25.1 C
Nitra
pondelok, 27 mája, 2024

Vrábelská poslankyňa Dagmar Skačanová – Tóthová: Toto je pravda o mojom byte, aktivistu čaká žaloba

Nedávno bloger z mesta Vráble a domáci aktivista Viktor Németh zverejnil informácie o tom, že manželka majiteľa stavebnej firmy ViOn, pani Ondrejková, darovala byt mestskej poslankyni Dagmar Tóthovej – Skačanovej. Zdá sa, že táto zdanlivo nenápadná a malá kauza bude mať dohru pred súdom, poslankyňa sa rozhodla podať na aktivistu žalobu, pretože podľa nej podsúva verejnosti nepravdy s cieľom zdiskreditovať ju.

Vrábeľskú pokojnú politiku rozvíril anonym o dare primátorovej manželke

Aká je teda realita? Na to verejne odpovedá Dagmar Skačanová -Tóthová

Nedávno sa objavili otázky ohľadne spôsobu nadobudnutia môjho dvojizbového bytu na sídlisku Žitava. Rada by som preto odpovedala tým najpovolanejším, vám občanom nášho mesta.

Svoj prvý byt som nadobudla v októbri 2004, jednalo sa o dvojizbový byt v Nitre. Pôžičku som riadne splatila v nadchádzajúcich rokoch. Po svadbe s mojim manželom, som sa rozhodla byt v Nitre predať a zainvestovať získané peniaze do bytu vo Vrábľoch. 

Výstavba nového bytového domu na sídlisku Žitava sa začala v roku 2016, v tomto roku som taktiež zaplatila zálohu vo výške 10.000,- Eur pani Ondrejkovej. Mojej blízkej priateľke a krstnej mame mojich detí, ktorá uvedený byt po kolaudácii v roku 2018 a zaplatení zvyšnej sumy výške 52.200 EUR previedla na mňa formou darovacej zmluvy. 

Mám k dispozícii všetky príslušné listiny potvrdzujúce moje slová, ako aj doklad o zaplatení plnej výšky kúpne ceny nadobúdaného bytu stavebníkovi.

Pýtate sa, prečo som teda kúpila byt darovacou zmluvou? Odpoveď je viac ako prozaická. 

Po svadbe v roku 2013 bol môj manžel obeťou vykonštruovaného súdneho sporu v Rakúsku. Keďže bol týmto súdnym sporom ohrozený aj môj majetok, teda majetok manželky, na základe právej analýzy mi bolo odporučené riešenie kúpy bytu formou darovacej zmluvy, ktorá nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva a teda môj majetok, v tomto prípade môj byt, by mi nebol po prípadnej prehre súdneho sporu nedôvodne odňatý . 

Keďže už v tej dobe som mala tri deti, je logické, že som potrebovala pevné útočisko pre svoju rodinu v prípade akéhokoľvek výsledku súdneho sporu, ktorým nebol ohrozený len  môjho manžel, ale aj my všetci, teda aj ja a naše tri maloleté deti.  Riziko obnovenia súdneho sporu odznelo definitívne až v lete minulého roka, teda v roku 2021.

Napriek tomu, že sme takmer desať rokov s manželom čelili tomuto ohrozeniu, prežívali sme strach a neistotu, nikto z vás, z obyvateľov nášho mesta nespozoroval žiadne zníženie našich pracovných výkonov či nebodaj nečinnosť pri hájení záujmov vás obyvateľov ako aj mesta Vráble.

V meste som naďalej organizovala kultúrne podujatia, riešila akcie, stavali sme cyklochodníky, robili sa investičné akcie a rekonštruovali nehnuteľnosti a komunikácie.

Vyhlasujem, že v tomto pracovnom tempe budeme naďalej pokračovať plným úsilím a bez ohľadu na osobné útoky a polopravdy, podsúvané verejnosti tretími osobami s jediným cieľom – zviditeľniť sa. V tomto čase podávam žalobu s cieľom získať verejné ospravedlnenie a finančnú sumu, ktorú chcem v plnom rozsahu venovať na charitatívne účely.

K obom podnetom, smerovaným komisii verejného záujmu resp. mestskému zastupiteľstvu pre moje údajné porušenie Ústavného zákona, citujem z právnej analýzy, ktorú som si dala vypracovať:

Prevod bytu na sídlisku Žitava sa uskutočnil prostredníctvom formálne špecifického kombinovaného zmluvného typu, vykazujúceho ako znaky darovacej, tak i kúpnej zmluvy. Takto zvolená forma právneho úkonu bola i  je dovolená, a ako taká je v plnom súlade s ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej Republiky. Nezakazuje ju žiaden právny predpis, predovšetkým však jej voľbou neboli porušené žiadne ustanovenia daňovej a poplatkovej povahy voči verejnoprávnym financiám resp. štátnemu rozpočtu. 

Účastníci právneho úkonu (D. Skačanová i A. Ondrejková) si danú formu zvolili dobrovoľne, slobodne a vážne, keďže v čase jeho uzatvorenia najlepšie vyjadrovala ich obojstrannú vôľu. Táto voľba formy bola osobnou preferenciou účastníkov a mala výlučný súkromnoprávny charakter, pričom žiadna tretia osoba, ktorá nebola jeho účastníkom, nedisponuje oprávnením nimi zvolenú formu právneho úkonu namietať.

Vzhľadom k tomu, že za prevádzaný byt Dagmar Tóthová Skačanová zaplatila plnú výšku kúpnej ceny, ktorá plne korešpondovala s cenou v danom mieste a čase obvyklou je nesporné, že na posúdenie materiálnej správnosti vyplnenia majetkového priznania je podstatná práve táto okolnosť. Teda rozporované majetkové priznanie poslankyne Dagmat Skačanovej-Tóthovej bolo z hľadiska materiálneho práva (t.j. skutočného obsahu právneho úkonu, ktorý má prednosť pred jeho formou) vyplnené absolútne korektným spôsobom (keďže nešlo v materiálnom poňatí o dar, ale odplatne nadobudnutý majetok). Na základe uvedenej skutočnosti sa potom javí byť v plnom rozsahu odôvodnený právny záver, že oba podnety pre porušenie zákona č. 357/2004 Z. z. (na podklade ktorých sa príslušné konania o ochranu verejného záujmu vedú) je nutné vyhodnotiť ako v plnom rozsahu nedôvodné.

(heď)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články