13.1 C
Nitra
piatok, 12 apríla, 2024

Poslanec Ján Greššo: Podnet som podal ja, pretože sa domnievam, že primátor prekročil svoje právomoci

Úvodom chcem povedať, že mi je tento štýl komunikácie, ktorý zvolili niektorí zástupcovia mesta, teda prostredníctvom sociálnych sietí, dosť proti srsti. No v uverejnenom článku sa viac krát spomína moja osoba v kontexte nepravdivých, možno až štvavých odsekov, preto reagovať musím.

Poslanec Ján Greššo: Podnet som podal ja, pretože sa domnievam, že primátor prekročil svoje právomoci

Dovoľte mi preto zareagovať na článok, uverejnený na FB profile Mesta Nitra dňa 20.9.2021 ohľadne súdneho sporu Mesta Nitra so spoločnosťou Strabag. Budem reagovať len na časti článku, kde sa spomína moja osoba, prípadne osoby poslancov MZ.K vete: „Za podnetom podaným na Okresnú prokuratúru stojí Igor Kršiak a jeden z poslancov MZ v Nitre, Ján Greššo.“ Za podnetom stojím LEN ja, pretože som ho podával LEN ja! Podával som ho z dôvodu, že som sa domnieval, že primátor prekročil svoje právomoci. Túto domnienku nakoniec Okresná prokuratúra aj potvrdila.

https://www.nitranoviny.sk/v-tomto-meste-este-stale-rozhoduju-poslanci-nie-primator-stanovisko-krajskej-prokuratury-v-nitre/

K vete: „Mestské zastupiteľstvo nemá oprávnenie schvaľovať nakladanie s finančnými prostriedkami.“ Ak považujete túto s prepáčením „hlúposť“ za pravdivú, z akého dôvodu potom bol predložený Mestskému zastupiteľstvu materiál (predkladateľ bol Primátor), ktorého predmetom bolo schválenie sumy 265.000,00 € z rozpočtu mesta ako mimosúdne vyrovnanie v predmetnom spore? Podľa Vami uvedeného teda mohol rozhodnúť niekto iný.

K vete: „Mestské zastupiteľstvo rozhoduje iba o schvaľovaní rozpočtu a o všetkých jeho zmenách.“ Touto vetou ste znegovali tú predchádzajúcu, vyššie spomenutú „hlúposť“. Keďže suma určená k mimosúdnemu vyrovnaniu sa v schválenom rozpočte mesta na rok 2021 nenachádzala, logicky túto zmenu rozpočtu muselo schváliť Mestské zastupiteľstvo. Ak je toto, ako sa v článku spomína, argument, ktorým sa mesto ostro ohradzuje voči upozorneniu prokurátora, tak ho považujem za veľmi slabý a bez opory v zákone.

K vete: „Následne bola informatívna správa prerokovaná na zasadnutí mestskej rady a komisie mestského zastupiteľstva pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť. Správa bola oboma týmito orgánmi bez písomných výhrad prijatá.“

Správa bola prijatá na základe väčšinového princípu, teda väčšina prítomných členov Mestskej rady a komisie hlasovala za to, že ju tieto orgány berú na vedomie. To však neznamená, že k správe neexistovali výhrady.

K vete: „Igor Kršiak ďalej tvrdí, že poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva hlasovali proti zaradeniu jeho informatívnej správy do programu rokovania.“ Materiál NEPREDKLADAL Igor Kršiak, ale skupina 11 poslancov! Igor Kršiak bol jedným zo spracovateľov, čo samotný materiál nediskvalifikuje z možnosti o ňom rokovať. Materiál bol podaný v súlade s Rokovacím poriadkom MZ v Nitre. Podotýkam, že v tomto „režime“, teda najneskôr tri dni pred konaním zasadnutia MZ, dostávame niektoré materiály takmer pravidelne. Najčastejšie takto býva predložený materiál s rozpočtovými opatreniami. Zrejme tiež ako spomínate – „účelovo“.

K vete: „Navyše, primátor mesta už skôr informoval poslancov o zámere zvolať na prerokovanie tejto témy mimoriadne zasadnutie.“ Asi len niektorých, takúto informáciu som ani ja, ani viacero mojich kolegov, nemal.

K vete: „Všetky advokátske kancelárie, s ktorými má mesto platne uzatvorené zmluvy, boli riadne vybrané vo verejnej obchodnej súťaži, ktorú vyhodnotila majetková komisia mesta na čele s jej predsedom, poslancom Jánom Greššom.“ Toto tvrdenie považujem za účelovo prekrútené tak, aby zapadalo do toho článku. Takže pravda je: Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť uznesením číslo 11/2019 odporučila primátorovi vypísať výzvu na výber advokátskych kancelárií. Samotný výber kancelárií už organizoval Mestský úrad, nie komisia. Dôvodom k prijatiu tohto uznesenia bol výlučne fakt, že Odbor majetku v tom čase evidoval 25 súdnych sporov, ktoré z kapacitných dôvodov zamestnancov – právnikov Odboru majetku nebolo možné stíhať vybavovať.

Podotýkam, že v žiadnom prípade nebol dôvodom delegovania sporov na AK „nedostatok odborných schopností právnikov.“ (Pozn. autor článku tento dôvod uvádza v prípade delegovania súdneho sporu so na AK). Prijatiu tohto odporúčania v znení uznesenia 11/2019 predchádzal materiál, v ktorom boli členovia komisie informovaní o vyššie spomenutých 25tich súdnych sporoch. Následne uznesením číslo 5/2019 komisia z 25 sporov odporučila delegovať 8 súdnych sporov z dôvodu ich rozsahu na advokátske kancelárie.

Súdny spor mesta Nitra so spoločnosťou STRABAG však medzi spomenutými 25 spormi NEBOL. A to z jediného dôvodu. Bol vedený na Právnom oddelení Mestského úradu, a nie na Odbore majetku. Komisia pod mojim vedením teda nerozhodovala a ani nerozhodla o jeho delegovaní na konkrétnu AK.

Text: Ján Greššo ml. /fb

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články