19.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Pri Komjaticiach vyrastie priemyselno-vybavenostná zóna Keram Group

Spoločnosť KERAM Group s. r. o. plánuje medzi obcami Komjatice a Veľký Kýr v Novozámockom okrese vybudovanie priemyselno-vybavenostnej zóny s umiestnením potenciálnych objektov haly a retailu, ktoré budú ponúkať disponibilné územie pre priemyselné a vybavenostné využitie. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Priemyselno-vybavenostná zóna bude z funkčného hľadiska ponúkať disponibilné plochy pre umiestnenie novo navrhovaných objektov prevažne s priemyselným využitím (výrobno-skladovacia hala pre ľahký priemysel) resp. občiansku vybavenosť (retail, obchod, služby). Celkové predpokladané investičné náklady stavby sú dva milióny eur.

Pri Nitre vyrastie nová prevádzka, kde nájde prácu takmer 140 ľudí

Priemyselno-vybavenostná zóna KERAM Group s. r. o. je navrhovaná s celkovou výmerou zastavanej plochy 18 660 m2 a s počtom 185 parkovacích miest. Navrhovaná zóna na uvedených parcelách je v súlade so schváleným Územným plánom obce Komjatice. Navrhovaný počet parkovacích miest bude 185. Parcely, na ktorých priemyselno-vybavenostná zóna vyrastie, sú charakterizované ako ostatná plocha, resp. orná pôda, a sú situované mimo zastavané územie obce Komjatice. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v dvoch etapách. Prvá etapa má plánovaný začiatok výstavby v marci 2023 a ukončenie v decembri budúceho roka, druhá etapa má predpokladaný začiatok výstavby október 2024 a predpokladaný koniec výstavby október 2025.

Pri Komjaticiach vyrastie priemyselno-vybavenostná zóna Keram Group
Pohľad na obec Komjatice (foto: fb Naše Komjatice)

V prvej ucelenej časti sa v prvej etape vystavia výrobno-skladová hala so zastavanou plochou asi 7 720 m2 a retail so zastavanou plochou cca 1 220 m2. V druhej etape výstavby bude mať výrobno-skladová hala asi 7 720 m2 zastavanej plochy a retail približne 2 400 m2 zastavanej plochy. V priemyselno-vybavenostnej zóne je predpoklad umiestnenia viacerých objektov s požiadavkou samostatného funkčného prevádzkovania. Zóna je situovaná pozdĺž cesty medzi existujúcou zástavbou obcí Komjatice a Veľký Kýr a nezastavanými plochami ornej pôdy využívanými v súčasnosti na poľnohospodárske účely.

V Nitrianskom kraji bol v novembri počet úmrtí nižší ako päťročný priemer pred pandémiou

Výrobno-skladová hala KERAM Group s. r. o. je navrhovaná s priestormi pre príjem vstupného materiálu, montáž, skladovanie resp. expedíciu skompletizovaných výrobkov, s priestormi pre administratívu resp. priestormi zázemia zamestnancov. Navrhovaný objekt haly bude z nosnej oceľovej konštrukcie s ľahkým tepelnoizolačným obvodovým a strešným plášťom so samostatnými oddelenými priestormi pre výrobu resp. skladovanie a administratívu s hygienickým a technickým zázemím. Hlavnou náplňou retailového obchodného zariadenia je v prízemí predajňa potravín.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články