22 C
Nitra
sobota, 13 apríla, 2024

Katarína Ježíková z SPF: Zamestnanci sa riaditeľa vyložene boja. Má silné krytie od svojej strany OĽANO

V Slovenskom pozemkovom fonde je v súčasnosti napätá situácia medzi zamestnancami a riaditeľom, Jánom Maroszom, nomimantom OĽANO. Nedávno sme vám priniesli rozhovor s Ľubomírom Haviernikom, riaditeľom kancelárie generálneho riaditeľa, ktorého pri návrate do práce po ukončení dlhodobej práceschopnosti zadržala polícia. O tom, čo sa v SPF deje, nám porozprávala aj Katarína JEŽÍKOVÁ, ktorá od roku 1994 pracuje na SPF na pozícii referent Odboru prevodov, funkciu odborárskej predáčky vykonáva od leta 2013.

Katarína Ježíková z SPF: Zamestnanci sa riaditeľa vyložene boja. Má silné krytie od svojej strany OĽANO
Katarína Ježíková

Kedy sa objavili prvé indície, že v SPF to medzi vedením a zamestnancami to začína škrípať a pracovno-právne vzťahy nie sú celkom v poriadku?

Bolo to hneď niekedy v úvode roka 2022, kedy prišlo k prerokovaniu návrhu nového organizačného poriadku, ktorý navrhol GR. Na naše pripomienky sa neprihliadalo, vytvárali sa nové a nové odbory a oddelenia – nazvali sme ich obslužné a pritom sme boli naozaj zavalení prácou, spisy neustále pritekali a vybavovanie viazlo – predovšetkým z dôvodov neustálych zmien na postoch štatutárov, istý čas nebola menovaná a uznášaniaschopná Rada SPF, čakalo sa na jej štart po menovaní a odobrení Vládou SR a NR SR. Argumentovali sme, že pokiaľ máme naberať zamestnancov, tak nevytvárajme nové vedúce a riaditeľské pozície, nezmyselné útvary, ktoré nepomôžu vo vybavovaní agendy, ale zamerajme sa na nábor na referentské pozície, aby sme mohli kolegov zaúčať a následne po pár mesiacoch by mohli byť nápomocní v tom hlavnom, čo je SPF úlohou – služba verejnosti.

Katarína Ježíková z SPF: Zamestnanci sa riaditeľa vyložene boja. Má silné krytie od svojej strany OĽANO
Slovenský pozemkový fond

V čom spočívala tá nedôvera medzi zamestnancami a riaditeľom SPF? 

GR prišiel na SPF s fixnou ideou, že každý zamestnanec SPF je skorumpovaný, má kontakty na nejaké skupiny a pod. Absurdnosti! Obviňoval zamestnancov rôznymi posmeškami alebo priamo osočovaním a presiahlo to aj interný priestor, on sa vyjadril v RTVS pred letom minulého roka, že by bol najradšej, keby mohol všetkých zamestnancov, ktorí pracovali na SPF pred jeho nástupom, vyhodiť a nahradiť svojimi ľuďmi.

Vy ste šéfka odborov na SPF. Aké je v súčasnosti vaše postavenie v spoločnosti? Naznačil vám niekto, alebo máte indície, že sa vás chcú zbaviť?

Moje postavenie? Dovolím si tvrdiť, že drvivá väčšina zamestnancov ma rešpektuje a podporuje, nakoniec, ozývam sa v zmysle ich podnetov, ako hlas ľudu. Naopak, GR ma nielenže nerešpektuje, opakovane sa snaží ma umlčať…takými pokusmi typu predvolanie „na koberec“ a zákazom používať služobný mail na šírenie odborárskych informácií (Ústava SR a Zákonník práce sú trhací kalendár), spochybňovaním môjho postavenia zástupcu zamestnancov a dokonca legitimitou našej materskej organizácie SLOVES (aby sa tým vyhol povinnosti prerokúvať či dávať odsúhlasovať veci v zmysle ZP) a v neposlednom rade sústavným ohováraním aj vo verejnom priestore.. Bola som v jeho slovách všeličo = aj riadená smeráckou mafiou, aj najväčšia korupčníčka, aj chápadlo podsvetia a opakovane ma očierňuje aj na tlačovkách, v tej poslednej bol náznak tej snahy o zbavenie sa ma, keď vyhlásil, že som zabetónovaná na stoličke, lebo som odborárka.. Také opakované echo o tom, že sa dala vypracovať právna analýza na to, ako ma vyhodiť, sa mi doniesli, tak ako aj to, že mi sleduje maily a telefón – to ale neviem potvrdiť, nevidela som také rozhodnutia ani napísané ani inak zdokumentované.

Katarína Ježíková z SPF: Zamestnanci sa riaditeľa vyložene boja. Má silné krytie od svojej strany OĽANO

Na čo konkrétne ste začali v SPF upozorňovať? 

Na chaos v riadení, na netransparentnosť, na nekalé praktiky pri obsadzovaní pracovných miest, na diskrimináciu, na nedôstojné pracovné podmienky v zmysle toho sústavného ponižovania, podozrievania, vyhrážok… Tých tém bolo viacero.

Prečítajte si aj: Reakcia vedenia SPF na otvorený list zamestnancov a riaditeľa kancelárie Ľubomíra Haviernika

Jedným z tých, ktorý už „opustili“ SPF je vlastne pravá ruka samotného generálneho riaditeľa, pán Haviernik. On sám povedal, že bol Maroszov človek, prečo sa tak náhle stal jeho nepriateľom?

Podľa jeho vyjadrení, aj na stránke SPF za ľudí, mu prestal prikyvovať. Kritickým myslením a každodenným kontaktom so zamestnancami videl, že sú to normálni pracanti a nadobudol presvedčenie, že sa im deje krivda… On zrejme videl do detailov aj tú finančnú krivdu, o ktorej sme my tušili, keďže sme opakovane dostávali protirečivé a neúplne podklady ku kontrole nakladania so mzdovými prostriedkami.

Písali ste vedeniu už niekoľko otvorených listov, dostali ste na ne odozvu, akú?

Ak opomeniem prvotné osobné vyhrážky GR o tom, že ak budem otvorený list na jeseň 2022 medializovať, tak uvidím „všeličo“(to ani nechcem rozoberať), lebo on má mediálne vojny rád, tak jedinou reakciou bolo jedno online stretnutie, kde sme si mali vysvetliť predovšetkým nakladanie so mzdovými prostriedkami. Ani na ňom sme však nedostali odpovede na všetky otázky a vlastne dodnes nemáme úplne všetko prisľúbené splnené. Od 11.10.2022! Je marec 2023!

Katarína Ježíková z SPF: Zamestnanci sa riaditeľa vyložene boja. Má silné krytie od svojej strany OĽANO
Takto mal vyraziť riaditeľ Marosz dvere, keď vyhadzoval z kancelárie jedného zo zamestnancov SPF (zdroj: fb)

Komunikujete situáciu v SPF aj s inými odborármi, ako sa k tomu stavajú zamestnanci?

Odborári, naša materská organizácia je plne informovaná o všetkom čo sa u nás deje. Predovšetkým o všetkých krokoch, ktoré ako základná organizácia robíme, máme tam zázemie a oporu a hlavne právnu pomoc, sme im veľmi vďační za mnoho vecí, ktorými nás posunuli či skoordinovali. Zamestnanci sa vyložene boja. Boja sa konfrontácie, vyhrážok, ponižovania a následkov, ktoré by vyplynuli z toho, že im začne pristávať na stole množstvo nezmyselných úloh, ktoré budú následne vyhodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny s jasným cieľom donútiť ich k odchodu. Takto nejako sa manažuje „nepohodlný“ zamestnanec. Nebáli sa ale počas jesene po otvorenom liste, keď sa zapojilo do anonymnej ankety,  ktorú sme vytvorili, 184 kolegov a 97% z nich vyjadrilo podporu a súhlasilo s otvoreným listom (on nakoniec vznikol v zmysle sústavných podnetov práve od kolegov) a tiež sa rozhodli položiť otázky vedeniu na rôzne sporné oblasti v riadení, personálnych náležitostiach, nakladania s verejnými zdrojmi, postupmi pri udeľovaní „výnimiek“, protežovaní a pod. Tých otázok sa nazbieralo 16 strán. A kolegovia, napriek prísľubu vedenia, dodnes čakajú odpovede…

Čítajte aj: Ľubomír Haviernik: Riaditeľ SPF fond používa ako svoju POLITICKÚ nástenku. ÚTOČÍ na starých kolegov, ktorých označuje za korupčníkov (video)

V čom dochádza k porušeniu zákonník práce na SPF z vášho pohľadu?

Hlavne v dojednaniach platov pre armádu dohodárov, ktoré častokrát prevyšuje hodinovú mzdu zamestnanca v trvalom pracovnom pomere a to je z hľadiska zákonníka práce neprípustné.

V SPZ sú až traja zamestnanci pod ochranou úradov – akých , a prečo? Tuším som o takom počte chránených v rámci jednej, štátnej, organizácie, ani nepočula… Ako je to možné?

Som jedným z nich. Jednu ochranu nám poskytol Inšpektorát práce, ktorý aktuálne preveruje náležitosti spadajúce do jeho kompetencie v zmysle našich podnetov – ja osobne som podala dva. A ďalšiu ochranu nám udelil prokurátor. Vec je u neho na riešení, preto sa nebudem k detailom vyjadrovať, aby som nič neovplyvňovala.

Máte podozrenie aj z korupčného správania niektorých osôb na úrade? Alebo ide o absolútnu neprofesionalitu v riadení? 

Podozrenie na personálnu korupciu mám, podozrenie na nekalé praktiky pri vybavovaní niektorých spisov pre blízkych ľudí GR mám tiež. O neprofesionalite sa ani nemusíme baviť, tá je zrejmá deň čo deň. Rozhodnutia v štýle „čo hodina, to novina“, absencia systémovosti, chaos v procesoch, všetko bez zodpovednosti… A absolútna neznalosť pozemkového práva, základnej legislatívy týkajúcej sa SPF. Snaha o „ohýbanie“ z titulu neznalosti je sústavná. Nehovoriac o pochybeniach v zmysle zákonníka práce.

Spomínali ste, že v SPF pracujú dohodári, aké majú platy a čo vlastne robia? Počula som, že dokonca namiesto bežnej pracovnej náplne majú za úlohu kontrolovať staré spisy, majetkové pomery zamestnancov… Je to pravda?

Popravde, okrem pár dohodárov – študentov, ktorí nám pomáhali na mojom organizačnom útvare s administrovaním niektorých úkonov, ja neviem čo a kde dohodári robia. Niektorých som nikdy nevidela, nemám prehľad o ich náplniach a platoch. Dohodári, študenti, ktorí u nás pracovali sa pri nástupe stretli s tým, že im bol ponúkaný rôzny plat – pred nástupom iný, pri podpise iný, niektorí odvážnejší si vyjednali viac…

Predáva a prevádza sa pôda za súčasného vedenia firmy v rozpore so zákonom, alebo pravidlami?

Pravidlá sú nastavené, ale dovolím si povedať, že výnimkami, ktoré udeľuje vedenie, sa tie podmienky nedodržiavajú. Výnimky z podmienok častokrát neprináležia iba verejnému záujmu, hoci iba takých sa majú týkať.

Katarína Ježíková z SPF: Zamestnanci sa riaditeľa vyložene boja. Má silné krytie od svojej strany OĽANO

Najnovšie ste opäť dostali list (najskôr zákaz komunikovať s p Haviernikom), že vám počas PN rušia prístupy do systému a podobne. To znamená, že nemôžete napr. používať ani služobný mobil? Kontroluje vám SPF komunikáciu mailovú a podobne?

Mne konkrétne nie, teda to blokovanie prístupu do siete, hoci aktuálne PN som (nič účelové, hoci predpokladám, že GR tento dojem nadobudol – a aj keď nikoho do môjho zdravotného stavu nie je nič, na očistenie – mám, žiaľ, prasknutú platničku). O kontrole mailovej komunikácie som sa dopočula a som o tom aj viac-menej presvedčená.

V otvorenom liste spomínate aj „vyvolených “ zamestnancov, ktorým sa nekontroluje dochádzka, používajú súkromne služobné autá a podobne.  Ako na toto všetko reaguje Rada fondu? Reagujú na situáciu v SPF aj poslanci, minister pôdohospodárstva? Kto je Ján Marosz a prečo má vlastne také silné politické krytie?

Rada SPF má obmedzené kompetencie na výkon kontroly, ale zaujímať sa zaujíma – samozrejme, oslovuje GR k týmto témam. Poslanecký prieskum bol opakovane, výsledky zatiaľ nevieme; minister pôdohospodárstva prisľúbil súčinnosť pri výkone všetkých kontrol, ktoré v súčasnosti na SPF sú. 

Kto je Ján Marosz? Hovorí, že politik. Za mňa rozhodne hovorím, že nie je manažér a už vôbec nie leader. Silné politické krytie má od svojej strany OĽaNO. Vzhľadom k tomu, že na tlačovkách SPF s ním stáva Igor Matovič, tá ochranná ruka bude zrejme jeho.

Diali sa takéto veci na SPF aj v minulosti?

Problémy vždy boli a určite nejaké aj budú. Organizácia je živý organizmus, pracujeme s rôznymi aj legislatívnymi zmenami, neustále sa čosi deje… Ale naozaj si nepamätám takýto brutálny chaos v riadení a takúto neúctu k práci a k ľuďom, ktorí SPF tvoria.

Pýtala sa Hena Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x