12 C
Nitra
piatok, 12 apríla, 2024

FITPED-AI: Cieľom projektu je demystifikovať umelú inteligenciu

Umelá inteligencia bude v nasledujúcich rokoch predstavovať jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktorá vytvára množstvo pracovných príležitostí s vysokou pridanou hodnotou.

Na Fakulte prírodných vied a informatiky (FPVaI) UKF v Nitre sa v dňoch 18.-20. mája 2022  uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov medzinárodného projektu FITPED-AI (Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence – Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie), na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Litvy.

FITPED-AI: Cieľom projektu je demystifikovať umelú inteligenciu

Projekt získal podporu 310 565 eur z programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 Kooperačné partnerstvá, ktorá poskytuje organizáciám možnosti spolupráce s kolegami z Európy.

„Umelá inteligencia bude v nasledujúcich rokoch predstavovať jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktorá vytvára množstvo pracovných príležitostí s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom projektu je navrhnúť a implementovať vzdelávací model zameraný na rozvoj zručností IT odborníkov v oblasti umelej inteligencie a overiť jeho efektívnosť. Od implementácie modelu očakávame demystifikáciu umelej inteligencie a zvýšenie záujmu (nielen) informatikov o kariéru v nej,“  zdôvodňuje zmysel projektu hlavný koordinátor Ján Skalka z UKF.

„Lovári“ spod Zobora chcú zmeniť život rómskej komunity k lepšiemu, pridal sa k nim aj známy muzikant!

Je nevyhnutné, aby spoločnosť v každej krajine dokázala reagovať na zmeny, ktoré so sebou rozvoj umelej inteligencie prináša, pričom na tento trend musia v prvom rade reagovať vzdelávacie inštitúcie, ktoré pripravujú budúcich lídrov a zamestnancov v tejto oblasti. Univerzity sa musia vysporiadať s dôsledkom mystifikácie umelej inteligencie v médiách i s náročnosťou problematiky, ktoré spôsobujú, že len malá časť študentov si vie predstaviť kariéru pri zavádzaní umelej inteligencie do zdravotníctva, tvorbe modelov schopných predpovedať vývoj v oblasti klímy alebo navrhovaní dizajnu chemických zlúčenín.

FITPED-AI: Cieľom projektu je demystifikovať umelú inteligenciu

Každá z partnerských univerzít má vo svojich študijných programoch predmety zamerané na umelú inteligenciu, pričom obsah a štruktúra odrážajú vývoj danej univerzity, históriu príslušných študijných programov a celkové zameranie univerzity.

Študent z Topoľčian získal mimoriadnu cenu za grafický dizajn

„Na zvýšenie počtu záujemcov o kariéru v oblasti umelej inteligencie je potrebné prehodnotiť formu a obsah vzdelávania, pričom realizácia projektu poskytuje príležitosť získať na medzinárodnej úrovni skúsenosti, spätnú väzbu a informácie o tom, čo u študentov zaberá a čo nie, pretože pochopiť princípy umelej inteligencie si vyžaduje matematické, technické, kreatívne a možno trocha i futuristické myslenie,“ vysvetľuje Martin Drlík, prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj FPVaI UKF.

FITPED-AI: Cieľom projektu je demystifikovať umelú inteligenciu

Počas troch rokov budú partneri rozvíjať unikátny vzdelávací systém, ktorý navrhli a vyvinuli v predchádzajúcich troch rokoch v projekte FITPED. Séria kurzov umelej inteligencie bude poskytovať univerzitným študentom i verejnosti študijný obsah postavený na aktívnom riešení úloh, vypracúvaní projektov, vzájomnej spolupráci a zdokonaľovaní kritického, logického a analytického myslenia.

Príprava kvalitných študentov súčasne podporí i budovanie novej generácie schopnej realizovať výskum v oblasti umelej inteligencie, a vytvorí tak predpoklady pre vytváranie medzinárodných tímov schopných riešiť problémy budúcnosti.

Foto: archív riešiteľov projektu, zdroj:ukf

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články