25.1 C
Nitra
sobota, 22 júna, 2024

Zakladateľ českej imunológie Jaroslav Svoboda: Prečo sa nediskutuje o účinkoch vakcín?

Nedávno vyšiel na portáli echoprime.cz zaujímavý komentár veľmi významného odborníka v oblasti imunológie MUDr. Jaroslava Svobodu. Zakladateľ českej imunológie v ňom hodnotí dvojročné obdobie pandémie, ktorá doslova ochromila náš dovtedy každodenný život, a kladie otázky aj v súvislosti s toľko diskutovaným očkovaním proti koronavírusu.

Text je krátený, pôvodnú verziu si prečítajte na echoprime.cz.

Pred niekoľkými dňami uplynuli dva roky od smrti prvého pacienta v SR trpiaceho ťažkou formou covidu-19. Tým vstúpil do našich moderných dejín úplne nový fenomén, o ktorom sme vtedy nemali ani tušenie, ako výrazne ovplyvní celú našu spoločnosť nielen po medicínskej stránke, stránke biologického poznania, ale aj zo sociálneho, ekonomického, politického a geopolitického hľadiska. Vtedy išlo o infekciu RNA vírusom, ktorý sa náhle objavil – podľa čínskych údajov – u jedného človeka 17. novembra 2019. Vzápätí sa vo wuchanskej oblasti rozvinula rozsiahla epidémia, na ktorú Čína reagovala hermetickým uzavretím celej aglomerácie vrátane vnútroštátnych letov bez toho, aby to oznámila svetu, a zastavila všetky medzinárodné lety až do konca januára 2020, píše na echoprime.cz zakladateľ českej imunológie MUDr. Jaroslav Svoboda.

Michal Klíma: Milióny ľudí bolo naočkovaných strachom

Podľa neho dodnes nie je známy pôvod vírusu jednoznačne jasný, aj keď všetky doposiaľ známe argumenty vedú do istej miery ku konsenzu, že ide o vírus laboratórneho pôvodu. „Pripraviť takýto vírus nie je príliš ťažké. Podobné pokusy prebiehali v Spojených štátoch od roku 2010 až do roku 2015, kedy ich prezident Barack Obama nechal preklasifikovať z potenciálne nebezpečných na evidentne nebezpečné a boli v Amerike aj v západnej Európe zakázané,“ uvádza v článku.

Ako ďalej konštatuje imunológ, v tom čase došlo vo Wu-chane v Číne k obrovskému rozšíreniu virologicko-biologického ústavu, ktorý bol vybudovaný už v roku 2003 za významnej pomoci Francúzska. Wuchanský vírus však už počas jari 2020 na celom svete vymizol a postupne ho vystriedali najrôznejšie varianty (alfa, beta, gama, delta), ktoré mali trochu odlišnú štruktúru. Zaujímavé je, že pri konferencii k dvom rokom covidu, ktorá sa pod záštitou senátorov konala 27. januára 2022 v Prahe, bolo zdokumentované, že tieto varianty nerešpektujú základné genealogické a genetické pravidlá.

Cesta mRNA všetkými bunkami

Spojené štáty sa okamžite pustili s obrovskou finančnou podporou štátu za administratívy Donalda Trumpa do vývoja vakcín známeho ako operácia Warp Speed. Pripravovali sa štandardné proteínové vakcíny ako Novavax, ktoré prichádzajú na trh až teraz. Hlavné úsilie sa ale zameralo na úplne nové, u ľudí zatiaľ nikdy nepoužité vakcíny na princípe mRNA. Sem patria v západnom svete najviac používané vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna. Tie po aplikácii do svalu paže nútia vlastné bunky ľudského tela, aby si samy vyrábali kľúčovú štruktúru vírusu. Akýsi tŕň (spike), ktorým sa vírus viaže na ľudské bunky prostredníctvom receptora ACE2. Vstúpi do ľudskej bunky a donúti ju vyrábať tento vírusový spike proteín, uvádza Svoboda.

Fantasmagória doktora Kulkovského a spol. Naša rada: Radšej liečte ľudí v ordináciách a nie, že si budú platiť za covid liečbu v nemocnici!

Spočiatku mi tento postup pripadal geniálny, píše Jaroslav Svoboda. „Využiteľný teoreticky aj pri liečbe HIV alebo zhubných nádorov. Pomerne rýchlo som si ale uvedomil, že k expresii tohto spike proteínu dochádza nielen v imunitnom systéme, ale teoreticky na bunkách všetkých tkanív. To znamená na bunkách pečene, obličiek, myokardu, štítnej žľazy a mnohých ďalších. Ale aj na neurónoch centrálnej nervovej sústavy. Tým sa tieto bunky odcudzujú. Stávajú sa terčom pre „zdravé“ bunky imunitného systému a sú likvidované. U geneticky predisponovaných ľudí potom môže dôjsť k prešmykovaniu reakcie s odcudzenými bunkami aj na „zdravé“ bunky príslušných orgánov. To znamená na autoagresiu. Máme zdokumentovaný pokles absolútnych hodnôt jednotlivých subpopulácií T-lymfocytov od vakcíny k vakcíne. A u niektorých ľudí veľký nárast autoprotilátok, ktoré sa u dotyčného skôr nikdy nevyskytovali. Niektoré z nich môžu mať už dnes aj svoj klinický prejav. Zápal malých ciev, vaskulitídy, trombotizáciu kože, sliznice tráviaceho traktu, autoimunitnej hepatitídy, nefritídy. Najväčším problémom je expresia spike proteínu na neurónoch centrálneho nervového systému. Podľa globálnej lekárskej siete G-Med Global sa objavujú náhle relapsy roztrúsenej sklerózy aj u pacientov, ktorí boli niekoľko rokov bez problémov. Objavujú sa krátkodobé periférne aj centrálne straty zraku, prechodné obrny, ktoré trvajú obvykle tri štyri dni. Budúce dôsledky u detí a mladých ľudí môžeme zatiaľ iba predpokladať.“

Zakladateľ českej imunológie Jaroslav Svoboda: Prečo sa nediskutuje o účinkoch vakcín?
Slová uznávaného českého imunológa Jaroslava Svobodu sú veľavravné. Škoda len, že sa nimi neriadia politici ani väčšina lekárov. Zdroj: youtube.com

Podľa neho mRNA vakcíny nespĺňajú predpokladané požiadavky, že by viedli k odstráneniu vírusu z ľudskej populácie. Že by boli vysoko účinné. Že by viedli k zabráneniu prenosu vírusu z vakcinovaného človeka na iného človeka. Že by boli úplne bezpečné. A predovšetkým, že by viedli k trvalej imunite! Analýza viacerých štatistík ukazuje, že vedú „iba“ asi k dvaapolkrát nižšej pravdepodobnosti, že ľudia vo vekovej kategórii 75 až 80 rokov skončia na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Ako lekára, ktorý sa celý život venuje imunológii, ho zaráža, že hoci svet má už dnes k dispozícii mnoho dát, o účinkoch vakcín sa takmer nevedie otvorená debata.

„V súčasnej ére omikrónu vakcinácia prakticky stráca na význame. Omikron, ktorý má oproti predchádzajúcemu variantu 32 mutácií, vyvoláva minimálne respiračné problémy krátkeho trvania, skôr v oblasti horných dýchacích ciest, eventuálne sprevádzané nízkymi teplotami. Relatívne nebezpečný môže byť iba u ťažko imunokompromitovaných ľudí (vrodené imunodeficiencie, stavy po agresívnej cytostatickej chemoterapii pre zhubné nádory a pod.). Pre týchto vysoko rizikových pacientov už však dnes máme k dispozícii prvé nové antivirotiká. Molnupiravir a už objednaný Paxlovid. Aj na ne však môže vzniknúť rezistencia. Takže perspektíva je v kombinácii anivirotík. Podobne ako pri HIV infekcii. Zaujímavé je, že variant omikrón vyvoláva neutralizačné protilátky, na rozdiel od predchádzajúcich variant, proti všetkým doteraz sa objavivším variantom, zatiaľ čo vakcína mRNA doteraz využíva iba spike proteín wuchanskej varianty. Protilátky, ktoré vyvoláva, dobre nereagujú s ostatnými variantmi vírusu.“

Kontraindikácie na mRNA vakcíny

Ako ďalej MUDr. Jaroslav Svoboda konštatuje, zarážajúce je, ako sa úrady bránia uznať kontraindikáciu na mRNA vakcíny. „Za kontraindikáciu k ďalšiemu očkovaniu je v Českej republike považovaná iba klasická alergická reakcia na túto prvú vakcínu. K tej však nemôže dôjsť, pretože táto vakcína nie je alergogénna. Horúčkovité stavy, ktoré sa po očkovaní objavujú, sú známkou extrémnejšej zápalovej reakcie. Nie klasickej alergie, takže ide o nesplniteľnú podmienku. V poslednej dobe bolo priradené ešte vzplanutie autoagresívneho systémového ochorenia na dobu šiestich mesiacov. Ak však má niekto dispozíciu k autoimunitným komplikáciám, ide o celoživotnú dispozíciu. Autoimunitne sprostredkované ochorenia by som považoval celoživotne za kontraindikáciu k aplikácii mRNA vakcíny rovnako tak ako ťažšie vrodené alebo získané imunodeficiencie, pretože práve u týchto chorých sú oveľa častejšie ako bezprostredné nežiaduce reakcie, tak aj často závažné komplikácie po dvoch až troch mesiacoch, ktoré sú často aj invalidizujúce alebo môžu skončiť aj fatálne. V mnohých krajinách je za kontraindikáciu očkovania považované aj aktívne onkologické ochorenie.

Človek musí byť cieľom, nie prostriedkom

„To sú z môjho pohľadu lekára imunológa veci, ktoré sa po celý čas vytesňujú z debaty o covide. Na onej vyššie spomínanej konferencii som dvanásť hodín počúval príspevky expertov zo všetkých možných oblastí. Dochádzalo mi, koľko ďalších aspektov celej epidémie je tabu. Ako sa nepúšťajú do debaty fakty o slizničnej a bunkovej imunite. Ako málo sa hovorí o negatívnych spoločenských a ekonomických dopadoch. Prednášku po prednáške mi zrazu dochádzalo, aké obrovské mentálne škody covid na spoločnosti napáchal.

Svet POST kapitalizmu: 21. storočie vyhrajú nové sily

Počúval som, ako právnici, ekonómovia a biológovia varujú pred paušálnym, nie individuálnym prístupom lekárov k pacientom. Vzal som si v závere po tých dvanástich hodinách slovo. Snažil som sa zdôrazniť, že tých minimálne päť tisíc rokov, čo existuje západná medicína, od čias Herma v starom Egypte, platí princíp, že medicína je jednak vec mentálna (veda, filozofia), jednak morálna, pôvodne náboženská. A že vždy platilo, že základným predpokladom je individuálny prístup. Ako to krásne formuloval Immanuel Kant, ktorý povedal, že „človek musí byť vždy cieľom, nikdy sa nesmie stať prostriedkom“.

Len na okraj som upozornil, že aj v indikáciách a kontraindikáciách vakcinácie je treba postupovať individuálne. Zvážiť všetky kontraindikácie, pretože takzvaná „alergia na prvú dávku“ je v podstate nesplniteľná podmienka, ktorá jednoducho z biologických a imunologických dôvodov nie je možná. Ale že existuje dlhý rad iných kontraindikácií, ktoré boli na konferencii diskutované.“

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články