádne súboje na ihrisku aj na tribúne môžu priaznivci FC Nitra už iba spomínať. Kedy sa ich futbalová Nitra dočká opäť? Zdroj: ultras.sk

Rozhodujúce bude, ako sa vyjadrí odvolací súd

„Čiže my sme to len zobrali na vedomie, ale ak nás niekto oficiálne presvedčí o opaku, že oni jednoducho hrať môžu, že im budú dané prístupy do ISSF systému, nemáme najmenší problém ich do súťaže zaradiť, pretože nám to zbytočne narušilo kompatibilitu najvyššej regionálnej súťaže, lebo nie je šťastné, aby nemala párny počet účastníkov,“ zdupľoval Peter Kováč a dodal: „Ak oni budú mať do začiatku súťažného ročníka prístup do ISSF systému, a tým pádom zjavnú legitimitu zo strany SFZ, ako člena SFZ, lebo oni sú v prvom rade člen SFZ nie ZsFZ, a hrajú u dospelých aj u dorastu naše súťaže, ak niekto povie, že majú, teda že teda respektíve budú mať ten prístup a ozrejmí tú ich legitimitu, my budeme najšťastnejší že oni budú pôsobiť v tých súťažiach.“ Ak teda Krajský súd, čisto teoreticky, rozhodne do lehoty do tých 45 dní, že niektoré veci a kroky správkyne konkurznej podstaty neboli v súlade so zákonom, čo potom?

Nitra: Mesto posiela futbalový klub FC Nitra do konkurzu

„To je veľký problém, to je veľmi zásadný problém. Samozrejme, veci sú na to, aby sa riešili, ale 45 dní, ak pripustíme, že tá lehota teda bude dodržaná, respektíve sa bude čakať s rozhodnutím až do toho štyridsiateho piateho dňa, ja neviem, kedy to vychádza, keď povie, že tam má byť legitímne to pôsobenie toho subjektu, a teda ten konkurz padá, tak sa to bude musieť operatívne riešiť formou nejakých dohrávok a podobne. Ak sa teda preukáže legitimita pôsobenia FC Nitra ako subjektu, teda ak ten konkurz bude zrušený, určite Západoslovenský futbalový zväz mu nebude brániť vo výkone športovej činnosti z toho titulu, čo sa udialo, teda to odhlásenie v procese nejakého posudzovania toho odvolania. Určite tam budeme hľadať cesty, aby v tých súťažiach normálne pôsobili,“ skonštatoval Kováč na margo možné prinavrátenia tímov FC Nitra do ich súťaží, z ktorých boli správkyňou odhlásené.

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Milan Lenčéš (vľavo) spolu so žiakmi FC Nitra, ich rodičmi aj trénermi protestovali pred nitrianskou radnicou a žiadali primátora, aby ich nelikvidoval. Zdá sa, že márne. Foto: Dodo Púchovský

ZsFZ by bolo rád, keby A mužstvo aj dorasty hrali

Prinavrátenie mužov a dorastu do súťaží má teda v rukách nielen odvolací Krajský súd, ktorý môže rozhodnúť o neplatnosti vyhlásenia konkurzu, ale aj Výkonný výbor ZsFZ ako jeho najvyšší orgán. „Áno, Západoslovenský futbalový zväz a Športovo-technická komisia vzali na vedomie odhlásenie spomínaných družstiev zo súťaží. Odhlásenie vychádzalo aj z toho, že prebieha proces odobratia licencie ÚTM na úrovni SFZ a vyradenia zo súťaží SFZ. To je jeden aspekt, druhý aspekt je, že sa vychádzalo z toho, že už nikto z tohto vedenia a ani žiadna osoba nemá prístup k ISSF systému. Tým pádom nie je možná realizácia zápisu o stretnutí a teda nie je možné odohrať stretnutie. Ak sa v rámci nejakého, nazvime to odvolacieho konania, zruší ten konkurz a tým pádom zase nastanú kroky na úrovni SFZ, to znamená, že bude tam mať osoba udelená prístupy k ISSF systému, my nemáme absolútne žiadny problém sa operatívne zariadiť a dať tam tie tímy na základe športových výsledkov zo súťažného ročníka 22/23, v ktorých si FC Nitra miestenku v najvyššej regionálnej súťaži vybojovali,“ zdupľoval šéf ZsFZ Peter Kováč.

Hattas odpovedal na návrh na konkurz FC Nitra: Všetko je v poriadku, mali sme na to oprávnenie!

Polemiky o tom, či konkurzný správca má kompetenciu v čase realizácie konkurzu vystupovať v mene úpadcu a majetkových záležitostí teda naberajú na sile a roztne ich zrejme až rozhodnutie odvolacie súdu. Napriek tomu sa môže stať, že konkurzná správkyňa na základe trestného oznámenia funkcionárov FC Nitra bude za svoje kroky, ktoré boli pri odhlásení jeho tímov a tiež zrušení prístupu vedenia FC Nitra do ISSF systému SFZ zrejme nad rámec zákona platiť finančné škody, ktoré klubu FC Nitra spôsobila. Nech je to už tak či onak dianie z posledných dní a týždňov v Nitre ukázalo, že pod Zoborom je čosi okolo futbalu choré. Všetci sa síce búchajú do pŕs ako mu chcú pomôcť, a ako mu pomáhajú, lenže to, čo sa deje pod pokrievkou svedčí o pravom opaku. Všetci sa síce tvária ako tí, ktorým ide v prvom rade o futbal, no kto pozorne vníma činy a kroky, ktoré sa robia v jednotlivých nitrianskych kluboch tomu neuniká fakt, že každému ide v prvom rade o seba. Alebo žeby nie?

Futbalové harakiri pod Zoborom neutícha. Čo si o celej veci myslí právnik, konkurzná správkyňa a vedenie ZsFZ?
Takto sa mladí futbalisti FC Nitra v novej sezóne určite tešiť nebudú. Pre konkurz klubu sú totiž zo svojich súťaží vyradení. Zdroj: FB / FC Nitra

A ešte závažná informácia na záver. Podľa našich informácií Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu mal schváliť odobratie licencie Útvaru talentovanej mládeže a vyradiť všetky mládežnícke družstvá zo súťaží riadených SFZ pre FC Nitra, a tiež zastavil možnosť čerpať finančný príspevok na činnosť ÚTM za súťažný ročník 2022/23 ku dňu 18. júla 2023. To teda znamená, že okrem štvrtoligového A mužstva a treťoligových dorastov nebudú môcť v sezóne 2023/24 hrať súťažne ani mládežnícke tímy FC Nitra v kategóriách U9, U10, U11, U12, U13, U14 a U15.

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x