15.4 C
Nitra
streda, 10 apríla, 2024

Zbláznili sme sa? Vedúci zamestnanci mestského úradu v Nitre majú novú POVINNOSŤ

A to nie hocijakú. Predstavte si, že najnovšie si budú musieť vyčleniť povinne dve pracovného hodiny týždenne na stretnutia s poslancami Mestského zastupiteľstva. A to nie len tak, ale povinne v stredu od 16.00 do 17.00 a v piatok od 9.00 do 10.00 hodiny. Rovnako to platí aj pre Stredisko mestských služieb, uf.

Zbláznili sme sa? Vedúci zamestnanci mestského úradu v Nitre majú novú POVINNOSŤ
Mestský úrad Nitra

Na každé takéto stretnutie bude musieť prísť vedúci zamestnanec pripravený. Aby sa mohol na stretnutie vopred pripraviť, vyžiada si rámcový zoznam tém, ktorým sa chcú poslanci počas stretnutia venovať. V prípade potreby vedúci zamestnanec prizve na stretnutie referenta zodpovedného za prerokovanú tému. A to nebude všetko! Z každého stretnutia s poslancom je vedúci zamestnanec povinný spracovať zápis, ktorý bude obsahovať dátum stretnutia, mená zúčastnených, popis tém stretnutia, zoznam podnetov získaných od poslancov a návrh ich riešenia. Tento zápis pošle potom vedúci zamestnanec mailom prednostovi úradu najneskôr do jedného pracovného dňa od stretnutia.

Mesto Nitra: Interní zamestnanci nie sú odborne spôsobilí alebo nemajú žiadne skúsenosti (?!), výsledky kontroly Inšpektorátu práce

No, faktom je, že takéto prednostné právo „byť vybavený“ si chceli vybaviť poslanci v podstate sami. Tí chceli, aby im prednosta úradu prednostne sám, alebo povereným zamestnancom poskytol na žiadosť požadované podklady, vysvetlenie a podobne do troch pracovných dní od doručenia žiadosti poslanca. Dokonca navrhli, aby sa nesplnenie tejto povinnosti považovalo za porušenie noriem pracovnej disciplíny!

Zaujímalo by ma, či trvali aj na to, aby boli tieto ich žiadosti a odpovede zverejnené na stránke mesta tak ako zvykne mesto zverejňovať otázky novinárov a jeho občanov žiadajúcich informácie podľa infozákona 🙂

Ako je možné, že nerešpektuje súkromie osôb, ktoré žiadajú informácie podľa infozákona?

Zbláznili sme sa? Vedúci zamestnanci mestského úradu v Nitre majú novú POVINNOSŤ

Tento návrh však primátor Hattas nepodpísal. Prišiel však svojim nápadom. V tomto meste už ako keby všetci prišli o rozum. Pritom si stačí zobrať zákon o obecnom zriadení.

Ten hovorí jasne. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad najmä a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Obecný úrad predstavuje administratívno-technickú základňu obce. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Zjednodušene povedané, obecný úrad predstavuje „servis“ obidvoch orgánov obce, ako aj komisií obecného zastupiteľstva, obecnej rady a ďalších prípadných fakultatívnych orgánov zriadených obecných zastupiteľstvom.

Činnosť obecného úradu je nevyhnutná pre riadne fungovanie orgánov obce a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad predstavuje administratívno-technickú podporu, tzv. administrative support, orgánov obce a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Ide o súhrn pracovných aktivít jednotlivých odborných zamestnancov obce. Zákon o obecnom zradení iba demonštratívne vypočítava úlohy obecného úradu pri napĺňaní toho cieľa. Plnenie všetkých ostatných organizačných a administratívnych úloh zabezpečuje obecný úrad podľa potreby orgánov konkrétnej obce. Rozsah úloh obecného úradu je determinovaný veľkosťou a charakterom danej obecnej samosprávy.

       

Zbláznili sme sa? Vedúci zamestnanci mestského úradu v Nitre majú novú POVINNOSŤ
Zbláznili sme sa? Vedúci zamestnanci mestského úradu v Nitre majú novú POVINNOSŤ

Predstavte si, že ste v práci, a potrebujete napísať nejakú správu, ku ktorej nutne potrebujete nejaké informácie. Admistratíva (odborný aparát) firmy si však na vás i ostatných vyhradí iba jednu hodinu týždenne, kde sa tejto informácii dostanete a môžete ju konzultovať. Ďaleko by ste sa vo svojej práci týmto štýlom nedostali, však?

Mestský úrad, ešte raz, predstavuje administratívno-technickú podporu, tzv. administrative support, orgánov obce a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Teda, aj poslancom. Táto „maličkosť“ všetkým nejako unikla 🙂

A zamestnanci úradu? Tých treba poľutovať a držať im palce, aby sa z návalu poslaneckých žiadostí nezbláznili a zostal im čas venovať sa tým, pre ktorých v skutočnosti pracujú: pre obyvateľov tohto mesta.

Hena Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x