9.2 C
Nitra
utorok, 5 marca, 2024

Sexuálne zneužil postihnutú ženu. Skutok sa však NESTAL, rozhodol Okresný súd v Nitre

Okresný súd v Nitre nedávno rozhodoval v trestnej veci obžalovaného Petra E. zo Šároviec, ktorý sa mal dopustiť pred tromi rokmi sexuálneho násilia k žene, osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sexuálne zneužil postihnutú ženu. Skutok sa však NESTAL, rozhodol Okresný súd v Nitre

Dňa 24.07.2020 v čase od 18.00 hod. do 20.00 hod. v priestoroch kuchyne rodinného domu číslo XXX v obci Q., okres D., pristúpil odzadu k poškodenej T. P., osobe s ťažkým zdravotným postihnutím – ľahkou mentálnou retardáciou, stiahol jej nohavičky, oprel ju o kuchynskú linku, chytal ju za prsia, intímne partie a zadok, čo poškodenú bolelo, nakoľko jej tlačil na brucho, otočil ju tvárou k sebe a začal bozkávať na ústa a krk, pričom ho poškodená od seba otláčala, opakovala mu, nech ju nechá, nech prestane, bránila sa, čo však nebral na vedomie, následne si pred poškodenú kľakol a jazykom jej olizoval vagínu, počas čoho si obnažil svoje intímne partie a masturboval, nakoniec poškodenú znova otočil, oprel o kuchynskú linku, pristúpil k nej odzadu a do análneho otvoru jej vnikol presne neurčeným predmetom, pravdepodobne svojim penisom, po čom jej za odmenu za mlčanie o uvedenom sľúbil mobilný telefón a týmto konaním spôsobil u poškodenej vznik adaptačnej poruchy – zmiešanej úzkostnej a depresívnej reakcie, ktorá sa u poškodenej prejavovala poruchou nálady s anxietou, obavami, nespavosťou, plačlivosťou, poruchami pozornosti a trvala po dobu šiestich mesiacov, píše sa v rozsudku Okresného súdu v Nitre.

Ak však očakávate, že obžalovaný skončil za mrežami, hlboko sa mýlite. Okresný súd v Nitre Petra E. oslobodil spod obžaloby Krajského prokurátora v Nitre sp. zn. Kv 111/21/4400 zo dňa 15.02.2022 pre skutok kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin sexuálneho násilia, „pretože nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný.“

Skutok sa nestal?

Zaujímalo nás, prečo sa potom tento prípad vôbec dostal pred súd, ak páchateľa v plnom rozsahu súd spod obžaloby oslobodil. Boli dôkazy vymyslené, skreslené? Ako je to vôbec možné?

Sexuálne zneužil postihnutú ženu. Skutok sa však NESTAL, rozhodol Okresný súd v Nitre

Ako sa píše v odôvodnení rozsudku, pri vyhodnotení vykonaných dôkazov postupoval súd v súlade so zásadou trestného konania uvedenou v § 2 odsek 12 Trestného poriadku a podľa pravidiel vyplývajúcej z ďalšej zásady trestného konania, prezumpcie neviny uvedenej v ustanovení § 2 odsek 4 Trestného poriadku, z ktorej vyplýva, že ak po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov zostanú pochybnosti o niektorej skutkovej okolnosti, nemôže súd rozhodnúť v neprospech obžalovaného. Prezumpcia neviny znamená, že nedokázaná vina má rovnaký dôsledok a význam ako dokázaná nevina (obžalovaný nie je povinný svoju nevinu dokazovať), na túto zásadu nadväzuje aj aplikácia zásady ,,in dubio pro reo – v pochybnostiach v prospech obvineného“, podľa ktorej, ak aj zostanú dôvodné pochybnosti o skutkovej otázke, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších dostupných dôkazov, treba rozhodnúť v prospech obžalovaného.

Prokuratúra nepredložila ďalšie usvedčujúce dôkazy a ani nenavrhla vykonať iné dôkazy na to, aby bol riadne zistený skutkový stav veci, o ktorom by neboli dôvodné pochybnosti a to v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie súdu, pričom v trestnom konaní nesie dôkazné bremeno práve prokuratúra zastupujúca štát. Obžalovanému by v prípade uznania viny hrozil pomerne vysoký trest, preto bolo nevyhnutné, aby jeho vina bola bez akýchkoľvek pochybností preukázaná.

Vykonané dôkazy by mali jednoznačne a s najvyšším stupňom istoty preukazovať, že skutok uvedený v obžalobe sa stal, že predstavuje skutočnú hrozbu pre spoločnosť a že práve obžalovaný je osobou, ktorá sa žalovaného skutku dopustila. V prípade existencie akýchkoľvek rozumných pochybností bolo potrebné vykladať ich v prospech obžalovaného a nie naopak, pričom ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný podklad pre odsudzujúci výrok.

Krásna, no ťažko chorá Janka síce veľmi potrebuje pomoc, ale aj ona sama chce pomôcť iným trpiacim ženám

S poukazom na hore uvedenú dôkaznú situáciu súd vyhodnotil, že výsledky dokazovania jednoznačne nepreukázali, že obžalovaný sa mal dopustiť konania uvedeného v obžalobe, preto bolo na mieste aplikovať zásadu ,,in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného), pretože ani po vykonaní všetkých dostupných dôkazov nebolo možné spoľahlivo (bez rozumných a dôvodných pochybností) uzavrieť, že sa stal skutok, ktorý je predmetom obžalobného návrhu.

Vyšetrovateľ aj prokurátor postupovali zákonne a správne

„Obžaloba bola podaná z dôvodu, že výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňovali postavenie obvineného pred súd, dôkazy boli uvedené a konkretizované v obžalobnom návrhu,“ reagoval na naše otázky hovorca KP v Nitre Jaroslav Maček. „Prokurátor po vydaní uznesenia o vznesení obvinenia a preskúmaní spisového materiálu mal za to, že vyšetrovateľ PZ postupoval zákonne a správne, nakoľko jednotlivé vykonané dôkazy dostatočným spôsobom zakladali dôvodné podozrenie, že obvinený sa dopustil predmetného konania tak, ako to bolo opísané v samotnej skutkovej vete uznesenia o vznesení obvinenia a nedošlo k porušeniu procesných ustanovení v konaní, ktoré vydaniu uznesenia predchádzalo.

Ingrid Opatovská: Násilie takmer vždy vedie k ďalšiemu násiliu a preto ho nie je možné tolerovať

Intervenujúci prokurátor na hlavnom pojednávaní ihneď po vyhlásení rozsudku podal odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Nitra čo do výroku o vine v neprospech obžalovaného, ktorým bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby, nakoľko po vykonaní dokazovania v konaní pred súdom mal jednoznačne za to, že prvostupňový súd v súvislosti s rozhodovaním o výroku o vine dostatočne nevyhodnotil jednotlivé okolnosti prípadu. Podané odvolanie podrobne odôvodňuje stanovisko prokuratúry k napadnutému rozsudku.“

Znamená to, že o odvolaní prokurátora bude rozhodovať Krajskú súd v Nitre. Určite bude zaujímavé sledovať, ako celý prípad dopadne.

Rozsudok OS v Nitre máme v anonymizovanej podobe k dispozícii. Vzhľadom na jeho citlivý obsah ho nezverejňujeme.

(hďu)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x