12 C
Nitra
piatok, 12 apríla, 2024

ZLATÉ PADÁKY na Becíkovom úrade končia: Odmeny si prihralo 21 zamestnancov, budú ich musieť vrátiť

Nový župan Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík začal na úrade pekne zhurta! Na svojej pozícii skončila aj doterajšia riaditeľka úradu NSK Helena Psotová, ktorú nahradil donedávna riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. Peter Privalinec. Mimochodom, ten už na úrade NSK pracoval v minulosti.

Zaujímalo nás, kto si teda prihral mimoriadne odmeny a za čo si tieto odmeny vyplácal.

„Na základe zákona o ochrane osobných údajov vám dané informácie zákonne podať nemôžeme. Išlo o zamestnancov pracujúcich na rôznych pozíciách, od referentov až po vedúcich zamestnancov. Faktom je, že nezákonné odmeny pri skončení pracovného pomeru boli vyplácané ešte počas bývalého vedenia NSK,“ dostali sme odpoveď z úradu NSK. „Primárnu zodpovednosť by mali niesť tí, ktorí tieto kolektívne zmluvy na oboch stranách podpísali.“

ZLATÉ PADÁKY na Becíkovom úrade končia: Odmeny si prihralo 21 zamestnancov, budú ich musieť vrátiť
Novým predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja je už oficiálne Branislav Becík (vľavo), ktorému odovzdal funkciu Milan Belica. Zdroj: Dodo Púchovský

V reakcii na naše otázky úrad tiež uviedol, že „tieto „odmeny“ – v ľudskej reči zlaté padáky boli vyplatené 21 zamestnancom (2019-2022). Išlo spoločne o sumu 86 774,- EUR.“ (!)

Pri voľbách na primátora Nitry Igor Kršiak neuspel, teraz, ako mestský poslanec, zvyšuje dane! Hoci…

„Hospodárime s verejnými zdrojmi a je našou povinnosťou a svedomím pre občanov tento nezákonne vyplatený nárok vymáhať. Nový predseda NSK Branislav Becík zatrhne akékoľvek plytvanie financií Nitrianskeho kraja, ktoré môžu byť použité pre našich občanov na riešenie ich problémov. Zlaté padáky bývalého vedenia sú minulosťou,“ odpísali nám z úradu NSK.

Zaujímalo nás tiež, za čo boli tieto odmeny vyplácané.

„Zatiaľ sme zistili, že bolo nezákonne vyplatených 86 774,- EUR, ktoré bude kraj požadovať vrátiť. Kolektívne zmluvy neboli zverejňované, ale skrývané pred verejnosťou. Tieto zlaté padáky bývalého vedenia kraja boli v rozpore so zákonom, my sme zastavili ďalšie takéto vyplácanie nezákonných odmien.

Bolo to d 5 r. do 10 r. – 1 plat,   od 10 r. – 15 r.  – 2 platy, od 15 r. – 20 r. – 3 platy, nad 20 r. – 4 platy. Pri rokoch „vládnutia“ predchádzajúceho vedenia NSK sa môže občan veľmi ľahko dovtípiť, o ktorú kategóriu v nezákonnom vyplácaní prevažne išlo.

Podstatné pre nás je, že tento neželaný stav bol odstránený podpisom príslušných dodatkov ku kolektívnym zmluvám na rok 2022 a 2023. V piatok, 2.12.2022 o 13:15 hod., štyri dni po oficiálnom vymenovaní predsedu NSK Branislava Becíka došlo uzavretiu dodatkov ku kolektívnym zmluvám na roky 2022 a 2023, ktorými sa nezákonné ustanovenia zmlúv vypustili, čím došlo k zásadnej úspore finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Z finančných zdrojov, ktoré mohli byť použité pre občanov Nitrianskeho kraja. Toto je čiara, cez ktorú predseda NSK Branislav Becík nikdy nepôjde, nedovolí akékoľvek plytvanie verejných financií kraja.“

Zadržali kandidáta na starostu v Svätoplukove! Jeho meno sa skloňovalo v prípade pozemkovej mafie

Článok 32 bod 3 Kolektívnej zmluvy na rok 2022

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za odpracované roky odmenu pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, po odpracovaní od 5 do 10 rokov vo výške 1 funkčného platu, po odpracovaní od 10 do 15 rokov vo výške 2 funkčných platov, po odpracovaní od 15 do 20 rokov vo výške 3 funkčných platov a po odpracovaní viac ako 20 rokov vo výške 4 funkčných platov.

Článok 31 bod 3 Kolektívnej zmluvy na rok 2023

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za odpracované roky odmenu pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, po odpracovaní od 5 do 10 rokov vo výške 1 funkčného platu, po odpracovaní od 10 do 15 rokov vo výške 2 funkčných platov, po odpracovaní od 15 do 20 rokov vo výške 3 funkčných platov a po odpracovaní viac ako 20 rokov vo výške 4 funkčných platov.

„Každému bývalému zamestnancovi, ktorému boli tieto peniaze vyplatené, zašleme výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia. V prípade ak z ich strany nebude možné bezdôvodné obohatenie vydať sme pripravení uzavrieť dohodu o splácaní dlžnej sumy v splátkach. Nitriansky samosprávny kraj si môže tieto peniaze vymáhať aj súdnou cestou, ale veríme, že sa s bývalými zamestnancami dohodneme,“ uviedol úrad prostredníctvom Michaely Kotrádyovej z komunikačného oddelenia.

Podunajské orechy potešili na Mikuláša pacientov aj personál nemocnice

Zaujímalo sme sa aj o to, koľko zamestnancov na úrade končí.

„Ku dnešnému dňu boli ukončené len tri pracovné pomery, a to dohodou o skončení pracovného pomeru. K výpovediam zo strany zamestnávateľa nedošlo. Je úplne prirodzené, že prichádza na niektorých pozíciách k personálnym zmenám. Už počas kampane sa predseda NSK Branislav Becík veľakrát vyjadril, že sa obklopí odborníkmi, lebo odbornosť a poctivá zodpovedná práca aj zamestnancov župy privedie náš kraj k zlepšeniu pre jeho obyvateľov.“ Dôvodom skončenia pôsobenia všetkých troch zamestnancov je uzavretie dohody o skončení pracovného pomeru. Nie je naplánované žiadne rozsiahle prepúšťanie zamestnancov, preto nie je stanovený ani žiadny dátum, uviedla Kotrádyová z komunikačného oddelenia NSK. 

Na úrade končí aj riaditeľka Helena Psotová

„S pani Psotovou bol ukončený pracovný pomer dohodou v zmysle §60 Zákonníka práce, ktorú sama zamestnávateľovi navrhla. Vo funkcii riaditeľa úradu ju nahradil JUDR. Mgr. Peter Privalinec. Pán Privalinec je svojimi znalosťami a skúsenosťami na správnom mieste a jeho osobnosť bude veľkým prínosom pre našu župu. Donedávna pôsobil ako riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. V roku 2022 rozbehol úspešný projekt mostnej čaty, ktorá vykonáva stavebné opravy mostov na cestách II. a III. triedy. Spoločnosť pod jeho vedením dosahovala vynikajúce hospodárske výsledky, došlo k zásadnej optimalizácii nákladov spoločnosti a na základe tejto skutočnosti dosahuje zisk a aj ocenenie „Zodpovedný obstarávateľ 2021“, ktoré jej udelila spoločnosť TRANSPAREX. RSÚC Nitra a.s. skončila na druhom mieste v kategórii „Podniky vo vlastníctve štátu a samospráv“. Pán Privalinec taktiež pôsobil 15 rokov ako zamestnanec Nitrianskeho samosprávneho kraja,“ dostali sme odpoveď na otázku.

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články