9.2 C
Nitra
utorok, 5 marca, 2024

UKF: FITPED uľahčí výučbu programovania

V septembri 2021 bol na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončený medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education), na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Španielska. Projekt získal podporu 250-tisíc eur z programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvá, ktorá poskytuje organizáciám možnosti spolupráce s kolegami z Európy.

UKF: FITPED uľahčí výučbu programovania

„Pracovný trh na celom svete hlási nedostatok programátorov a špecialistov schopných pracovať v tejto oblasti, preto bolo cieľom projektu pripraviť vzdelávacie materiály pre zvládnutie programovania v najrozšírenejších programovacích jazykoch súčasnosti a overiť funkčnosť nového prístupu založeného na vzdelávaní po malých krokoch v kombinácii s praktickými aktivitami,“  zdôvodňuje hlavný koordinátor doc. Martin Drlík z FPV UKF v Nitre zmysel projektu na Slovensku.

Počas troch rokov partneri vyvíjali a testovali unikátny systém PRISCILLA podporujúci výučbu úvodných kurzov programovacích jazykov s využitím najmodernejších prístupov: mikrolearningu a automatického vyhodnocovania zadaní. Úvodné kurzy poskytujú študentom znalosti a zručnosti, ktoré budú ďalej rozvíjať pri realizácii rozsiahlejších projektov pri štúdiu dátovej analýzy, informačných systémov, webových a mobilných technológií a pri práci v tímoch.

UKF: FITPED uľahčí výučbu programovania

 „Naším cieľom je poskytnúť študentom univerzít čo naviac možností, pomocou ktorých môžu zvládnuť základy programovania. Programovanie je totiž jedným z predmetov, ktorých nezvládnutie je dôvodom predčasného ukončenia univerzitného štúdia. Spracovanie do podoby akceptovateľnej generáciou Z patrilo medzi veľké výzvy, ktoré sa nám, veríme, že podarilo úspešne zvládnuť,“  vysvetľuje doc. Drlík.

„V rámci projektu sme organizovali aj aktivity zamerané na rozvoj programátorských zručností už u stredoškolákov. V rámci súťaže IT v Nitre sme študentom aj ich učiteľom ukázali, ako môže vyzerať moderná výučba programovania. Od tohto školského roka môžu niektoré kurzy (najmä Python) využívať aj stredné školy,“ uvádza Dr. Ľubomír Benko, jeden z organizátorov podujatia.

Projekt realizovaný v rokoch 2018 – 2021 je unikátny myšlienkou i rozsahom: boli vytvorené komplexné kurzy pre 8 programovacích jazykov, ktoré sú preložené do 5 európskych jazykov a v rámci pilotnej prevádzky s nimi pracovali študenti na piatich univerzitách. Takisto bola vytvorená sada vzdelávacích kurzov zameraná na tvorbu aplikácií vo vývojových prostrediach a frameworkoch založených na týchto programovacích jazykoch.

Text: RNDr. Ján Skalka, PhD., vedúci Katedry informatiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre

foto: UKF/unsplash

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články