21.1 C
Nitra
štvrtok, 20 júna, 2024

ODŠKODNENIE po DOPRAVNEJ nehode? Advokát RADÍ ako na boj s poisťovňou

Dopravné nehody sú najmä v zimných mesiacoch na dennom poriadku. Škodu na vozidle si väčšina z nás vie vyriešiť svojpomocne. Čo však v prípade, ak bolo poškodené zdravie, či dokonca vyhasol ľudský život? Poškodené osoby majú viaceré zákonné nároky, ktorými sa odškodňuje vzniknutá ujma.

Riešenie týchto situácií je nielen ľudsky, ale najmä odborne náročné a bez skúseného advokáta poškodený ťahá v boji s poisťovňou zväčša za kratší koniec a vymožené prostriedky predstavujú len zlomok z nárokov, na ktoré má reálny nárok. Ako na boj s poisťovňou a na čo si dávať pozor radí advokát JUDr. Juraj Gajdoš z Nitry.

ODŠKODNENIE po DOPRAVNEJ nehode? Advokát RADÍ ako na boj s poisťovňou
JUDr. Juraj Gajdoš

Čo si máme predstaviť pod pojmom „vymáhanie nárokov po dopravných nehodách“? Je účasť advokáta v tomto procese  dôležitá? Prečo?

Odškodnenie po dopravnej nehode je proces, v rámci ktorého musí poškodený určiť svoje nároky, vyčísliť ich, zabezpečiť svoju dôkaznú situáciu a svoje nároky uplatniť u zodpovednej osoby. Až následne prichádza do úvahy ich vymáhanie a teda boj s poisťovňou. Aj keď sa odškodnenie skladá z viacerých „fáz“, ide o komplexný proces, pri ktorom má procesná stratégia podstatný vplyv na konečný výsledok a celkovú výšku vymožených prostriedkov. Bez odbornej pomoci a skúseného advokáta poškodení len ťažko môžu uplatniť všetky svoje nároky v plnej výške a obhájiť ich v spore s poisťovňou, či v rámci trestného konania, v ktorom sa vinník nehody neraz snaží zbaviť viny a zodpovednosti.

Väčšina z nás má predstavu, že vymôcť odškodnenie vieme len od toho, kto nám škodu  (ujmu) spôsobil. Je to tak? A čo v prípade, ak nie sme poistení, alebo sa nepodarilo zistiť vinníka dopravnej nehody?

Máte pravdu, všeobecne platí, že za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil. Pri nárokoch z dopravných nehôd však ide zákonná úprava ďalej a škodu možno vymáhať okrem samotného vinníka dopravnej nehody aj od poisťovne, v ktorej bolo vozidlo vinníka v čase nehody povinne zmluvne poistené. Zákon tiež rieši situácie, kedy vinník dopravnej nehody nemal uzatvorené povinné zmluvné poistenie, alebo sa vinník nehody nezistil, napríklad z dôvodu, že z miesta nehody ušiel. Odškodnenie jednotlivých nárokov v takýchto prípadoch zabezpečuje štát.

Aj DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU môže byť podpísaná pod nátlakom. Ako sa brániť? Radí nitriansky advokát JUDr. Juraj Gajdoš

Spomínate, že poškodený má viaceré nároky. Ako zistíme, aké nároky máme a aká je ich výška?

Okrem škody na majetku (poškodenie vozidla a pod.) má poškodený nárok na náhradu škody na zdraví, ak mu bola spôsobená. Zákon potom určuje jednotlivé nároky ako napr. náhradu za vytrpené bolesti (bolestné), náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky), náhradu za stratu na zárobku, náhradu za stratu na dôchodku, či náhradu nákladov spojených s liečením alebo pohrebom. Osobitnou kategóriou sú nároky blízkych osôb, resp. pozostalých po obetiach dopravných nehôd, ktoré, aj keď neboli priamym účastníkom nehody, majú nárok na odškodnenie ich citovej ujmy. Odškodnenia pozostalým sa pri správnej obhajobe môžu pohybovať v desiatkach tisíc eur.

Pokiaľ ide o vyčíslenie jednotlivých nárokov, to závisí od rozsahu poškodenia zdravia a stavu poškodeného pred nehodou a po nehode. Rozsah poškodenia zdravia samozrejme určuje lekár, prípadne znalec v posudku.

ODŠKODNENIE po DOPRAVNEJ nehode? Advokát RADÍ ako na boj s poisťovňou
Aj obyčajná nehoda vám môže zmeniť život k horšiemu (foto: freepik)

Na začiatku celého procesu teda stojí lekársky posudok.  Ako zabezpečíme, aby bol posudok férový, objektívny a hlavne, aby pomohol v náš prospech? 

Rozsah poškodenia zdravia možno preukazovať lekárskym alebo znaleckým posudkom. Posudku by malo predchádzať riadne vyšetrenie poškodeného a následné ohodnotenie poškodenia zdravia. Aj napriek tomu, že cieľom právnej úpravy je, aby boli ohodnotenia objektívne a ošetrujúci lekári alebo poverení znalci postupovali nestranne, pomerne často sa stáva, že dva posudky v jednej a tej istej veci sa vo výslednom ohodnotení značne odlišujú. Už samotnej príprave posudkov preto treba venovať osobitnú pozornosť.

Správnosť posudku vždy odporúčame náležite overiť, pretože posudok nie je len o určení diagnózy a stanovení základného bodového ohodnotenia. Zákon totižto umožňuje základné ohodnotenie bolestného navýšiť až o (ďalšiu) polovicu a pri trvalých následkov až na dvojnásobok. Stretávame sa však s množstvom prípadov, kedy lekár síce správne diagnostikuje jednotlivé poškodenia zdravia, no opomína zákonné nároky poškodeného na navýšenie ohodnotenia. A aj v prípade, ak nastali dôvody na navýšenie, ohodnotenie v posudku nenavýši. Pasivita poškodeného alebo „uspokojenie sa“ s takýmto posudkom má zásadný vplyv na výsledok celého procesu a výšku vymožených prostriedkov.

Čo ďalej ovplyvňuje výsledok a rozsah odškodnenia, ktoré môžeme vymôcť?

Určite je to včasný a rýchly postup, pretože nároky poškodeného sa premlčujú, a to každý nárok osobitne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vzájomnej previazanosti niektorých nárokov a s tým spojenej nadväznosti jednotlivých krokov. Procesná stratégia je dôležitá v každej fáze procesu odškodnenia, či už ide o trestné konanie a riadne uplatňovanie procesných práv poškodeného, alebo vyčíslovanie škody, či jej vymáhanie. Napokon, poškodený neraz okrem odškodnenia musí riešiť invaliditu a  priznanie invalidného dôchodku. Priznanie invalidity pritom značným spôsobom ovplyvňuje dôkaznú situáciu a taktiež odôvodňuje aj ďalšie navyšovanie odškodnenia. Vymáhanie nárokov po dopravných nehodách je preto komplexný proces a jednotlivé postupy a úkony navzájom súvisia. Je potrebné aktívne pristupovať ku všetkým okolnostiam tohto procesu, a to v každej jeho fáze.

Pracovná atmosféra v Slovenskom pozemkovom fonde je tu až nedôstojná, potácame sa predovšetkým v CHAOTICKOM riadení

Mnohí sa však napriek tomuto, čo si prečítali, boja na advokáta obrátiť. Jednoducho, nemajú na to peniaze, pretože všeobecne platí, že zastupovanie advokátom je veľmi drahé. Ako sa to dá vyriešiť? Majú šancu na zastupovanie aj ľudia s bežnými príjmami?

Myslím, že výrok „Nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci“ platí v tejto oblasti dvojnásobne. V praxi som sa stretol s množstvom prípadov, kedy si poškodení, či už svojpomocne, alebo prostredníctvom rôznych „agentúr“, uplatnili škodu v podstatne nižšom rozsahu v akom mali reálne zákonné právo. Ak by mali náležité právne zastúpenie, môžeme povedať, že ešte by na tom „zarobili“.

U nás v kancelárii sa vždy snažíme zabezpečiť právnu pomoc podľa možností každému a podľa toho sa vieme prispôsobiť aj pri nastavení ceny právnych služieb. Poškodeným po dopravných nehodách umožňujeme dohodnúť sa na podielovej odmene, čo znamená, že za právne zastúpenie nič neplatia a cena právnych služieb bude zaplatená až z reálne vyplateného odškodnenia, a to v rozsahu vopred dohodnutého podielu z vymoženého odškodnenia. Až do vymoženia odškodnenia teda nie je potrebné nič platiť a aj osobám v nepriaznivej finančnej situácii je tak zabezpečená riadna právna pomoc.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte +421 902 288 706, gajdos@akgajdos.com .

(hďu)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x