10.9 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

Čakatelia na dôchodok pozor! Blíži sa vám dôchodkový vek? Tak potom by ste mali TOTO určite vedieť

Väčšine dnešných dôchodcov veru nie je čo závidieť. Ich príjmy sú také malé, že dokázať z nich vyjsť celý mesiac je doslova alchýmia. Ten, na koho dôchodok v krátkom čase iba čaká, ten s hrôzou očakáva, že si na neho politici po každých voľbách vymyslia. Žiaľ, nikdy nie nič dobré.

pohľad na ruky dôchodcov ako sa držia, v pozadí voda

Mnohí ľudia, ktorým sa blíži dôchodkový vek iba s hrôzou čakajú, koľkože budú dostávať za svoje odrobené roky. Zatiaľ to vyzerá tak, že tá „žobračenku“, ktorú im štát sľubuje je na míle vzdialená švajčiarskym dôchodkom, ktoré politici sľubovali po „Nežnej revolúcii“ v roku 1989. Čo nás teda na dôchodku čaká a na čo sa asi môžeme pripraviť zverejnil portál uzitocna.pravda.sk, ktorý ľuďom ponúka veľa zaujímavých informácií. Napríklad aj taká, že predčasný dôchodok bude pre mnohých nedostupný.

Peter Šmidriak: Homeopatikami sa dá liečiť v podstate všetko a homeopatia je druhou najrozšírenejšou formou liečenia

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Áno, mnohí ľudia sú už tak pracovne vyčerpaní, že uvažujú od predčasnom dôchodku. S odchodom naň tom ale nie je až také jednoduché, a navyše je to aj „stratové“. Po novom bude totiž môcť Sociálna poisťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku len ak dosiahne sumu vyššiu ako 375,10 eura, resp. nárok môže vzniknúť po 40-tich odpracovaných rokoch. Odchod do predčasného dôchodku môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodkového veku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol od 1. novembra 2022, ale iba vtedy, ak je jeho suma vyššia ako 1,6–násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, čo je 375,10 eura mesačne, pričom do 31. októbra 2022 to bolo 281,40 eura mesačne.

ODŠKODNENIE po DOPRAVNEJ nehode? Advokát RADÍ ako na boj s poisťovňou

Dôležité pri tom je získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Od 1. januára 2023 sú teda podmienky nároku na predčasný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia. Ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracovaných rokov nezarátajú. Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku.

Najmenej 40 odpracovaných rokov

Ak teda poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné najskôr posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasnú penziu mu vznikne, ak je suma jeho dôchodku vyššia ako 1,6–násobok sumy životného minima, teda tých 375,10 eura mesačne. Suma predčasnej penzie, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. Uvedené sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení (II. dôchodkový pilier).

Magdi-néni Kravcová z Komárna: Na nudu ani v mojom veku nie je čas, hovorí aktívna dôchodkyňa

Ak bol predčasný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 % , a to najneskôr do 31. decembra 2026. Od januára tohto roka máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ste odpracovali aspoň 15 rokov, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Navyše, musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník.

Podmienky na predčasný starobný dôchodok

Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Odpracovanými rokmi na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení).

Česi sú už zúfalí, na dávky v hmotnej núdzi čakajú dlhé mesiace. V problémoch sú dôchodcovia aj matky samoživiteľky

Ale aj okrem doby štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je dobou štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov), doby nezamestnanosti, odborného alebo politického školenia, obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a takisto sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku. Ak ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na vás veková podmienka.

Suma budúceho starobného dôchodku

To teda znamená, že ak splníte aj ostatné zákonné podmienky, vznikne vám nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď vám chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak vám do dovŕšenia dôchodkového veku nechýba viac ako dva roky, na účely nároku na dôchodok sa nevyžaduje splnenie podmienky získania najmenej 40 odpracovaných ro­kov. Za rovnakých podmienok získavate nárok, ak ste si sporili aj v II. pilieri, pričom výsledná suma je súčtom súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera. Tá však musí byť opäť vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Martin NEMKY: Na všetko vieme nadávať, prispôsobiť sa, no ak treba povedať svoj názor, sedíme doma

Suma budúceho starobného dôchodku bude znížená o 0,3 % za každý mesiac, keď získate najmenej 40 odpracovaných rokov, alebo o 0,5 %, keď nezískate najmenej 40 odpracovaných ro­kov. To znamená, že váš dôchodok sa za každých začatých 30 dní odo dňa, keď vám naň vznikne nárok, do dovŕšenia dôchodkového veku, zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov buď o 0,3 %, alebo o 0,5 %. Ak teda požiadate o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nezískate aspoň 40 odpracovaných rokov, vaša dôchodková dávka sa zníži o 12,5 %; ak rok pred jeho dovŕšením, bude znížená o 6,5 %.

Príklady

1. Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. februára 2024, požiadal o priznanie predčasného dôchodku od 1. februára 2023. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 43,0247 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma predčasnej penzie sa vypočíta:

  • určí sa plná suma dôchodku 1,0012 × 43,0­247 × 16,4764 = 709,80 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku – hodnota percentuálneho zníženia = (365 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %
  • 709,80 – (6,5 % x 709,80) = 709,80 – 46,13 = 663,70 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 11,8 %, čo je 78,30 eura mesačne, na 742,00 eura mesačne.

2. Poistenec sa rozhodne požiadať o predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012, odpracoval 40 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura.

Suma predčasnej penzie sa vypočíta:

  • určí sa plná suma dôchodku 1,0012 × 40 × 1­6,4764 = 659,90 eura mesačne
  • táto suma sa zníži o 0,3 % za každý skorší mesiac odchodu do penzie, čiže o 21,6 %
  • 659,90 – (21,6 % x 659,90) = 659,90 – 142,60 = 517,40 eura mesačne.

Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 11,8 %, čo je 61,10 eura mesačne na 578,50 eura mesačne.

Dodo Púchovský, freepik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x