20.1 C
Nitra
piatok, 24 mája, 2024

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou

Slovensko je síce malou krajinou, zato krás má na rozdávanie. A to nielen prírodných, ale aj historických. Naše hrady a zámky majú čo ponúknuť návštevníkom nielen zo Slovenska, ale doslova z celého sveta. Jedným z takých je i hrad Ľupča, ktorý je najvyššie položenou hrad­nou stavbou na Pohroní a popýšiť sa môže aj vzácnou, viac ako 700 ročnou lipou.

Majestátnou historickou krásou sa pýšiaci hrad Ľupča stojí nad obcou Slovenská Ľupča a postavený bol na severnej strane pomerne úzkej kotliny rieky Hron, uzavretej z južnej strany svahmi Slovenského rudohoria a zo severnej svahmi Nízkych Tatier. Nádhernou prírodou obkolesená pevnosť je jednou z najkrajších kultúrno-historických pamiatok Horehronia. Z hradu sa po plienivom vpáde Tatárov v roku 1241 zachovali len stavby s kamennou architektúrou, ktorá bola na tú dobu nedobytná útočníkmi. Predpokladá sa, že kamenný hrad – veža, bol postavený už v prvej polovici 13. storočia, pravdepodobne na mieste pôvodného hradiska. Od roku 1250 bol známy pod názvom Liptza. Hrad Ľupča, alebo teda Liptza, sa spomína v roku 1255 aj v súvislosti s výsadnou listinou Bela IV. pre mesto Banskú Bystricu (Nova villa Bystriciensis prope Lipche).

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Majestátnou historickou krásou sa pýšiaci hrad Ľupča sa týči nad obcou Slovenská Ľupča a nádhernou prírodou obkolesená pevnosť je jednou z najkrajších kultúrno-historických pamiatok Horehronia. Zdroj: FB / Hrad Ľupča

Kráľovský hrad často menil majiteľov

Po smrti uhorského panovníka Ondreja III. v roku 1301 zaniká dynastia Arpádovcov, ktorá patrila medzi najvýznamnejšie kráľovské rody vtedajšej Európy, a hrad Ľupča, ako kráľovský majetok, často menil majiteľov. Smrť Ondreja III. „odštarovala“ obdobie politickej nestability. Výbojmi sa hrad dostal do rúk Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý kráľovskú držbu nerešpektoval. V tomto období sa história hradu spájala aj s menom posledného župana Zvolenskej veľžupy, magistrom rytierom Dončom. Jeho úzke zväzky s Ľupčou potvrdzuje listina z roku 1323. V nej pápež Ján XXII. povoľuje Dončovi dať sa pochovať do krypty chrámu v Ľupči, kde odpočívajú jeho predkovia. V druhej polovici 14. storočia na hrad často prichádzajú uhorskí panovníci, Karol Róbert z Anjou a jeho syn Ľudovít Veľký, čo potvrdzujú signované listiny (Lipche).

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Vzácnosťou je pôvodný portál od veľmi významného humanistického učenca Pavla Rubigala, ktorý bol tiež jedným z majiteľov hradu. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

KAM NA VÝLET: Krásavec, ktorý preslávil Kremnicu široko-ďaleko. Mestský hrad odolal aj nájazdom Turkov

Po smrti Žigmunda Luxemburského bol za nového panovníka zvolený rakúsky vojvoda Albrecht. Jeho skorou smrťou sa začína mocenský boj o vládu v Uhorsku a v tomto období sa stáva kastelánom Hradu Ľupča komes Gregor z Korbavy. V júni 1443 bolo v Uhorsku veľké zemetrasenie, pri ktorom bol z veľkej časti zničený aj hrad, ktorý bol Gregorom z Korbavy následne rozsiahle opravovaný a pravdepodobne rozšírený, čo potvrdzujú aj výsledky súčasného archeologického výskumu. V roku 1490 dostal od kráľovnej Beatrix Aragónskej hrad Ľupču aj s panstvom do vlastníctva Urban Dóczy z Veľkej Lúče, čím začína na hrade obdobie vlády Dóczyovcov. Tí sa správali veľmi svojvoľne voči svojim susedom, bez ohľadu na to, či šlo o banské mestá alebo zemanov. Bránili vo výstavbe ciest a navyše protiprávne vyberali mýto.

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
V strede horného nádvoria vidieť pôvodné hradby, ktoré hrad obkolesovali v 13. storočí keď slúžil najmä ako obranná pevnosť. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

Pri obrane hradu zahynuli urodzení páni

V roku 1517 vpadli Dóczyovci do Brezna a z veľkej časti ho vypálili a vyrabovali. Nepokoje pretrvávali do roku 1531 keď zvolenský kapitán Krištof Thurn, Jozef Uhlárik ml.na príkaz kráľovnej Márie, obsadil hrad a Dóczyovcom ho odobral. Hrad potom spravovala Banskobystrická komora a v roku 1572 ho preberá Pavol Rubigall, ktorý začal s jeho prestavbou. Po jeho smrti sa v roku 1595 na hrade usídlil poľský šľachtic Gašpar Tribel. Stavovské nepokoje v Uhorsku sa odrážali aj na situácii hradu Ľupča, keď naň v roku 1605 zaútočili povstalci Jána Bocskaya, ale nedobyli ho. Pri jeho obrane padli viacerí urodzení páni, ktorých mená sú na pamätnej doske v chodbe hradu. Počas Tőkőlyho povstania, keď cisárske vojsko ustúpilo, získal Imrich Tőkőly istý na čas aj hrad Ľupču.

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Na hrad Ľupča v roku 1605 zaútočili povstalci Jána Bocskaya, dobyť sa im ho ale nepodarilo. Pri jeho obrane padli viacerí urodzení páni, ktorých mená sú vytepané na pamätnej doske v chodbe hradu. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

TIP na výlet: Nádherný Červený Kameň má čosi, čo nemá nikto. V jeho okolí nájdete ďalších šesť hradov a zámkov!

V druhej polovici 17. storočia bol na hrade František Wesselényi, hlavný kapitán preddunajských vojsk, ktorý sa po roku 1655 stal uhorským palatínom. Zosnoval neúspešné sprisahanie uhorských magnátov proti Habsburgovcom, no po jeho prezradení skončili niektorí z nich na popravisku. Po útoku Ladislava Zábreckého (1703) vyrabovalo vojsko Františka Rákocziho II. hrad, a vtedy bol Ján Svetan menovaný novým správcom majetkov. V roku 1707 vydobyl Viliam Loffelholz hrad naspäť pre kráľa. V tomto čase na ňom bola umiestnená rakúska posádka a slúžil ako väzenie. Celý areál spravovali nemeckí kasteláni v službách Komorského panstva. V 19. storočí sa uskutočnili prestavby v klasicistickom slohu, ale význam hradu, ako centra správy oblasti, zanikal, lebo panstvo sa sťahovalo do novovybudovaných kaštieľov.

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Cenná je aj kaplnka z prelomu 16. a 17. storočia za čias Gaspara Tríbela, kde sú na stenách pôvodne zachované veľmi vzácne renesančné barokové fresky. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

Lákadlom je aj studňa vytesaná do skaly

Po požiari v roku 1860 sa síce ešte pristúpilo k jeho prestavbe, no už len pre potreby štátneho sirotinca. V tomto čase bol pristavaný i Gizelin dom. Sirotinec, škola, ale aj Výchovný ústav pre mladistvých tu pretrvávali až do 20. storočia, keď sa stal hospodárskou budovou, v rámci čoho došlo na hrade k menším stavebným úpravám. V období II. svetovej vojny bol využívaný k postupu vojsk, pravdepodobne pre internáciu zajatcov. Po vojne často menil osadenstvo, boli tu vysťahovalci, učilište a po úpravách v interiéri areálu aj charita. V 80. rokoch hrad dostal do užívania Socialistický zväz mládeže a na začiatku 90. rokov ho prebral Krajský pamiatkový ústav Banská Bystrica. Vďaka trvalému využitiu hrad prežil a je veľmi dobre zachovaný.

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Pôvodná hradná studňa, v ktorej je v hĺbke 42 m vybudovaná tajná chodba ústiaca do jednej malej budovy pod hradom. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

TIP NA VÝLET: Krásavec na brale nad Váhom s unikátnou históriou. Hrad, ktorý cudzie vojská nikdy nedobyli!

Okrem starobylých hradných interiérov tu možno obdivovať expozíciu archeologických nálezov z hradu doplnenú o exponáty zapožičané z iných hradov a múzeí, a tiež stálu výstavu diel významného slovenského sochára Jána Kulicha, spoluautora Slavína, autora monumentálnej sochy Jánošíka v Terchovej či sochy kniežaťa Svätopluka na Bratislavskom hrade. Pri hradnej bráne stojí mohutná, viac ako sedemsto rokov stará lipa, nazývaná aj Korvínova lipa. Podľa legendy pod ňou rád sedával kráľ Matej Korvín. Vysoká je 25 m a obvod jej kmeňa je takmer 7,5 m. Od roku 1969 je chránená. K lákadlám Ľupčianskeho hradu určite patrí do tvrdej skaly vytesaná 60 m hlboká studňa s tajnou chodbou vedúcou z tvrdze.

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Unikátom hradu je stará lipa, ktorej vek odhadujú na 750 až 800 rokov. Podľa povestí pod ňou rád sedával kráľ Matej Korvín na konci 15. storočia po svojich návratoch z poľovačiek. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

 Duch zradnej Veronky „straší“ okolie hradu

Stará a strašidelná povesť sa, ako to už u hradov a zámkov býva, viaže aj k hradu Ľupča. Hlavnými hrdinami sú krásna, no zradná Veronka, spravodlivý a svedomitý hradný kastelán Selecký a jeho žena Marienka. Selecký s Marienkou žili šťastne a časom sa im narodil krásny zdravý synček. Marienka po pôrode ostala veľmi vyslabnutá a stále chorľavela. Napokon už nebola schopná starať sa ani o svojho synčeka, preto si k sebe zavolala na pomoc sesternicu Veronku. Tá si však po čase zaumienila zviesť muža chorľavej hradnej kastelánky. Napokon sa jej to podarilo. Všimla si to aj Marienka, ktorá celé noci prebdela a prelievala horké slzy. Jej jedinou útechou bol synček, ktorý nechtiac bol na vine nielen jej chorobe, ale i tomu, že stratila lásku svojho manžela. Často si vrúcne želala, aby sa jej vrátilo zdravie a s ním i manželova láska.

YouTube video
Zdroj: youtube.com

TIP NA VÝLET: Historická nádhera na vysokom brale. Taký je Oravský hrad

Veronika sa hriešnou vášňou opantaného kastelána pokúsila primäť, aby svoju chorľavú manželku odpravil z tohto sveta, a oni si tak mohli nerušene užívať spoločné chvíle lásky. O Veroninom strašnom pláne sa však dozvedela sama hradná pani, ktorá kastelánovej žene vďačila za mnohé, preto sa postarala o to, aby zákerná zvodkyňa skončila v temnici. Dala ju uväzniť v hradnej veži. Veronka vo väzení ale dlho nevydržala, po krátkom čase sa úplne zbláznila a spáchala samovraždu. Vyskočila cez okno veže, kde ju zatvorili. Pokoj ale nenašla ani na onom svete, lebo jej duch údajne chladné múry hradu nikdy neopustil. Za mesačných nocí chodí v snehobielych šatách kvíliac okolo hradu hľadajúc svojho milého.

Tip na výlet: Úžasný hrad s majestátnou historickou krásou, takáto je dominanta nad Slovenskou Ľupčou
Veža, ktorá bola v pôvodnej budove hradu z 13. storočia, bola v minulosti ešte o dve poschodia vyššia, pri zemetrasení sa však zrútili. Práve z tejto veže mal podľa povesti vyskočiť zradná Verona. Zdroj: Jozef Uhlárik ml.

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x