16.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Pri Nitre vyrastie nová prevádzka, kde nájde prácu takmer 140 ľudí

V okolí Nitry vyrastie ďalšia prevádzka, v ktorej nájdu zamestnanie desiatky ľudí. Postará sa o to spoločnosť NOVOSEDLÍK Real s.r.o., ktorá plánuje vystavať svoju prevádzku na nezastavanej ploche pri výjazde z Nitry smerom na Hlohovec.

Spoločnosť NOVOSEDLÍK Real s.r.o. plánuje budúci rok vybudovať v Lužiankach pri Nitre obchodno-výrobno-skladové priestory, ktorých súčasťou bude aj samoobslužná umyváreň, objekty predaja a služieb a objekty skladov, výroby, predaja a služieb. Okrem výstavby objektov sa uvažuje aj s vybudovaním parkovacích plôch a súvisiacej infraštruktúry alebo úpravy existujúcej infraštruktúry.

Štefan P. zo Svätoplukova zostáva na slobode. Rozhodol o tom NAJVYŠŠÍ SÚD

Uvažuje sa aj s priestormi na montáž a ľahkú výrobu

S výstavbou by mala spoločnosť začať v prvom štvrťroku 2023 a celá stavba by mala byť dokončená v štvrtom štvrťroku toho istého roku. Celková podlahová plocha objektov je 15 714,64 m2 a celková výrobná plocha bude mať 3 500 m2. Pre zámer je navrhnutých celkovo 136 parkovacích miest pre osobné vozidlá, pričom dve parkovacie stojiská sú určené pre nabíjanie elektromobilov. Strojárska a elektrotechnická výroba by mala zaberať výrobnú plochu od 3 000 m2.

Prof. Peter STANĚK: Jediným spôsobom riešenia súčasnej globálnej situácie môže byť riešenie na lokálnej, regionálnej úrovni

Navrhovaná činnosť N-PARK NITRA obchodno-výrobno-skladová zóna uvažuje aj s priestormi určenými na montáž a ľahkú výrobu o rozlohe cca 3 500 m2. Môže ísť o funkciu ľahkej montáže a výroby v automobilovom, elektrotechnickom či strojárskom priemysle. Medzi predpokladané činnosti, ktoré budú závisieť od konkrétnych nájomcov skladových a montážnych priestorov, patria montáž vnútorného vybavenia automobilov, pri ktorej bude dochádzať k montáži vnútorného vybavenia automobilov ako sú mechanizmy otvárania okien, dverí, stredové mostíky, prístrojové dosky, odkladacie skrinky, kryty volantu a pod. Výstupom budú výrobky pre automobilový priemysel určené na ďalšiu montáž do vozidiel.

Študent z Topoľčian je druhý Slovák, ktorý získal CENU v Medzinárodnej súťaži fotografií Photo-Club PETANGE

Zamestnanie by si malo nájsť 136 ľudí

Ďalšou výrobnou činnosťou bude kompletovanie plastových dielov. Pôjde o rôzne druhy bežne používaných krytov, zátok a držiakov. Tieto dielce sa kompletujú do sád pre vybavenie jednotlivých typov motorov podľa objednávky odberateľa. Treťou výrobnou činnosťou bude montáž dielov pre elektromobily. V halách sa bude vykonávať montáž niektorých dodávateľských dielov pre elektromobily, na uvedenú činnosť budú ale prevažne využité robotické automatizované pracoviská. Poslednou výrobnou činnosťou by mala byť montáž elektronických výrobkov, z časti sa uvažuje aj s umiestnením montáže v elektrotechnickom priemysle.

Pri Nitre vyrastie nová prevádzka, kde nájde prácu takmer 140 ľudí

Gazdinkám vyrazí dych aj recept na skvelé medovníky od tety Marty

Ide o montáž dielov pre počítače, základové dosky, telefonické prístroje a drobné elektrospotrebiče. Jednotlivé diely ako matičné dosky, zväzky káblov, chladiace zariadenia, umelohmotné kryty, plastové tlačidlá budú dodávané od externých dodávateľov. Montované budú plastové a kovové diely, pomocou spájania, skrutkovania a technológii tzv. suchou cestou. Samoobslužná umyváreň áut bude mať 5 boxov a bude zložená z dvoch častí, samotná umyváreň a prevádzková časť, v ktorej bude osadená technológia umyvárne, sklad chemikálií a priestor prevádzky parku (kancelária). V celej prevádzke by malo nájsť zamestnanie 136 ľudí. Predpokladané celkové náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú 10 miliónov eur.

Máte radi perníky? Pernikárka Danka vám ponuka recept na skvelé perníky

Prevádzka nebude ohrozovať zdravie obyvateľov

Priamo v území samotného posudzovaného areálu nie je evidovaný trvalý výskyt chránených druhov fauny a flóry a takýto výskyt sa vzhľadom na miestne environmentálne podmienky nepredpokladá ani v budúcnosti. Realizácia hodnotenej činnosti neuvažuje ani so záberom ornej pôdy, pričom nepríde ani k záberu lesnej pôdy. Kontaminácia pôd výstavbou navrhovaného zámeru sa pri dodržaní potrebných ochranných opatrení sa nepredpokladá. Posudzovaná činnosť nebude počas prevádzky ohrozovať zdravie miestneho obyvateľstva, vyplýva zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Marián VISKUPIČ (SaS): Za povinné očkovanie nikdy nezahlasujem (rozhovor)

K prekročeniu hygienických limitov vplyvom posudzovanej činnosti nedôjde. Prevažná väčšina nosných konštrukcií stavby bude železobetónová skeletová. Obvodové plášte budú tvorené izolačnými panelmi na báze minerálnej vlny o hrúbke asi 180 mm, skladba plochých striech bude vo forme nosného profilového plechu s parozábranou, na ktorom bude 240 mm tepelnej izolácie vo forme minerálnej vlny a biela hydroizolácia PVC o hrúbke 1,8 mm.

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články