20.1 C
Nitra
piatok, 24 mája, 2024

Vrábeľskú pokojnú politiku rozvíril anonym o dare primátorovej manželke

Aj také malé mesto, akými sú Vráble, žijú politikou a v tomto období obzvlášť. Nedávno miestny bloger Viktor Németh a aktivista zverejnil informácie o tom, že manželka majiteľa stavebnej firmy ViOn, pani Ondrejková, darovala byt mestskej poslankyni Dagmar Tóthovej Skačanovej.

„Čo je na tom problematické? To, že verejný funkcionár z výkonu svojej funkcie nesmie prijímať dary. Pozrite si podrobnejšie informácie o celej kauze vo videu,“ odkázal na video Németh.

Ešte v minulo roku 2021 sa Komisia na ochranu verejného záujmu zaoberala anonymným podnetom k vlastníctvu, resp. nadobudnutiu nehnuteľnosti – bytu, poslankyňou mestského zastupiteľstva, manželky primátora mesta Vráble, Dagmar Tóthovou Skačanovou.

Podľa tohto podnetu nadobudla v roku 2018, alebo 2019, byt na sídlisku Žitava darovacou zmluvou a anomný občan mal podozrenie, že tento byt mohol poslankyni darovať samotný investor bytového domu, firma VION-INVEST.

Anonym tvrdí, že pri predaji pozemkov investorovi v roku 2008 bola Skačanová členkou komisie rozhodujúcej o predaji pozemkov a tak existuje podozrenie na zneužitie právomoci verejného činiteľa, zadovážením výhody vo svoj prospech.

Komisia kontrolou majetkového priznania tejto poslankyne za rok 2008 zistila, že spomínaný byt v ňom uvedený nebol. Priznala ho v roku 2019, no iba ako vlastníctvo, nie ako dar.

Komisia svojim Uznesením 4/2021 zo dňa 16. augusta 2021 poverila predsedu Komisie kontaktovať Katastrálny odbor Okresného úradu v Nitre a písomne vyžiadala účastníkov konania pri nadobudnutí bytu v LV 6354. Z odpovede Okresného úradu vyplýva, že byt 55 na 5. podlaží bytového domu so súpisným číslom 1631 vo vchode s orientačným číslom 37 bol poslankyňou mestského zastupiteľstva nadobudnutý darovacou zmluvou, na základe ktorej bol vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený pod V 11791/2018-141/19.
Účastníčkou konania bola okrem Dagmar Tóthovej Skačanovej aj Anna Ondrejková. Anna Ondrejková je manželkou Viliama Ondrejku, ktorý je majiteľom stavebnej firmy ViOn, a. s. Táto firma realizuje v meste Vráble mnohé stavebné projekty, vrátane výstavby predmetného bytu. Anna Ondrejková a Viliam Ondrejka sú krstnými rodičmi detí Dagmar a Tibora Tóthových, majú tak blízky rodinný vzťah.

Z odpovede mestského právnika Vráble vyplýva, že Dagmar Tóthová Skačanová
porušila Ústavný zákon – ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. f).Čl. 7 ods. (1):
Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,
j) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne IO-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.

Komisia sa teda uzniesla na tom, že v tejto veci podá podnet na podnet na začatie konania na mestské zastupiteľstvo vo veci neúplného resp. nesprávneho vyplnenia majetkového priznania za rok 2019 podľa Čl. 9 ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona 545/2005 Z. z. a poverila predsedu komisie vypracovať podnet na začatie konania mestského zastupiteľstva.

Zdroj informácií: Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 31.01.2022

Skačanová podá žalobu

Dagmar Skačanová Tóthová na tieto tvrdenia reagovala verejne na facebookovej stránke aktivistu Viktora Németha. „Už pár mesiacov som „vďačným“ objektom niektorých opozičných poslancov, aktívnych občanov, ktorí vymýšľajú konšpiračné teórie a vykresľujú moju osobu v nie pravdivom svetle. Ak by totiž ich tvrdenia boli pravdivé a ak by dochádzalo, ako oni tvrdia, ku korupčnému konaniu, alebo zneužitia právomocí verejného činiteľa, sú zo zákona povinní dané podozrenia oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. V opačnom prípade ide o ohováranie a z môjho pohľadu o neférovú predvolebnú kampaň.

Vrábeľskú pokojnú politiku rozvíril anonym o dare primátorovej manželke

Po komunikácii s mojim právnym zástupcom som sa rozhodla, že v najbližších dňoch podávam žalobu na aktívneho občana, ktorý svojim konaním podsúva verejnosti nepravdy s cieľom zdiskreditovať moju osobu. Budem žiadať verejné ospravedlnenie a finančnú sankciu, ktorú použijem na charitatívne účely. Pravda napokon vždy zvíťazí.“

Mestské zastupiteľstvo napokon 24.2.2022 neuložilo poslancovi Tomášovi Godovi dopracovať a doplniť svoj podnet tak, aby mohol byť považovaný za kompletný a odôvodnený v zmysle čl. 9 ústavného zákona. Teda najmä doplnenie a uvedenie konkrétnych skutkových okolností a skutkov, ktoré mali zakladať údajnú neodôvodnenú výhodu poslankyne Tóthovej Skačanovej.

Ako sa uvádza v uznesení Mestského zastupiteľstva, Slovenská republika je právny štát a nie je možné bez uvedenia dôkazov kohokoľvek obviňovať a perzekvovať a nikto nie je povinný sa vyviňovať, ale vinu treba jednoznačným a nespochybniteľným spôsobom preukázať.

(hed)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články