9.1 C
Nitra
sobota, 18 mája, 2024

Rodinkárstvo?! Riaditeľka krajskej knižnice zamestnala dcéru a manžela, NSK rieši sťažnosť bývalej zamestnankyne

Riaditeľka Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre Ingrid Meňky má na svojom stole nečakaný problém. Predseda samosprávneho kraja Branislav Becík v týchto dňoch totiž požiadal hlavného kontrolóra NSK o hĺbkovú kontrolu Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

Rodinkárstvo?! Riaditeľka krajskej knižnice zamestnala dcéru a manžela, NSK rieši sťažnosť bývalej zamestnankyne
Riaditeľka Krajskej knižnice v Nitre Ingrid Meňky so slovenským premiérom Eduardom Hegerom.(zdroj: fb KKKK)

Kontrola bude zameraná na proces dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

Dňa 8.12.2022 bolo riaditeľovi Úradu NSK predložené na podpis „Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti“ vo veci sťažnosti bývalej zamestnankyne krajskej knižnice Daniely Pápayovej. Hoci pôvodne kontrolná skupina vyhodnotila v tomto oznámení sťažnosť Daniely Pápayovej ako neopodstatnenú, po komplexnom preštudovaní oznámenia samého a spisového materiálu sa riaditeľ úradu so závermi kontrolnej skupiny nestotožnil a z tohto dôvodu ho nepodpísal. Podľa jeho právneho názoru mohlo dôjsť k porušeniu práv a právom chránených záujmov sťažovateľky. Kontrolná skupina podľa jeho názoru neaplikovala správne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. aplikovala nesprávne ustanovenia Zákonníka práce, reagovala na naše otázky Michaela Kotradyová z komunikačného oddelenia NSK.

Rebel zo Šiah Martin HUDEC: Odsúhlasiť si vyšší plat po nástupe do funkcie je HULVÁTSTVO

  • § 157
  • (1) Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je materská dovolenka, otcovská dovolenka, osobné a celodenné ošetrovanie chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobná a celodenná starostlivosť o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu alebo zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď vznikla dôležitá osobná prekážka v práci podľa prvej vety, a zamestnankyňa alebo zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by táto dôležitá osobná prekážka v práci nenastala.
  • (2) Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Sťažnosť, ktorá už zrejme mala byť dávno zabudnutá, sa týka prijatia do pracovného pomeru v knižnici Simony Trenčanskej, dcéry riaditeľky krajskej knižnice a rovnako aj prijatia do pracovného pomeru jej manžela Petra Meňkyho.

Trpký návrat z materskej dovolenky a sprostá esemeska

Daniela Pápayová pracovala pri centrálnom pulte v Krajskej knižnici v Nitre už od roku 2007. V roku 2016 nastúpila na materskú dovolenku, z ktorej sa začiatkom tohto roka chcela vrátiť späť do práce. Keďže je matkou dvoch detí a manžel jej pracuje v zahraničí, už vo februári požiadala riaditeľku knižnice o preradenie na inú pracovnú pozíciu s takou pracovnou dobou, ktorá by jej ako matke vyhovovala viac. Žiadosť podala písomne a ani vo sne ju nenapadlo, že by jej knižnica nevyšla v ústrety. „Už v minulosti predchádzajúce vedenie bolo ústretové voči matkám s maloletými deťmi, preto som si túto žiadosť podala,“ povedala nám na stretnutí pani Daniela. Od riaditeľky sa však dozvedela, že pracovné pozície s časom od pol ôsmej do štvrtej sú obsadené a „ani v dohľadnej dobe neplánujeme tieto pracovné pozície obsadzovať,“ uviedla riaditeľka Ingrid Meňky v odpovedi na jej žiadosť.

Daniela dostala ústne odporučenie, že ak nezoberie svoje pôvodné pracovné miesto pri centrálnom pulte, má si napísať výpoveď z pracovného pomeru. „Áno, mohla som zostať na pôvodnej pozícii, ale tam sa pracuje do osemnástej hodiny. Neviem si predstaviť, že by som odchádzala z práce skôr a zvyšok by z mňa ťahali kolegyne,“ pokračuje Daniela. „Nemala som vybraté žiadne konkrétne miesto v knižnici, kde by som chcela pracovať, ale išlo len o pracovnú dobu, pretože je tam viacero oddelení, kde sa pracuje do štvrtej.“

ŠAĽA: Znovuzvolený primátor Belický vyhodil z úradu konkurentku vo voľbách. Tá mu to nedarovala!

Daniela Pápayová teda podala výpoveď a v súčasnosti je nezamestnaná. O to väčší šok dostala, keď sa dozvedela, že do knižnice v októbri prijali istú Simonu Trenčanskú, ktorá tam nastúpila po materskej dovolenke na katalogizačné oddelenie s pracovnou dobou, o ktorú žiadala Daniela. Pani Trenčanská je totiž dcérou riaditeľky knižnice Ingrid Meňky. „Ja som sa do knižnice dostala riadnym pohovorom ešte v roku 2007, podala som si žiadosť o zamestnanie, prišla na pohovor a vtedajšia pani riaditeľka si ma vybrala. Mám vysokoškolské vzdelanie, neučiteľský odbor technológia vzdelávania so zameraním na riadenie školy, čiže ide skôr o ekonomiku školy, ale zároveň som si urobila v Bratislave certifikovaný kurz knihovníckeho minima, takže som riadna knihovníčka,“ pokračuje pani Daniela. „Dúfala som, že pani riaditeľka na mňa bude myslieť pri vytváraní akéhokoľvek nového pracovného miesta, pretože mám knihovnícke vzdelanie a dlhoročnú prax, knihovníkov je málo.“

Ako sme spomenuli, prvého októbra do Krajskej knižnice v Nitre nastúpila na katalogizačné oddelenie dcéra riaditeľky Simona Trenčanská. A pre mnohých bolo prekvapením aj to, že sa v sťažnosti objavila informácia o manželovi riaditeľky, ktorého zamestnala v knižnici už v máji tohto roka.

Rodinkárstvo?! Riaditeľka krajskej knižnice zamestnala dcéru a manžela, NSK rieši sťažnosť bývalej zamestnankyne
Pani Danielu šokovala správa, ktorá jej prišla od dcéry riaditeľky knižnice krátko po tom, ako podala sťažnosť na NSK

„Krajská knižnica nie je žiadna súkromná spoločnosť, ide o významnú inštitúciu, ktorú by mala riaditeľka riadiť s veľkou zodpovednosťou,“ povedala nám Daniela, ktorá požiadala zriaďovateľa knižnice, teda Nitriansky samosprávny kraj, o prešetrenie spomínaných okolností. Poslednou kvapkou však bola správa, ktorá jej prišla krátko po podaní sťažnosti od dcéry riaditeľky. „Moja svokra je bývalá kolegyňa pani Meňky, kedysi spolu pracovali, preto ma tá správa šokovala. To som už skutočne nečakala,“ dodala.

Čítajte na ďalšej strane >>> Uprataná sťažnosť a Chyť sa svojej šance!

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články