10.1 C
Nitra
nedeľa, 3 marca, 2024

Údenie na záhradách? Chceli nám ho zakázať, napokon ho „iba“ OBMEDZILI. Slovensko zavádza šokujúce pravidlo

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo zákon o ochrane ovzdušia, ktorý zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Výzva slovenských pediatrov: Neznevažujte úsilie a motiváciu pediatrov!

Tento zákon, okrem skutočne prínosných zmien týkajúcich sa ochrany životného prostredia, však pôvodne chcel obmedziť aj takú vec, akou je domáce údenie! Zákon chcel dokonca dať také kompetencie mestám a obciam, aby povoľovalo, schvaľovalo a dávalo technické podmienky pre domácnosti na umiestnenie malej piecky, alebo krbu.

Prečítajte si aj Domáce ÚDENIE bude obmedzené zákonom! V návrhu sa spomína obmedzenie chovu hospodárskych zvierat, kúrenia v krbe…

Návrh zákona si pozrite tu.

Až 99 pripomienok k spomínanému návrhu podal poslanec NRSR Jaroslav KARAHUTA (Sme rodina). Spýtali sme ho preto, ako nakoniec nový zákon bude vyzerať a či si budeme môcť doma naďalej kúriť v krbe a poniektorí aj údiť vlastné výrobky na záhrade.

Údenie na záhradách? Chceli nám ho zakázať, napokon ho "iba" OBMEDZILI. Slovensko zavádza šokujúce pravidlo
Poslanec NR SR Jaroslav Karahuta , Sme rodina (zdroj: fb JK)

Údenie napokon celkom nezakázali, ale… „Áno, bola snaha dať kompetencie obciam prostredníctvom VZN zakázať domáce údenie. Toto sme v zákone pozmeňovacím návrhom upravili tak, že na údenie do 30 kg nepotrebuje občan žiaden súhlas obce a obec nemôže takéto údenie ani obmedziť, ani zakázať, pretože sa toto považuje za spracovanie pre vlastnú potrebu,“ dodal na záver poslanec NR SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina). „Zo zákona sme vyhodili aj možnosť zakázať obciam chov hospodárskych zvierat prostredníctvom VZN. Obec môže cez VZN obmedziť počet chovaných zvierat v intraviláne, avšak nebude môcť, ako to je v pôvodnej verzii zákona, ustanoviť úplný zákaz chovu.“

Údenie na záhradách? Chceli nám ho zakázať, napokon ho "iba" OBMEDZILI. Slovensko zavádza šokujúce pravidlo
Doplňujúci návrh poslankyne Anny Zemanovej (SaS)

Veľmi zaujímavý článok: Ekológia a spaľovanie dreva: Spaľovanie dreva nezaťažuje prírodu…

Z návrhu zákona:

Na záver ešte jeden bonbónik z dielne ministerstva.

Toto je časť návrhu zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia.

§ 11 Program starostlivosti o kvalitu ovzdušia a všeobecne záväzné nariadenie

Zmeňme konečne VOLEBNÝ systém! Vyzýva politikov ZMOS

 • Obec s cieľom zníženia znečistenia ovzdušia podľa ods. 4 písm. e) môže ustanoviť technické požiadavky a podmienky prevádzkovania malých zdrojov a vykonávania vybraných osobitných činností, vrátane obmedzenia alebo zákazu prevádzky malého zdroja alebo osobitnej činnosti na vymedzenom území obce. Pri stanovení podmienok, obmedzenia alebo zákazu, obec prihliada najmä na klimatické podmienky, úroveň znečistenia ovzdušia v danom území, vegetačné obdobie a hustotu obytnej zástavby. Ide o tieto malé zdroje a činnosti:
  • spaľovanie kvapalných palív alebo tuhých palív ako sú uhlie, biomasa a iné, za podmienky, že si domácnosti vedia zabezpečiť teplo aj prostredníctvom iného zdroja,
  • stacionárne spaľovacie motory, na inú prevádzku ako núdzové zdroje,
  • stavebné práce vrátane drvenia stavebných materiálov a stavebných odpadov,
  • prenosné zdroje na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, vrátane procesov pyrolýz a drvenia odpadov,
  • štiepkovanie biomasy, drvenie plastov, iných materiálov,
  • domáce údenie,
  • chov hospodárskych zvierat
Údenie na záhradách? Chceli nám ho zakázať, napokon ho "iba" OBMEDZILI. Slovensko zavádza šokujúce pravidlo
Domáce údenie, prídeme oň?

Návrh zákona

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články