26.1 C
Nitra
štvrtok, 20 júna, 2024

Michal KLÍMA: Kolosálna chyba covidizmu, DOBRO prešlo do ZLA

Pokusme se před létem shrnout, co se vlastně událo v době covidové, v letech 2020–22. Předně deklarujme: ideologie dobra přivodila svými vedlejšími a nezamýšlenými účinky více škody než užitku!

Takzvané collateral damages. Čínská strategie nulové tolerance vůči covidu s totálními lockdowny byla kolosální a tragická chyba. Data ze Světové zdravotnické organizace z května 2022 prokazují, že uměřená strategie naučit se s covidem žít, uplatňovaná ve Švédsku, přinesla násobně méně ztrát na životech než ve většině zemí. Ve Švédsku v letech 2020–21 bylo dvakrát méně nadúmrtí než v Německu a třikrát méně než v Česku.

Covidismus je tak ve skutečnosti nový druh radikalismu, populismu a autoritářství v 21. století. Těžce oslabil liberální demokracii jako způsob vládnutí, myšlení a jednání. V Česku rozpoutal studenou občanskou válku proti 3 milionům lidí, které vyloučil z normálního života. Zavedl mediální lynč vůči názorovým oponentům. Šířil strach a nenávist. Brutální medializaci. Cenzuru. Mladou generaci postihl nejdelší uzávěrou školství v Evropě. Covidismus podkopal ekonomiku. Přispěl k rekordnímu zadlužení, k nastartování energetické krize, k inflaci 11 % z února 2022… Celková devastace je uvedena v závěru textu. Paradoxně vše se dělo v dobré víře!

Evropou neobchází strašidlo komunismu, ale obluda covidismu: Michal KLÍMA, rektor Metropolitní univerzity Praha

1/ Dobro přešlo ve zlo

Tenká je hranice mezi dobrem a zlem. Řecký filozof Hérakleitos z Efesu (asi 535–475 př. n. l.) proslul tezí, že věci se vzájemným působením neustále mění, a to ve svůj protiklad. Přesně tak to dopadlo v době covidové. Na počátku byla krásná idea ochrany zdraví a životů lidí, na konci celková devastace. Dobro se převrátilo ve zlo. Svatá válka proti zlým přírodním silám v podobě covidu se zvrhla ve svatou válku proti zlým společenským silám, jakýmsi dezinformátorům. Militantní atmosféra zplodila inkviziční prostředí, ve kterém bylo žádoucí odhalovat vnitřní nepřátele a diskriminovat miliony lidí.

O dění, jež se obrací ve svůj opak, psal také biolog a filozof S. Komárek. Uvedl, že „covidová kolektivní psychóza“ přinesla to, že „přemrštěná úcta k nejbizarnějším právům jednotlivce přešla v neúctu i k těm základním právům, největší svoboda přešla skokově do bezpodmínečné poslušnosti rozkazů…“ Nakonec stačilo, aby 24. února 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu a pandemie náhle skončila. Média totiž přesměrovala zájem z covidu na ruskou válku. Pandemie bez mediální hysterie a stresu ustala. A to navzdory šíření mutace omikron. A to navzdory statisícům a milionům neočkovaných ukrajinských uprchlíků, valících se do Česka a Polska. Přitom proočkovanost na Ukrajině činila jen 35 %.

2/ Psychika – sebenaplňující proroctví

Pandemie by skončila dřív, nebýt mediální hysterie, jež vyvolala kolektivní psychózu. Společnost ovládal všudypřítomný strach. Stačí si vzpomenout na nekonečné mediální výrony paniky, spjaté s informováním o každé mutaci covidu: alfa, beta, gama, delta, omikron… Klíčovou roli sehrála dlouhodobá negativní atmosféra, tedy duševní rozpoložení lidí. Negativní očekávání spojená se stresem ve společnosti vedla ke skutečnému naplnění obav. Šlo o klasický projev fenoménu sebenaplňujícího proroctví.

Bylo nešťastné, že oficiální medicína, ale i mediální a politický mainstream zcela ignorovaly psychologický rozměr covidové pandemie. Přitom víme, že ekonomie s psychologickým faktorem pracuje. Každý gramotný ekonom, každý člen České národní banky, nepochybuje o tom, že o hospodářském vývoji v mnohém rozhoduje psychika. Důležité je to, co máme v hlavě. Očekávání. Proto se v současnosti ekonomové vyjadřují velmi obezřetně, aby nevyvolali paniku a nezvyšovali inflační očekávání.

3/ Psychosomatika

Co platí v ekonomice, politice a ve všech sférách společnosti, platí dvojnásob o zdraví. Zabývá se tím medicínský obor psychosomatika. Ta zkoumá vzájemné působení duše a těla, vliv psychiky na tělesné nemoci. Definici zdraví podle Světové zdravotnické organizace tvoří tři součásti: tedy nejen tělesné zdraví samo o sobě, ale i duševní zdraví, jakož zdraví na úrovni celé společnosti. Z toho vyplývá, že covidová kolektivní hysterie podlomila psychické zdraví a tím i tělesné zdraví obyvatelstva.

Že psychosomatika nebyla uznávána během komunistické totality, nikoho nepřekvapuje. Ale že byla odsunuta na periferii v době covidové, je do nebe volající pochybení. Navíc horliví inkvizitoři označovali lékaře, zaměřené na psychosomatickou medicínu, za šarlatány. Velká média je cenzurovala. Nakonec je hodila do jednoho pytle s „nepřáteli lidu“ – „s dezinformátory“.

4/ Nová inkvizice 21. století

Pod praporem ochrany zdraví a životů a jediné vědecké pravdy, vznikaly jako houby po dešti inkviziční organizace. Říkali si Manipulátoři.cz, Demagogové.cz, Elfové, spolek Sisyfos… Vynikaly v tom, že si přisvojily patent na rozum a morálku. Nejvíce však v odhalování vnitřních nepřátel, tedy v házení bláta na své názorové oponenty. Čím méně argumentů, tím více očerňování. V duchu hesla kdo nejde s námi, jde proti nám, rituálně dehonestovaly své kolegyně a kolegy.

Například spolek Sisyfos se uchyloval k udělování anticen Bludný balvan představitelům kritických a menšinových názorů. Do učebnic inkvizice 21. století vejde jeho zdůvodnění, proč by se měly ignorovat názory Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS). Spolek Sysifos tak uvedl, že členové SMIS: „… mají formální erudici v dané problematice. Z toho důvodu jsou schopni snad neúmyslně, ale dost možná i úmyslně, produkovat sofistikované dezinformace. Precizní ověřování (fact-checking) takových textů je mimořádně náročné, proto je vhodnou strategií k odfiltrovávání dezinformací obsah vytvořený spolkem SMIS ignorovat.“ Nikoliv náhodou to připomíná nenávistné pamflety z předlistopadového období.

5/ Úleva vlajkonošů – pravdy, vědy a morálky

Jestliže ústřední aktéři covidismu – hlavní média, část politické a odborné elity – chtějí minimalizovat dopady své chybné proticovidové politiky a chtějí obnovit důvěru ve svobodu slova a hodnoty demokracie, pak je nejvyšší čas přiznat své omyly. Pakliže se budou chtít vyzout ze své odpovědnosti a pokračovat ve spirále svatých válek proti zlu, čekají liberální demokracii krušná léta.

Velmi by se jim ulevilo, kdyby si připustili, že nejsou neomylní supermani. Velmi by se jim ulevilo, kdyby si připustili, že pochybovati i chybovati je lidské. To by ale museli rezignovat na sebestřednost a víru, že jsou vlajkonoši jediné pravdy, vědy a morálky. Že jsou osvícení a zrození k šíření dobra a veřejného blaha.

Michal Klíma: Putinizmus a covidizmus, čo majú spoločné?

6/ Prozření slovenských ministrů

Velmi by se mnohým ulevilo, kdyby nahlédli na dobu covidovou tak, jako někteří ministři slovenské vlády letos v květnu. Ministr práce a sociálních věcí M. Krajniak řekl: „Jsem rozzlobený a zklamaný z toho, jakou hru hrály farmaceutické firmy… Pamatuji si, jak jsme před rokem říkali, že očkování je svoboda. Potom všechna média včetně farmaceutických firem hovořila o tom, že, kdo je očkovaný, ten může teoreticky dostat covid, ale určitě nikoho nenakazí. Potom, že i někoho nakazí. Potom jsme na podzim zjistili, že ta třetí dávka proti omikronu nemá skoro žádný smysl… Zklamalo mě, že tu bylo i na straně proočkovacích kampaní strašně moc dezinformací…

Problémem nebyl ani tolik koronavir, jako covidová víra a její produkt – ideologie covidismu. Někteří z těch, kteří v dobré víře šlápli vedle, si to nechtějí připustit. Ještě dnes se snaží nalhat sobě a druhým, že názoroví oponenti oficiální covidové politiky byli, jsou a budou dezinformátoři, sluhové Putina.

Michal Klíma: Milióny ľudí bolo naočkovaných strachom

7/ Omluva – poslední verze

Nicméně blíží se doba letních dovolených, a proto je ideální čas na přemítání a obmýšlení nedávných událostí v době covidové. Zopakujme proto dobře míněnou poslední verzi omluvy:

Jednal/a jsem v dobré víře a je mi líto, že došlo:

a) v rámci zdraví a životů dětí, seniorů a společnosti

 • k devastaci duševního zdraví dětí, a tedy k snížení jejich imunity
 • k nejdelšímu zavření škol v Evropě se všemi souvislostmi
 • k sociální izolaci seniorů s fatálními důsledky
 • k celkové dehumanizaci vztahů uzávěrou lidí do samoty a privátu
 • k několikanásobnému navýšení počtu sebevražd
 • k nárůstu závislostí na alkoholu, návykových látkách…
 • k zvýšení nadváhy a obezity s dopady na imunitu
 • k obavě chodit na lékařské prohlídky a tím k opomíjení prevence
 • k destrukcím duševního stavu a tím k podlomení imunity a zdraví lidí
 • k cenzuře následků po očkování podmíněně schválenou vakcínou
 • k zasahování do osobní integrity člověka vynucováním vakcinace

b) na úrovni soudržnosti společnosti

 • k degradaci milionů spoluobčanů na lidi druhé kategorie
 • k rozkolu ve společnosti, pracovních týmech a rodinách
 • k rozkolu ve vědecké obci, regresi vědy a ignorování psychosomatiky

c) v mediálním a veřejném prostoru

 • k informační a psychologické válce proti vlastnímu lidu
 • k mediálnímu lynči kritických osobností
 • k cenzuře a autocenzuře, k potlačení dialogu
 • k démonizaci kritiků zneužitím slov dezinformátor, antivaxer…
 • k mediálnímu a expertnímu populismu, hlásajícímu alarmismus
 • k rozpoutání masového strachu jako nástroje manipulace
 • k vštěpování ideologie dobra, k efektu stádnosti a vymývání mozků
 • k rezignaci na investigativní novinařinu a neřešení střetu zájmů úředníků, politiků a odborníků ve vztahu k farmaceutické lobby

d) v oblasti ekonomiky a životní úrovně

 • k nevídanému sociálnímu inženýrství ve formě lockdownů
 • k poškození ekonomiky narušením výroby a obchodu
 • k nadměrnému zadlužení státu
 • k energetické krizi, a to minimálně od října 2021
 • k meziroční inflaci 11 % k únoru 2022
 • k poklesu kupní síly a nárůstu chudoby

e) v oblasti občanské společnosti, demokracie a bezpečnosti Západu

 • k oslabení středních vrstev
 • k utlumení občanské společnosti
 • k narušení důvěry v mainstreamová média a demokratický systém
 • k celkovému oslabení Západu vůči ruské agresi a čínské rozpínavosti

Michal Klíma, politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha

P.S. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, na konci června mi nezbývá než popřát Vám příjemné prožití léta! V červenci a srpnu budu držet bobříka mlčení. Na tomto blogu opět uveřejním své názory v září či v říjnu.

Text publikujeme so súhlasom autora, kompletný článok so zdrojmi si prečítajte na echo24.cz.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články