8.7 C
Nitra
nedeľa, 4 decembra, 2022

Vzdelávanie detí v oblasti vzťahovej výchovy nie je dostatočné

Právo detí a mladých ľudí na kvalitné vzdelávanie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy nie je na Slovensku dostatočne zabezpečené. A to aj napriek tomu, že kvalitná sexuálna výchova patrí k prostriedkom na znižovanie počtu nežiaducich tehotenstiev. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý zverejnila organizácia Možnosť voľby.
      V súčasnosti sa témy súvisiace so sexuálnou výchovou vyučujú v rámci témy výchova k manželstvu a rodičovstvu a čiastočne sú zastúpené aj v občianskej náuke či etickej výchove. Organizácia pripomenula, že v súvislosti s výučbou sexuálnej výchovy je Slovensko opakovane vystavované kritike zo strany odbornej obce aj zo strany ľudskoprávnych inštitúcií.

Z prieskumu vyplynulo, že žiakom sa dostáva vzdelávanie v oblasti sexuality v rôznom rozsahu aj kvalite. Jedným z dôvodov je, že učitelia nemajú v tejto oblasti systematickú podporu. Už na vysokej škole nedostávajú vzdelávanie potrebné na kvalitnú výučbu sexuálnej výchovy.
      „Situácia sa nemení, ani keď sú v praxi, a to pre nedostatok programov ďalšieho vzdelávania v tejto téme. Problémom sú tiež chýbajúce učebné materiály a metodiky, ktoré by mohli pri výučbe využiť. Rozsah a kvalita vzdelávania tak do veľkej miery závisí od individuálneho nastavenia a snahy vyučujúcich,“ uviedla Adriana Mesochoritisová, štatutárna zástupkyňa Možnosti voľby a vedúca projektu, v rámci ktorého sa výskum realizoval.

Vzdelávanie detí v oblasti vzťahovej výchovy nie je dostatočné
Foto: docplayer.cz NN

Prieskum tiež ukázal, že vzdelávací obsah v oblasti sexuálnej výchovy nie je dostatočne zadefinovaný. „V dôsledku toho môžu mať učiteľky pochybnosti o adekvátnosti výučby, ktorú poskytujú, a môže tiež dochádzať k tomu, že témy súvisiace so sexuálnou výchovou sa vo výučbe vynechávajú alebo nie sú dostatočne zastúpené. Je preto potrebné nanovo zadefinovať kvalitný vzdelávací obsah,“ upozornila autorka výskumu mapujúceho skúsenosti učiteliek Alexandra Ostertágová.  

Analýza tiež naznačila, že učiteľky a učitelia predmetov, v rámci ktorých sa vyučujú témy sexuálnej výchovy, sa dostatočne nekoordinujú. „Školy by preto mali dostať vzorové dokumenty, ako majú zaradiť témy sexuálnej výchovy do školských vzdelávacích plánov tak, aby výučba týchto tém v jednotlivých predmetoch na seba nadväzovala,“ poukázala spoluautorka výskumnej správy Dagmar Horná.
      Výskumná správa zdôrazňuje, že ak chce mať SR kvalitné vzdelávanie v tejto oblasti, je potrebné vytvoriť kvalitné metodické a učebné materiály. „Ich dostupnosť by súčasne zvýšila pravdepodobnosť, že sa žiačkam a žiakom dostanú kvalitné a objektívne informácie. Najmä v súčasnom pretlaku často nespoľahlivých informácií môže byť odkázanosť na vyhľadávanie učebných materiálov prostredníctvom internetu rizikom,“ vysvetlila Ostertágová. 

Zdroj: TASR 

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články