17.6 C
Nitra
nedeľa, 14 apríla, 2024

Mesto Nitra: Interní zamestnanci nie sú odborne spôsobilí alebo nemajú žiadne skúsenosti (?!), výsledky kontroly Inšpektorátu práce

Inšpektorát práce potvrdil, že sa na mestskom úrade v Nitre porušili právne predpisy. Zamestnávatelia by mali uzatvárať dohody na práce vykonávané mimo pracovného pomeru len výnimočne. Inšpektorát práce potvrdil, že na nitrianskej radnici porušili právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Mesto Nitra: Interní zamestnanci nie sú odborne spôsobilí alebo nemajú žiadne skúsenosti (?!), výsledky kontroly Inšpektorátu práce
Inšpektorát práce potvrdil, že sa na mestskom úrade v Nitre porušili právne predpisy.

Inšpektorát práce Nitra v rozsahu svojich kompetencií daných zákonom č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 2 vykonal  inšpekciu práce u zamestnávateľa Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra 950 06, ktorá bola zameraná na kontrolu dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ reagoval na naše otázky Inšpektorát práce v Nitre.

Phill KNIES: Chceme VYHRÁVAŤ a nezáleží na tom, proti komu nastúpime!

„Na základe zistených skutočností v rámci inšpekcie práce u predmetného zamestnávateľa bol vypracovaný protokol o výsledku inšpekcie práce so zistenými nedostatkami , ktorý Vám v anonymizovanej forme zasielame v prílohe tohto emailu. Inšpektorát práce je v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený uložiť za zistené porušenia právnych predpisov pokutu až do výšky 100 000 eur.

Mesto NITRA sa uchádza o titul najatraktívnejšieho zamestnávateľa: Zapojte sa

Inšpektorát práce Nitra doposiaľ zamestnávateľovi právoplatne neuložil za zistené porušenia v rámci inšpekcie práce pokutu v zmysle vyššie citovaného zákona. Skutočnosti, týkajúce sa hospodárenia s verejnými financiami, ktoré nepatria do kompetencie inšpekcie práce boli  postúpené na Najvyšší kontrolný úrad SR, Jelenecká 49, 950 38 Nitra, z dôvodu vecnej príslušnosti,“ dozvedeli sme sa. Kompletný protokol v anonymizovanej podobe nájdete na konci článku.

„To, čo je obsahom materiálu, je bohapusté rozhadzovanie peňazí občanov tohto mesta.“

Na problematické dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upozornila v lete hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová. „To, čo je obsahom materiálu, je bohapusté rozhadzovanie peňazí občanov tohto mesta,“ uviedol pre mynitra.sme.sk mestský poslanec Miloš Dovičovič, ktorý dal zároveň podnet (nie trestné oznámenie) na prokuratúru, ktorá ho v zmysle zákona postúpila na vybavenie Inšpektorátu práce. Na ten sa obrátil aj samotná kontrolórka, rovnako poslala oznámenie aj na Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa kontrolórky by mali zamestnávatelia v zmysle Zákonníka práce uzatvárať dohody na práce vykonávané mimo pracovného pomeru len výnimočne. A práve tá, podľa nej, dodržaná nebola. Pri inšpekcii bolo zistených viacero porušení právnych predpisov. Ide o nedodržané dohodnuté podmienky, odmeny a ani mzdové zvýhodnenie za prácu počas víkendu.

Luxusné „brigády“?

Ako uviedlo mynitra.sme.sk, v roku 2020 si mesto Nitra, napríklad, zaplatilo dohodárov na vykonanie matričných zápisov, či na prípravu podkladov pre vyhlásenie verejnej súťaže na mestskú autobusovú dopravu. V spomínanom článku sa píše aj o dohode na 80 hodín za 2800 eur s osobou, ktorá mala najmä prezentovať kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Vo veku 82 rokov zomrel legendárny PELÉ. Joe Borbély, rodák z Nitry, ho v roku 1994 pozval na Slovensko

Mesto argumentovalo, že interní zamestnanci nie sú odborne spôsobilí alebo nemajú žiadne skúsenosti. Ako poslanec Miloš Dovičovič skonštatoval, zrejme „na mestskom úrade v Nitre pracujú ľudia, ktorí nerozumejú svojej robote a ktorí nie sú schopní zvládnuť to, čo by na poste, ktorý zastávajú, zvládnuť mali,“ povedal nám. Ani na základe slobodného prístupu k informáciám sa však verejnosť nedozvie, s kým boli tieto dohody podpísané.

Mesto Nitra: Interní zamestnanci nie sú odborne spôsobilí alebo nemajú žiadne skúsenosti (?!), výsledky kontroly Inšpektorátu práce
Ako poslanec Miloš Dovičovič skonštatoval, zrejme „na mestskom úrade v Nitre pracujú ľudia, ktorí nerozumejú svojej robote a ktorí nie sú schopní zvládnuť to, čo by na poste, ktorý zastávajú, zvládnuť mali.“

Protokol o kontrole

Kontrolovaným obdobím boli roky 2018,2019,2020,2021 a 2022. V protokole nájdete zistené nedostatky v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Riadenie BOZP, Prevádzkové budovy a objekty, Elektrické zariadenia, Tlakové zariadenia, Plynové zariadenia, Ostatné stroje a zariadenia. Potom tam nájdete výsledky kontroly Pracovnoprávnych vzťahov a obsah dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pri voľbách na primátora Nitry Igor Kršiak neuspel, teraz, ako mestský poslanec, zvyšuje dane! Hoci…

Protokol obsahuje aj nariadenie IP odstrániť zistené nedostatky a uložili zamestnávateľovi, teda Mestu, prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení a ich príčin bezodkladne od prevzatia protokolu. Protokol prevzal osobne primátor mesta Nitra Marek Hattas 26.10.2022.

Mesto Nitra malo k 10.11.2022 počet zamestnancov:
Celkom: 987 zamestnancov
a z toho :
MsÚ 315 zamestnancov
SMS 99 zamestnancov
494 zamestnancov
MsP 79 zamestnancov

(info na základe infozákona)

Protokol IP z kontroly:

(hen)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články