12 C
Nitra
sobota, 2 marca, 2024

Prečítajte si celé Vyhlásenie prokurátorov na podporu GP

VYHLÁSENIE PROKURÁTOROV

Vyhlásenie prokurátorov k pretrvávajúcim neadekvátnym útokom nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry podporilo viac ako 600 prokurátorov z celkového počtu 942 prokurátorov Slovenskej republiky.

Súčasná spoločenská situácia priamo súvisiaca s rezortom prokuratúry nám už nedovoľuje nereagovať na pretrvávajúce neadekvátne útoky nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry. Prezentované neodborné vyjadrenia, ktoré dehonestujú poctivú prácu všetkých prokurátorov vrátane generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a ktoré sú zrejme prejavom osobných ambícií a nie verejného záujmu, považujeme za neprípustné. Tak ako v minulosti, tak ani v súčasnosti sme my, prokurátori, nerozhodovali a nebudeme rozhodovať pod tlakom politikov, verejnej mienky a médií a budeme sa aj naďalej riadiť kritériom zákonnosti, odbornej zdatnosti a objektivity. V tomto smere v plnej miere stojíme za generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, ktorý v mediálnom vyhlásení dňa 2. septembra 2021 správne uviedol, že on je tým garantom zákonnosti, ktorého rozhodnutia majú slúžiť ochrane práv fyzických osôb, právnických osôb a štátu a že toto poslanie aj mieni napĺňať.

Prečítajte si celé Vyhlásenie prokurátorov na podporu GP
foto: Ilustračné

Týmto si dovoľujeme požiadať všetkých, ktorí neodborne, bez znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a postupu orgánov činných v trestnom konaní spochybňujú našu prácu, aby populisticky nezneužívali takéto situácie kvôli svojim osobným záujmom a neznevažovali tým v očiach verejnosti každodennú náročnú prácu stoviek poctivých prokurátorov, ktorí k svojmu povolaniu pristupujú zodpovedne a s profesionalitou, ktorá sa od nich očakáva. V tejto súvislosti prosíme tiež o to, aby ich účelové prehlásenia, ktoré sa údajne „netýkajú tých slušných a poctivých prokurátorov“, neprejavovali často len formálne, ale aby sa preniesli aj do praktickej roviny a našli skutočné naplnenie v prebiehajúcej odbornej diskusii, či už pri riešení ustanovenia § 363 Trestného poriadku, alebo pri návrhoch systémových zmien rezortu prokuratúry. Verejné znevažovanie postavenia a pôsobnosti generálneho prokurátora Slovenskej republiky a neuvážené snahy o zmenu platnej právnej úpravy týkajúcej sa prokuratúry len na základe rozhodnutí v konkrétnych veciach považujeme za neprípustný zásah do základných princípov právneho štátu.

K stabilite právneho systému našej spoločnosti neprispieva ani zneužívanie rozdielnych právnych názorov generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora na konkrétne postupy v trestnom konaní, ktoré sú podsúvané verejnosti ako „vojna“ medzi Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Tá však je „vytváraná“ tými, ktorí majú záujem na cielenom obmedzení oprávnení generálneho prokurátora Slovenskej republiky ako garanta zákonnosti vo vzťahu k Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, evidentne však nie v záujme občanov, ale vo svojom vlastnom záujme, ktorý často povyšujú nad záujem spoločenský. Spolupráca s kolegami z Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR bola doteraz na profesionálnej úrovni a prípadné rozdielne právne názory sme si vždy odborne vydiskutovali, a preto mediálne prezentované názory o „potrebe systémových zmien“ kvôli údajnej vzájomnej „vojne“ vnímame z našej strany ako účelové a odporujúce realite. Napriek súčasnej turbulentnej atmosfére ubezpečujeme širokú verejnosť, že budeme aj naďalej zodpovedne pristupovať k plneniu svojich povinností, teda k ochrane práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Vyhlásenie podporilo viac ako 600 prokurátorov z Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajských prokuratúr a okresných prokuratúr.

Zdroj: GP/FB

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články