23.1 C
Nitra
štvrtok, 23 mája, 2024

Internetom sa šíri PETÍCIA na zákaz očkovania detí do 18 rokov. Informácie v nej sú naozaj zaujímavé

Vakcinácia detí proti COVID-19 je téma, ktorá sa rozoberá prakticky všade na svete. Väčšina pediatrov je proti očkovaniu detí, no nájdu sa aj takí, ktorí to podporujú. Takých máme dosť aj u nás, na Slovensku, a práve proti nim sa internetom šíri petícia.

Internetom sa šíri PETÍCIA na zákaz očkovania detí do 18 rokov. Informácie v nej sú naozaj zaujímavé

Hlavní iniciátori petície politický analytik Ján Baránek, doktor Ján Lakota, Juraj Štubniak, Miroslav Belička a Richard Jaroušek majú na vakcináciu detí proti COVID-19 jasný názor – NIE! Jej organizátori preto petíciu (TU) zaslali nielen prezidentke Zuzane Čaputovej, ale aj vláde, poslancom parlamentu, ministerstvám zdravotníctva, spravodlivosti či školstva a tiež na Úrad verejného zdravotníctva.

Ľudia žiadajú kompetentných na prešetrenie petície a prijatie príslušných opatrení

V petícii sa píše: My podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe petičného práva zaručeného  článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej v texte „Ústava Slovenskej republiky“) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej v texte „Zákon o petičnom práve“) v znení neskorších predpisov, žiadame aby ako kompetentné orgány verejnej moci v zmysle ust. §-u 5 ods.5 Zákona o petičnom práve v zákonnej lehote túto petíciu prešetrili a prijali príslušné opatrenia vrátane uplatnenia zákonodarnej iniciatívy a iných vhodných aktivít vo veciach celospoločenského a verejného záujmu (predmet verejného alebo iného spoločného záujmu):

 1. na zabránenie očkovania – vakcinácie proti COVID-19 u detí a mládeže do veku 18 rokov,
 2. na zabránenie akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie detí a mládeže, ako žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z dôvodu nezaočkovania experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 3. na zabezpečenie rovnoprávnosti prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu bez ohľadu na ich zaočkovanosť experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
 4. na zabezpečenie absolútnej dobrovoľnosti pri rozhodovaní detí, mládeže a ich zákonných zástupcov (rodičov) o podstúpení vakcinácie experimentálnymi vakcínami proti COVID 19.

https://www.nitranoviny.sk/desive-rozpravania-lekarov-toto-nam-o-vakcinach-na-covid-19-radsej-nikto-nepovie-sokujuce-video/

Vakcíny boli vzhľadom na vyhlásenú situáciu pandémie schválené podmienečne

Podpisom tejto petície vyslovujeme rozhodný a zásadný nesúhlas s použitím experimentálnych vakcín proti COVID-19 na vakcináciu detí a mládeže vo veku do 18 rokov, pokiaľ k rozhodnutiu detí, mládeže a ich zákonných zástupcov o použití a aplikácii vakcíny nedôjde striktne pri dodržaní absolútnej dobrovoľnosti rozhodnutia, a to bez akýchkoľvek iných vplyvov, vrátane poskytovania akýchkoľvek benefitov pre prípad zaočkovania, vrátane akéhokoľvek podmieňovania prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu vzhľadom na ich zaočkovanosť vakcínou proti COVID-19 a vrátane uplatňovania akýchkoľvek foriem propagandy a presviedčania o nutnosti zaočkovania vakcínou proti COVID-19, a to najmä bez vyváženého poskytovania informácií týkajúcich sa aj negatívnych a vedľajších účinkov spojených s aplikáciou vakcín proti COVID-19.

Vakcíny proti COVID-19 boli vyvinuté za obdobie v trvaní 6 až 12 mesiacov. Štandardný vývin vakcín trvá 8 – 12 rokov. Vakcíny boli schválené podmienečne, vzhľadom na vyhlásenú situáciu pandémie. Je otázne, či daný proces môžeme nazvať pandémiou, a to vzhľadom na zmenu definície, ktorá nezodpovedá štandardom. Ide o tzv. experimentálnu fázu podávania vakcín. To znamená, že ide o schválený  dočasný proces použitia vakcín, ktorý v histórii  ľudstva nemá paralelu. Zároveň pri mRNA vakcínach sme sa stretli s týmito fenoménmi:

https://www.nitranoviny.sk/zastavte-okamzite-ockovanie-ludi-mrna-vakcinami-proti-sars-cov-19-vyzyva-doktor-lakota/

 1. Ide o prvé použitie PEG (polyetylén glykolu) v injekcii vôbec.
 2. Ide o prvé použitie mRNA technológie vo vakcíne proti infekčnému agensu.
 3. Prvý raz v histórii boli použité predbežné, a nie definitívne údaje o účinku a nežiaducich efektoch vakcín.
 4. Ide o prvú vakcínu, u ktorej (po jej aplikácii) nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii infekcie, redukcii prenosu vírusu  a znížení úmrtnosti.
 5. Ide o prvú vakcínu s geneticky modifikovanými polynukleotidmi použitú v ľudskej populácii.
 6. Ide o prvý produkt vôbec, ktorý firma Moderna uviedla na trh.
 7. Skúsenosti z krajín, kde boli tieto vakcíny použité vo väčšej miere ako na Slovensku ukazujú, že vakcinácia nezabraňuje šíreniu vírusu, pričom aj zavakcinovaní môžu mať ťažší priebeh ochorenia, končiaci hospitalizáciou. Dokonca, v jednej najzaočkovanejších krajín sveta, v Izraeli, premiér krajiny vyhlásil, že očkovanie problém Covidu nevyrieši a odvolal sa aj na skúsenosti z Veľkej Británie.

Pri používaní vakcín v dospelej populácii Slovenska sa za 8 mesiacov (koniec augusta 2021) vyskytlo veľmi veľa nežiaducich účinkov, z ktorých viaceré sa skončili úmrtím vakcinovaných. Za tieto nežiaduce účinky nikto (farmaceutickými firmami počínajúc) nenesie nijakú zodpovednosť. Chceme toto u našich detí?! Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme použitie mRNA vakcíny/vakcín u detí za absolútne kontraindikované. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné rešpektovať absolútnu dobrovoľnosť pri rozhodovaní detí, mládeže a ich rodičov o podstúpení vakcinácie, a to pri zabezpečení komplexnej informovanosti o všetkých, aj negatívnych a nežiadúcich vedľajších účinkoch vakcín.

https://www.nitranoviny.sk/jan-lakota-vakcina-je-zatial-velka-neznama-ockovat-ci-neockovat/

Slovensko sa zaviazalo dodržiavať medzinárodné dohovory proti diskriminácii žiakov

Je neprípustné, aby okolnosť, či žiak alebo študent je zaočkovaný proti COVID-19, bola akýmkoľvek kritériom pre určenie alebo obmedzenie jeho prístupu k výchove a vzdelávaniu. Podľa článku 42 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na vzdelanie. Podľa článku 12 ods.1. Ústavy Slovenskej republiky, ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich právach. Medzi základné princípy výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte „Školský zákon“) – § 3 uvedeného zákona, patrí princíp rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a princíp zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Taktiež je rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu dieťaťa alebo žiaka výslovne zakotvený v § 144 ods.1 písm. a/ Školského zákona. 

https://www.nitranoviny.sk/ako-odolat-a-zdolat-covid-19-tieto-rady-doktora-liptaka-by-vam-k-tomu-mali-pomoct/

Medzinárodné dokumenty práva európskych spoločenstiev, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika a ktoré sa dotýkajú práva na vzdelanie a rovnoprávnosti prístupu ku vzdelaniu a výchove – Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý v čl. 144 zakázal diskrimináciu pri uplatňovaní garantovaných práv a v čl. 2 svojho Dodatkového protokolu poskytol ochranu aj právu na vzdelanie, Dohovor o zákaze diskriminácie v oblasti vzdelávania (UNESCO 1960), Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, a tiež aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý vo svojom čl. 24 zakazuje diskrimináciu vo vzdelávaní z dôvodu zdravotného znevýhodnenia.

Jozef Uhlárik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články