16.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Riaditeľ Mlynu Kolárovo: UKRAJINSKÉ obilie JE vo VIACERÝCH mlynoch, prečo sa kontaminácia objavila iba u nás?

Výsledky analýzy 1 500 ton ukrajinskej pšenice dovezenej do Mlyna Kolárovo ukázali na jej nevyhovujúce výsledky. Mlyn dostal zákaz spracovania pšenice a jej uvedenia do krmovinárskeho a potravinového reťazca. Riaditeľ spoločnosti Mlyn Kolárovo Levente Varga však firmu a jej dobré meno chce ochrániť a v rozhovore tvrdí, že nie je všetko tak, ako deklarujú politici.

Riaditeľ Mlynu Kolárovo: UKRAJINSKÉ obilie JE vo VIACERÝCH mlynoch, prečo sa kontaminácia objavila iba u nás?
Zdroj: vitaflora.sk

Zaujímalo by ma, kto vlastne „odhalil“ kontaminované obilie, ktoré sa priviezlo z Ukrajiny do vášho mlyna, bola to nejaká náhodná kontrola mimo spoločnosti, alebo vaša interná kontrola?

Kontaminované obilie „odhalili“ kontrolné orgány. Od júna minulého roku, odkedy nakupujeme obilie s pôvodom mimo EÚ testujeme kvalitu aj my, aj kontrolné orgány už viackrát cielene kontrolovali túto pšenicu. Doteraz všetky výsledky potvrdili vyhovujúcu kvalitu. Ani v tomto prípade zatiaľ nie je možné tvrdiť, že šarža je kontaminovaná, druhé výsledky sú v rozpore s prvými, preto potrebujeme počkať na ďalšie výsledky. 

Robia sa kontroly vzorky obilia pravidelne? Ak sa nájde nejaký problém – táto vzorka sa ešte nejako preveruje a určuje sa, do akej miery nespĺňa naše normy týkajúce sa obsahu konkrétnych látok?

Každý výrobca potravín na základe rizikovej analýzy vytvorí plán rozborov na svoje výrobky. Každú jednu šaržu na každý jeden parameter nie je možné ani nutné testovať. Doteraz nikdy sme nemali problémy s rezíduami pesticídov, preto v minulosti rozbory sa robili cca raz za kvartál, raz za polrok, doteraz všetky výsledky boli dobré. V minulom roku, keď sme začali spracovať aj obilie s pôvodom mimo EÚ, frekvenciu testov sme zvýšili, obilie kontrolovala aj ŠVPS SR, všetky výsledky boli vyhovujúce. Po tomto prípade (oficiálne výsledky stále nemáme), sme urobili už cca 25 ďalších akreditovaných testov. Všetky testy potvrdili, že ani pšenica ani múky (aj zo SR aj mimo SR) neobsahujú nepovolené množstvá pesticídov.

Mlyn Kolárovo: Zablokované obilie JE V SÚLADE s požiadavkami platného znenia direktívy EU, potvrdil riaditeľ

Normy-predpisy definujú minimálne/maximálne hodnoty, merané výsledky musia byť v súlade s definovanými limitmi. Zvyčajne sa kontroluje: základné kvalitatívne parametre (vlhkosť, hektolitrová váha, obsah lepku atď.), obsah toxínov, obsah ťažkých kovov, rezíduá pesticídov, mikrobiologické hodnoty, GMO, iné nečistoty, prípadne aj iné špeciálne parametre (napríklad pšenicu z Ukrajiny sme testovali aj na radiológiu), v prílohe posielam jeden aktuálny protokol.

Koľko „kontaminovaného“ obilia (podľa Eduarda Hegera) pochádzajúceho z Ukrajiny ste nakúpili, spracovali na múku? Máte ho ešte na sklade? Obilie aj predávate ďalej? 

Obilie ešte nie je možné deklarovať ako kontaminované, testy nie sú ukončené. S obilím neobchodujeme, iba nakupujeme na vlastnú spotrebu.

V tomto prípade ide o obilie z Ukrajiny, ktoré vraj malo ísť ľuďom do Afriky. Môžu tam jesť ľudia takéto obilie a výrobky z neho, ak by bolo nebezpečné? Aký je na to váš názor?

Predmetné obilie bolo dovezené do SR a uvoľnené do voľného colného obehu kontrolnými orgánmi. To znamená, že každý subjekt v EÚ to mohol nakúpiť bez ďalšieho povolenia alebo konania.  Na Ukrajine sa pestuje viac ako 25 miliónov ton obilia, veľké množstvo sa vyváža do celého Sveta, vrátane do EÚ (a iba menší podiel do Afriky). Nepoznám, aké sú predpisy a zákony v krajinách Afriky, ale nesúhlasím s názorom, že kontaminované obilie môže ísť do Afriky, podľa môjho názoru pestovatelia, spracovatelia a kontrolné orgány by mali spolupracovať na tom, aby potraviny boli bezpečné a zdravé na celom svete bez diskriminácie.

Ukrajinské obilie iste neputuje len na Slovensko, ale aj do iných štátov – máme rozdielne parametre a normy, ktoré určujú obsah pesticíd a prípadne nejakých zvyškových látok po chemickom ošetrení obilia – čo vlastne obilie obsahovalo?

V EÚ predpisy sú harmonizované, je to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS. Zoznam povolených/zakázaných látok je priebežne aktualizovaný, látka Chlorpyrifos bola povolená do roku 2020, v niektorých krajinách sveta je stále povolená.

Prvé jarné mrazy narobili aj ovocinárom na juhu Slovenska poriadne škody. Môže to však byť ešte horšie…

Teraz sa ľudia zbláznili a fotia vašu múku v akcii s tým, že môže byť pre zdravie nebezpečná. Čo si o tom myslíte?  Ako sa vlastne kontroluje múka?

V dnešnej dobe presná komunikácia je veľmi dôležitá, kontrolné orgány a MPRV SR, bohužiaľ, nepresnými vyjadreniami a neprofesionálnou komunikáciou vyvolali zbytočnú paniku, tým veľmi škodili aj našej firme, ale aj slovenskému potravinárstvu. Slovenská múka má vysokú kvalitu, naša spoločnosť vyváža naše výrobky do 10 krajín EÚ a mimo EÚ a orgány by mali podporovať túto činnosť a nie devastovať. Kvalitu múky kontrolujeme vo vlastnom laboratóriu, taktiež v externom laboratóriu, kontrolujú kontrolné orgány aj zákazníci.

Zaujímalo by ma, prečo politici spomenuli vašu spoločnosť, môžete byť nejakým spôsobom možno nepohodlní, ide o konkurenčný boj a podobne?  Budete tieto vyhlásenia aj nejako riešiť?  

Kontrolné orgány kontrolovali cielene ukrajinskú pšenicu aj v roku 2022. Vtedy našli tiež jednu vzorku, ktorá nevyhovovala požiadavkám, ale tá bola zo Slovenska. V tom prípade orgány nepovažovali za dôležité identifikovať zdroj, ani vystúpiť pred médiami, preto vnímame túto kauzu za diskriminačnú. Taktiež odmietame, aby politici využili meno našej spoločnosti, alebo túto situáciu na svoje politické agendy.

Dáša POLIEVKOVÁ: Veľký záujem medzi mladými ľuďmi je o prácu, kde sa MENEJ pracuje a VIAC zarába

Je možné, že všetky tieto informácie, ktoré istým poškodzujú meno vašej firmy, môžu byť pre Mlyn likvidačné? Pocítili ste úbytok zákazníkov a menší predaj múky v obchodoch?

Zatiaľ nevieme posúdiť, je ešte predčasné. Ja dúfam, že veľká časť našich zákazníkov nenechá sa oklamať politikmi a hoaxmi.

Ako je možné, že sa nehovorilo o distribútorovi pšenice, od ktorej ste obilie nakupovali? Vám táto spoločnosť deklarovala, že obilie je v poriadku? Predpokladám, že aj ostatné mlyny kupujú ukrajinskú múku, ako je možné, že tá kontaminovaná sa objavila iba vo vašom mlyne?

Predmetná spoločnosť deklarovala, že obilie je v poriadku, oni doviezli na Slovensko pomerne veľké množstvo obilia, nepovažoval by som spoločnosť za špekulatívnu alebo nekorektnú. Štatistiky sú verejné, vieme, aké množstvo obilia bolo dovezených, aj konateľ tej spoločnosti vyhlásil, že ukrajinské obilie je vo viacerých mlynoch. Nerád by som špekuloval, prečo sa kontaminácia objavila iba u nás, samozrejme, sú rôzne teórie…

Príloha: Protokol o skúške kvality slovenskej pšenice. Ukrajinskú pšenicu Mlyn Kolárovo testuje teraz iba na pesticídy a taký protokol obsahuje aj iné parametre.

Pýtala sa Hena Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x