13.1 C
Nitra
pondelok, 26 septembra, 2022

Varín: Desiatich poslancov obvinila NAKA, nesúhlasili s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu

Desiati poslanci obecného zastupiteľstva (OZ) vo Varíne (okres Žilina), ktorých obvinila Národná kriminálna agentúra (NAKA) z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, využili právo na podanie riadneho opravného prostriedku. V spoločnom stanovisku pre TASR uviedli, že v zákonnej lehote podali sťažnosť proti vzneseniu obvinenia.

Varín: Desiatich poslancov obvinila NAKA, nesúhlasili s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu
Varín, zdroj: mapio.net

Obvinení sú poslanci, ktorí sa v auguste zúčastnili na zasadnutí OZ a nesúhlasili s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu. „S uvedeným obvinením zásadne nesúhlasíme. Necítime sa byť vinní z obvinenia, ktoré sa nám kladie za vinu. Zároveň podotýkame, že každý z nás vedie bezúhonný rodinný život a svoj mandát poslanca OZ vykonávame zodpovedne, v súlade s platnou legislatívou a v prospech občanov obce. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie v tejto chvíli nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie. Tieto médiám poskytne včas právny zástupca obvinených,“ dodali poslanci.
      „Konanie naďalej pokračuje, viac informácií k jeho priebehu a stavu preto nie je možné poskytnúť,“ informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka. (TASR)

Poslancov NAKA obvinila za to, že nehlasovali na návrh poslankyne Lenky Tichákovej, ktorá na spomínanej ulici býva.

Jednou z obvinených je poslankyňa Lenka Milová. SP 21 ju oslovil so žiadosťou o stanovisko.

„Dobrý deň, na základe oslovenia všetkých dotknutých obvinených poslancov vydávame týmto nasledujúce spoločné stanovisko: vyšetrovateľ NAKA obvinil 10 z 11 poslancov OZ vo Varíne z prečinu podľa § 422 ods.1 Trestného zákona – z prejavu sympatie k skupine, hnutiu alebo ideológii smerujúcej k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. s uvedeným obvinením zásadne nesúhlasíme, necítime sa byť vinní z obvinenia, ktoré sa nám kladie za vinu. Zároveň podotýkame, že každý z nás vedie bezúhonný rodinný život a svoj mandát poslanca OZ vykonávame zodpovedne, v súlade s platnou legislatívou a v prospech občanov obce. všetci obvinení poslanci využili právo na podanie riadneho opravného prostriedku a v zákonnej lehote podali sťažnosť proti vzneseniu obvinenia. vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu v tejto chvíli nebudeme poskytovať žiadne ďalšie informácie, tieto budú médiám poskytnuté včas právnym zástupcom obvinených.“

Starosta obce Varín Milan Cvacho nám povedal, že ulica po Jozefovi Tisovi nesie názov už od 90. rokov. Námietky voči tomuto názvu koncom deväťdesiatych rokov podal občan ČR, židovskej národnosti, ktoré však na súde neuspeli.

Starosta obvinený nie je.

Kauza ulica po Tisovi

Sťažovateľ mal židovský pôvod a bol zamestnaný ako pracovník v oblasti sociálnych a ľudských práv a psychológ. Od roku 1983 žije v Českej republike.

  1. Varín je obec na severnom Slovensku s približne 3 500 obyvateľmi.
  2. Dňa 4. novembra 1993 Obecné zastupiteľstvo vo Varíne (ďalej len „obecné zastupiteľstvo”) schválilo uznesenie, ktorým zmenilo názov ulice v obci na ulicu Dr. Jozefa Tisa
  1. Dňa 30. novembra 2005 ústavný súd odmietol sťažnosť týkajúcu sa uznesenia obecného zastupiteľstva a postupu a rozhodnutí okresných súdov a krajského súdu z dôvodu, že sa týkala veci, v ktorej existovala prekážka res iudicata. Ústavný súd ďalej uviedol, že rozhodnutie najvyššieho súdu je náležite odôvodnené a nie je svojvoľné. Preto bola sťažnosť v časti týkajúcej sa rozhodnutia najvyššieho súdu odmietnutá ako zjavne neopodstatnená.
  2. Dňa 25. januára 2006 sa sťažovateľ tretíkrát sťažoval na ústavnom súde, formulujúc svoju sťažnosť výlučne proti rozhodnutiu najvyššieho súdu.
  3. Dňa 20. júna 2006 ústavný súd sťažnosť odmietol pre neprípustnosť z dôvodu existencie prekážky res iudicata vzhľadom na jeho skoršie rozhodnutie.

Celá genéza v prílohe:

L.Z. proti Slovenskej republike – rozhodnutie proti sťažnosti pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života v súvislosti s pomenovaním ulice po Dr. jozefovi Tisovi) a článku 6 Dohovoru (právo na prerokovanie veci v primeranej lehote). (zdroj: slov-lex.sk)

Katarína BOKOVÁ: Zvažujete ako čeliť šikane liberálov vo vašej obci alebo v meste? Obec Varín inšpiruje!

K celej záležitosti sa prostredníctvom facebooku verejne vyjadrila aj poslankyňa obecného zastupiteľstva vo Varíne Lenka Ticháková.

Varín: Desiatich poslancov obvinila NAKA, nesúhlasili s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu
zdroj: FB

Ale rada by som sa vrátila k zastupiteľstvu, kde sme prejednávali môj návrh…a napísala niekoľko viet k tejto téme, pretože som si za včerajší deň prečítala množstvo klamstiev.

3.8.2021 sa konalo mimoriadne zastupiteľstvo – prejednával sa môj návrh „Premenovanie ulice D. Jozefa Tisu“. 8 poslanci odmietli zahlasovať za moje uznesenie. Podpísali a zahlasovali za uznesenie, ktoré 8 poslancom vypracoval právnik.

Vo svojom uznesení mi bolo zo strany poslancov vyčítané: 1) svojvoľný právny výklad zákona o obecnom zriadení 2) procesné výhrady a výhrady týkajúce sa spôsobu návrhu na zmenu názvu ulice – opomenutie konania prebiehajúceho na okresnej prokuratúre, opomenutie platného VZN 3) výhrada k navrhovanému názvu ulice.

8 poslanci navrhli zmeniť uznesenie s novým znením: Zastupiteľstvo

a) Berie na vedomie návrh PharmDr. Lenky Tichákovej na premenovanie ulice Dr. Jozefa Tisu

b) Berie na vedomie obsah všetkých materiálov vrátane ich príloh tak, ako boli predložené t.j aj s hrubými procesnými a legislatívnymi pochybeniami, a to po dôkladnom oboznámení sa s nimi

c) Nesúhlasí s konštatovaním, že súčasný stav je v rozpore s platnou legislatívou, nakoľko takýto záver môže vysloviť len k tomu kompetentná inštitúcia

d) Žiada zaoberať sa otázkou možnej zmeny názvu ulice až po predložení výsledkov prešetrenia podnetu prokuratúrou a NAKA, ktoré sa aktuálne meritom veci zaoberajú.

Na jednej strane chápem, že mi kolegovia vyčítali určité veci napr. opomenutie platného VZN, pomocou ktorého sa môžu premenovávať ulice…no na druhej strane, si neviem predstaviť, ako poslanec môže vypracovať VZN, ktorým sa schváli premenovanie ulice svojvoľne (čiže bez poverenia zastupiteľstva a bez spolupráce s vedením obce). Vyčítali mi tiež názov ulice – nakoľko som do svojho návrhu musela napísať názov, použila som názov, ktorý bol v minulosti v tejto časti obce používaný. Samozrejme netrvala som na názve Kamence, kolegom som navrhla, aby sami predniesli svoje návrhy. V uznesení pod ktoré sa podpísali bola taká absurdnosť – navrhovali vyhlásiť miestne referendum s otázkou: „Súhlasíte so zmenou názvu ulice Dr. Jozefa Tisu“? Síce nie som právnik, ale takáto otázka by bola protiústavná (môj názor). Aj starosta v záverečnej reči, kde sumarizoval vyjadrenia poslancov sám povedal, že miestne referendum by sa konalo v rámci zákona, čiže obyvatelia Varína by si mohli vybrať názov ulice z viacerých možností (ale Tisova ulica by to byť nemohla). Keby moji kolegovia chceli úprimne riešiť môj návrh, tak by sami navrhli spôsob, ako sa má premenovanie ulice realizovať. V ich prípade neobstojí obhajoba typu „nemám vedomosť, kto vlastne Jozef Tiso bol“…všetci dostali odborné stanoviská Historického ústavu SAV a Ústavu pamäti národa, ktoré zhodnotili osobu Jozefa Tisa na základe FAKTOV! A ešte jednu vec by som rada pripomenula. Každý poslanec/kyňa, starosta dostal/a list zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré nás vyzvalo k premenovaniu Tisovej ulice. Každý z nás by si mal predstaviť situáciu, kedy sa narodíte a niekto rozhodne, že Vy a Vaša rodina nie je hodná života…ako by ste sa cítili??? Mať ulicu pomenovanú po vojnovom zločincovi je NEMORÁLNE, NEETICKÉ! A je to obrovská hanba pre našu obec, že sme jedinou obcou na svete, ktorá má ulicu pomenovanú po predstaviteľovi vojnového Slovenského štátu, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a vlastizradu a je spoluzodpovedný za dianie počas prvého Slovenského štátu – podpísal sa pod všetky zákony, ktoré zbavili našich občanov základných ľudských práv a svojim podpisom spätne zlegalizoval deportácie našich občanov do koncentračných táborov. Úprimne ma mrzí, že to zašlo až takto ďaleko – obvinením mojich kolegov, no na druhej strane to mohlo byť už dávno vyriešené, keby moji kolegovia zobrali do úvahy všetky fakty a navrhli by spôsob, akým máme riešiť problematickú ulicu. V uznesení pod ktoré sa podpísalo 8 poslancov je napísané: „Zastupiteľstvo žiada zaoberať sa otázkou možnej zmeny názvu ulice až po predložení výsledkov prešetrenia podnetu prokuratúrou a NAKA, ktoré sa aktuálne meritom veci zaoberajú“

Tak NAKA vypočula ich žiadosť a koná…PS: Bola by som rada, keby moji kolegovia pochopili, že k tejto téme sa každý z nás má postaviť čelom a aj keď sú v našej obci určití ľudia, ktorí Tisovu ulicu obhajujú, a tých, ktorí si dovolia nahlas povedať, že Tisova ulica je hanbou Varína by najradšej vysťahovali z obce, je načase to konečne zmeniť a toto smutné prvenstvo poslať do minulosti.

Jozef Tiso má v Čakajovciach pri Nitre stále svoju sochu v životnej veľkosti, je súčasťou panteónu slovenských dejateľov, ktorým sa obec pýši v blízkosti obecného úradu. Patrí k nemu i pamätník vojakom, ktorí padli v oboch svetových vojnách. Jozefovi Tisovi v panteóne robia spoločnosť sochy Andreja Hlinku, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Martina Rázusa, Tisov minister Ďurčanský má zas v rodnom Rajci bustu.

(heď)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články