23.1 C
Nitra
štvrtok, 20 júna, 2024

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)

Slovenské mestá a obce „smrdia“ grošom, a tak sa mnohé investičné akcie na ich rozvoj odkladajú. Opačným smerom sa vybrali v najmladšom meste na Slovensku, ktoré chce rozšíriť svoje termálne kúpalisko a zvýšiť tak nielen jeho kapacitu, ale aj ponuku návštevníkom.

Termálne kúpalisko v Nesvadoch patrilo síce medzi tie menšie, zato sa tešilo veľkej obľube ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. A keďže počty návštevníkov už jeho kapacite nevyhovovali, jeho aktuálna kapacita 1630 návštevníkov denne, prípadne 326 osôb jednorazovo počas letnej prevádzky už boli nepostačujúce, samotné mesto a najmä spoločnosť Thermál Nesvady sa rozhodli o jeho rozšírení a zatraktívnení. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Cieľom spoločnosti Thermál Nesvady je dovybavenie areálu kúpaliska, zatraktívnenie rekreácie pre všetky vekové kategórie, ako aj predĺženie doby využitia mimo hlavnej sezóny nielen pre obyvateľov mesta, ale i širšieho územia.

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)
Termálne kúpalisko v Nesvadoch bude o pár rokov naozaj atraktívne. Zdroj: FB / Thermal Nesvady

Celková výmera bude takmer dvojnásobná

Riešená investícia na rozšírenie kúpaliska bude priamo nadväzovať na existujúci areál, ktorý je v prevádzke od roku 2019. Táto investícia je plánovaná investorom ako aj mestom Nesvady už dlhodobo. Termín začatia a ukončenia stavebných úprav a realizačných prác spolu s osadením všetkej potrebnej technológie spresní investor v súčinnosti s dodávateľom resp. dodávateľmi stavby pri následných etapách projektu. Očakáva sa, že prvé stavebné a osobitné rozhodnutia by mohli byť vydané v druhej polovici roku 2024. Celková výmera existujúceho areálu termálneho kúpaliska predstavuje zhruba 44-tisíc metrov2, by mala po rozšírení dosiahnuť 75-tisíc m2, z čoho budú stavebné a prevádzkové objekty, spevnené plochy, parkovacie plochy a komunikácie predstavovať výmeru cca 40-tisíc m2. Počet parkovacích stojísk sa zvýši z pôvodných 92 na 452, v čom sú zarátané i parkovacie miesta pre autobusy, osobné automobily, nové bicyklové státia a plochy pre autokemping.

Kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch: Na svojich malých aj veľkých návštevníkov je pripravené naozaj výborne

V rámci navrhovaného rozšírenia existujúceho stavu termálneho kúpaliska je uvažované, že dôjde k vybudovaniu Wellness s krytým a výplavovým bazénom, multifunkčného bazéna, toboganov, vodných atrakcií vrátane plôch pre letné atrakcie a aktivity, ale tiež prístavbe objektov administratívy a skladového hospodárstva, hygienických zariadení a šatní, predajných stánkov, troch nových studničných vrtov, rozšíreniu parkovacích plôch s nabíjacími plochami pre elektromobily, rozšíreniu plôch pre autokemping ako aj plôch zelene resp. revitalizácie existujúcich vegetačných plôch. Dôjde však aj k dobudovaniu vstupu pre letnú prevádzku, oplotenia, vybavenia a mobiliáru termálneho kúpaliska a ostatných doplnkových zariadení, objektov i technologického vybavenia. Vodné atrakcie budú umiestnené v centrálnej časti rozšírenej časti areálu kúpaliska medzi toboganom a stánkami v nadväznosti na multifunkčný bazén. V ich susedstve bude plocha pre atrakcie, aktuálne je tam nafukovací skákací hrad.

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)
Súčasné detské atrakcie na kúpalisku v Nesvadoch. Zdroj: FB / Thermal Nesvady

Dokončenie sa predpokladá od dva až tri roky

Zóna kúpaliska bude vyčlenená pre aktívny oddych. Samotné atrakcie sú členné do dvoch zón podľa veku detí, aby sa pri hre a aktivitách navzájom neobmedzovali. Predbežné delenie bude podľa veku bude orientačne určené do kategórii 1-3 a 4-6 rokov. Atrakcie sa budú odohrávať na plochách prípadne v plytkých bazénoch hĺbky 100 až 300 mm. Jednotlivé atrakcie budú slúžiť na pobavenie detí a budú vybavené vodnými tryskami, chrličmi a pod. Začatie prevádzky, teda otvorenie novej časti termálneho kúpaliska, odhaduje investor približne na rok 2025-26. Predbežné investičné náklady budú rozpočtom určené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Spoločnosť Thermál Nesvady s.r.o. sleduje rozšírením existujúceho termálneho kúpaliska najmä dovybavenie a rozšírenie existujúceho areálu, zatraktívnenie rekreácie pre všetky vekové kategórie a predĺženie doby využitia mimo hlavnej sezóny najmä pre obyvateľov mesta Nesvady ako aj okolitého a širšieho územia.

Senica a okolie sa teší: Už túto sobotu sa otvára nielen kúpalisko, obľúbená Kunovská priehrada a tiež lodenica

Samotný existujúci areál termálneho kúpaliska sa plánuje rozširovať najmä smerom na juh (najmä vybudovania nových bazénov a tobogánov, atrakcií, wellnessu, objektov stravovania, sociálnych služieb a hygienických zariadení, bufetov a stánkov, ihrisík, mobiliáru, zelene, spevnených plôch, technickej areálovej infraštruktúry, súvisiacich objektov vybavenosti a skladových objektov hospodárstva, autokempingu, nových zdrojov vôd pre areál kúpaliska a pod.) a tiež smerom na sever (najmä doplnenia parkovacích plôch, bicyklových státi, zelene, jazierka, technickej infraštruktúry, autokempingu, bufetov a stánkov a pod.). V zmysle navrhovanej dispozičnej charakteristiky uvažovaného rozvoja areálu existujúceho termálneho kúpaliska je táto volená koncepčne tak, aby pokračovala v zmysle pôvodného návrhu a uzatvárala areál so súvislými stavbami zo severu a východu pozdĺž komunikácii, otvárala ho smerom na juh a západ pozdĺž juhozápadnej osi, ktorou sa do areálu už vstupuje.

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)
Kúpalisko v Nesvadoch je aj teraz obľúbeným miestom pre návštevníkov zo širokého okolia. Zdroj: FB / Thermal Nesvady

Súčasná okamžitá kapacita je iba 326 osôb

Bazénová časť termálneho kúpaliska sa nachádza len vo vonkajšej časti areálu, pričom vstup do nej majú návštevníci cez vstupný objekt termálneho kúpaliska. Samotné objekty bazénov sa nachádzajú vo vonkajšej časti areálu, s tým že vstup do nich je riešený z hlavného vnútorného objektu ako aj z vonkajších častí uzavretého areálu termálneho kúpaliska. Všetky vstupy do bazénov (okrem novej Detskej vodnej atrakcie) sú riešené cez samostatné brodítka.

Relaxačný bazén – exteriérový a neplavecký bazén má rozmery 25,0 x 12,5 x 1,1 m a sprístupnený je počas letnej kúpacej sezóny.

Termálny bazén – exteriérový a oddychový bazén má rozmery 19,5 x 19,5 x 1,10 m. Má štvrťkruhový tvar s pridruženým ochladzovacím bazénom so studenou vodou (teplota vody 10 až 15 °C) a s pridruženým kľudovým bazénom s termálnou vodou (38 C). Prevádzka :je celoročná.

Ochladzovací bazén – prietočný, exteriérový a oddychový má kruhový priemer 2,55 m x hĺbku 1,2 m. V prevádzke je najmä počas letnej sezóny.

Sedací bazén oválny – exteriérový a oddychový má rozmery 13,80 x 5,10 x 1,10 m a má oválny tvar. Prevádzka je celoročná

Detský bazén – exteriérový má rozmery 7,5 x 4,5 x 0,35 m, je zložený z dvoch elíps s priamym prepojením. V prevádzke je počas letnej sezónny.

TIP na výlet: DUCHONKA a okolie. Rozhodne sa tam nudiť nebudete

Detská vodná atrakcia – nafukovací vodný hrad má rozmery 31,0 x 15,0 x 0,6 m a slúži ako doplnkový bazén k existujúcom bazénom v rámci termálneho kúpaliska. Drobná vodná stavba je mobilná, nie je spojená so zemou pevným a statickým základovým systémom. Účelom detskej atrakcie pod názvom „Pirátske pobrežie – vodný svet“, je rozšírenie možností kúpania pre deti a mládež do výšky max. 160 cm a váhy max. 60 kg, za účasti dospelých osôb. Hĺbka kruhu na kúpanie je max. 0,45 m. V prevádzke je len počas letnej sezónny. Celková sumárna plocha bazénov predstavuje výmeru cca 980 m2. Vzhľadom na tipy a možnosti využitia definovaných bazénov je celková sumárna okamžitá kapacita (v zmysle vodnej plochy bazénov) – 326 osôb. Z uvedeného údaju je odvodená celková kapacita termálneho kúpaliska (päťnásobok kapacity vodnej plochy bazénov) na 1630 návštevníkov.

Návštevníci budú mať k dispozícii veľa nového

YouTube video
Zdroj youtube.com

Po rozšírení kúpaliska čaká na jeho návštevníkov nielen nová bazénová technológia, ale aj wellness

Fínska sauna

Jedná sa o klasickú fínsku saunu prevádzkovanú s teplotou od 90 do 110 °C a s vlhkosťou 3-12%. Zdrojom tepla v saune bude elektrická pec s výplňou kameňmi. Teplota v saune sa bude udržovať automaticky a vlhkosť bude regulovaná manuálne. Počet miest cca 6, čas prevádzky 12 hod.

Bylinková sauna

Jedná sa o klasickú bylinkovú saune prevádzkovaná s teplotou od 50 do 110 °C a s vlhkosťou 3-12%. Zdrojom tepla v saune bude elektrická pec s výplňou kameňmi. Teplota v saune sa bude udržovať automaticky a vlhkosť bude regulovaná manuálne. Počet miest cca 6, čas prevádzky 12 hod.

Parná sauna č.1 a 2

Jedná sa o dve v podstate identické sauny, ktoré sa prevádzkujú s teplotou od 37 do 45 °C a so 100% vlhkosťou. Zdrojom tepla je tu para, ktorá sa privádza do priestoru z parného generátora. Parný generátor je elektrický. Sauna je realizovaná ako jednostupňová. Para sa obohacuje o vonné esencie. Počet miest cca 7, čas prevádzky 12 hod.

Povolenie na prevádzku má 161 umelých kúpalísk

Parná sauna kruhová

Sauna sa prevádzkuje s teplotou od 37 do 45 °C a so 100% vlhkosťou. Zdrojom tepla je tu para, ktorá sa privádza do priestoru z parného generátora. Parný generátor je elektrický. Sauna je realizovaná ako jednostupňová. Para sa obohacuje o vonné esencie. Priemer má cca 4,04 m, počet miest cca 15 a čas prevádzky 12 hod.

Kneippov kúpeľ

Je striedavý kúpeľ pre nohy v studenej a teplej vode v malých bazénikoch s hĺbkou vody 25 cm. Teplota studenej vody sa pohybuje v rozmedzí 10-15°C a teplota teplej vody je 33-40°C. Do bazénikov sa voda dopúšťa priebežne počas celej prevádzky. Na zvýšenie relaxačného účinku môže byť dno bazénikov vystlané štrkom rôznych frakcií na podporu masážnych účinkov v hrúbke 5 – 10 cm. Dva bazéniky budú plnené teplou a dva bazéniky studenou vodou. Počet teplých bazénikov je 3, počet studených bazénikov 2. Hĺbka vody v bazéniku je 0,25 m a čas prevádzky 12 hod.

Tropický prales

Masážne zariadenia budú osadené v strope alebo v stene, do ktorých bude zabezpečený prívod studenej a teplej vody. V stene budú osadené 3 tlačidlá pre rôzne masážne účinky s rôznou teplotou vody. Prúd vody kompletne zahalí celé telo. Počet masážnych zariadení bude päť.

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)
Termálne kúpalisko v Nesvadoch sa dočká zaslúženého rozšírenia a zmodernizovania. Zdroj: FB / Thermal Nesvad

Ochladzovací bazén

Ochladzovací bazén bude riešený ako celoročný, interiérový s rozmermi cca 1,65 x 2,6 m s hĺbkou vody cca 1,3 m. Jedná sa o bazén obdĺžnikového pôdorysu. Vstup do bazéna bude vstupným schodiskom. Teleso bazénu je železobetónovej konštrukcia pričom povrchová úprava je riešená keramickým obkladom. Bazén bude prevádzkovaný prietočným systémom. Teplota vody v ochladzovacom bazéne bude cca 15 °C. Rozmer cca 1,65 x 2,6 m a hĺbka približne 1,3 m. Čas prevádzky 12 hod. 

Rieka

Bude riešená ako celoročný, interiérový bazén. Po jednej strane bazéna sa bude nachádzať prepadový žľab. Technológia rieky sa bude nachádzať v technologickom priestore pod telesom bazénu. Hĺbka cca 0,25 m, plocha asi 9,1 m2 , teplota 15 °C, čas prevádzky 12 hod. 

Prichádza leto: Ako správne napustiť bazén, aby ste predišli komplikáciám?

Termálny bazén

Bude riešený ako celoročný, interiérový bazén. Jedná sa o bazén nepravidelného tvaru. Bazén bude primárne určený pre oddychové účely. V stene bazénu sa bude nachádzať aj prepadový žľab. Bazén bude prevádzkovaný prietočným systémom bez atrakcií. Hĺbka cca 1,0 m, plocha približne 11,83 m2, teplota 39 °C, čas prevádzky úpravne vody 16 hod. Kapacita vodnej plochy 4 osoby.

Vírivá vaňa

Bude riešená ako celoročný, interiérový bazén. Jedná sa o bazén kruhového pôdorysu s recirkuláciou. Bazén bude určený pre oddychové a regeneračné účely a bude obsahovať aj podvodné hydromasážne trysky. Po obvode sa bude nachádzať prepadový žľab. Technológia bazéna sa bude nachádzať v technologickom priestore pod telesom bazénu. Priemer cca 2,4 m, hĺbka asi 1,0 m, teplota 37 °C čas prevádzky 12 hod. Kapacita vodnej plochy cca 6 osôb.

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)
Termálne kúpalisko v Nesvadoch sa dočká zaslúženého rozšírenia a zmodernizovania. Zdroj: FB / Thermal Nesvad

Výplavový bazén

Bude riešený ako celoročný, výplavový o atypických rozmerov. Jedná sa o prietočný bazén, s napnutou hladinou bez recirkulácie. Teleso bazénu bude železobetónovej konštrukcie zabezpečené tlakovou hydroizoláciou. Bazén bude určený pre pohybové a plavecké aktivity. Technológia bazénu sa bude nachádzať v príslušnom technologickom priestore. Rozmer bude atypický, hĺbka cca 1,2 m, plocha približne 55 m2. Kapacita vodnej plochy asi 18 osôb, teplota vody 36 °C.

Krytý bazén

Bude riešený ako celoročný, interiérový bazén atypických rozmerov. Jedná sa o bazén s napnutou hladinou a recirkuláciou. Teleso bazénu bude železobetónovej konštrukcie zabezpečené tlakovou hydroizoláciou. Bazén bude určený pre pohybové a oddychové aktivity. Technológia bazénu sa bude nachádzať v technologickom priestore v suteréne. Ide o vnútorný bazén s atypickým rozmerom, hĺbkou cca 1,2 m a plochou asi 130 m2. Kapacita vodnej plochy je približne 43 osôb a teplota vody 30 °C.  

Pri kúpaní netreba podceňovať svoje sily, vyhnúť sa treba aj alkoholu

Detský bazén

Bude riešený ako celoročný, interiérový bazén atypických rozmerov. Jedná sa o bazén s napnutou hladinou a recirkuláciou. Teleso bazénu bude železobetónovej konštrukcie zabezpečené tlakovou hydroizoláciou. Bazén bude určený pre pohybové a oddychové aktivity. Technológia bazénu sa bude nachádzať v technologickom priestore v suteréne. Ide o vnútorný bazén s atypickým rozmerom, hĺbkou cca 0,3-0,5 m a plochou cca 50 m2. Kapacita vodnej plochy je asi 17 osôb. Teplota vody 32 °C.

Multifunkčný bazén

Bude osadený vo výškovej úrovni objektu Wellness s krytým a výplavovým bazénom, pričom naň bude plynule nadväzovať. Bude členený na plaveckú 25 m časť (o hĺbke 1,8 m) a časť zážitkovú (o hĺbke 1,3 m). Bazén bude vybavený podhladinovými LED svietidlami, štartovacími blokmi, plaveckými a deliacimi lanami, chrličmi, vodnými delami, hojdacím zálivom, dnovou masážou nôh, vodnou perličkou a lezeckou stenou. Bazénové teleso bude železobetónovej konštrukcie s keramickým obkladom. Technické zázemie bude pozostávať zo strojovne v suteréne Wellness s krytým a výplavovým bazénom/alternatívne bude zapustené pod terén – spevnenú plochu v okolí bazénov. Multifunkčný bazén je riešený ako sezónny, exteriérový bazén atypických rozmerov. Jedná sa o bazén s napnutou hladinou a recirkuláciou. Teleso bazénu bude železobetónovej konštrukcie zabezpečené tlakovou hydroizoláciou. Bazén je určený pre pohybové, plavecké a oddychové aktivity (bazén je rozdelený na 2 časti – plavecká a relaxačná). Bazén bude mať samostatnú úpravňu vody. Ide o vonkajší bazén s atypickým rozmerom. Hĺbka – relaxačná časť cca 1,3 m a plavecká časť asi 1,8 m. Plocha bude približne 330 m2. Kapacita vodnej plochy cca 85 osôb. Teplota vody 30 °C. Prevádzka bude sezónna, počet dní prevádzky 180.

Tak TOTO už ÁNO! Nesvady idú rozšíriť areál termálneho kúpaliska, ktoré tak bude oveľa krajšie a lepšie (VIDEO)
Po rozšírení a nových bazénoch či tobaganoch bude patriť termálne kúpalisko v Nesvadoch k naozaj atraktívnym. Zdroj: youtube.com

Tobogany

Celková výška veže so zastrešením bude cca +12,350 m. Dráhy toboganov sa v ďalšom stupni budú diferencovať svojou náročnosťou a budú prispôsobené deťom, juniorom aj dospelým. Navrhované riešenia zahŕňa 6 toboganov pre letné sezónne použitie s 1 toboganom celoročného použitia v objekte Wellness s krytým a výplavovým bazénom – v časti krytého bazénu. Tobogany – 6 dráh + dojazdový bazén riešia exteriérový, sezónny dojazdový bazén, do ktorého ústi 6 toboganov.

Vodné atrakcie budú umiestnené v centrálnej časti rozšírenej časti areálu kúpaliska medzi toboganom a stánkami (v nadväznosti na multifunkčný bazén). V ich susedstve bude plocha pre atrakcie (aktuálne nafukovací skákací hrad). Zóna kúpaliska bude vyčlenená pre aktívny oddych. Samotné atrakcie sú členné do dvoch zón podľa veku detí aby sa pri hre a aktivitách navzájom neobmedzovali (predbežné delenie podľa veku bude orientačne určené do kategórii 1-3 a 4-6 rokov). Atrakcie sa budú odohrávať na plochách prípadne v plytkých bazénoch hĺbky 100 až 300 mm. Jednotlivé atrakcie budú slúžiť na pobavenie detí a budú vybavené vodnými tryskami, chrličmi a pod.. Plocha bude cca 145,0 m2. Kapacita vodnej plochy asi 48 osôb. Teplota plniacej vody 10 °C, teplota vody v bazéne 30 °C. Doba prevádzky 6 mesiacov.

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x