13.1 C
Nitra
utorok, 16 apríla, 2024

Poplatky: Budeme platiť za komunálny odpad VIAC?

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje na hrozby ďalšieho zvyšovania poplatkov za odpady. Ako informuje ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, združenie adresovalo ministerstvu životného prostredia zásadné pripomienky k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov. Združenie žiada ponechať mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) podľa aktuálne platného nariadenia vlády.

Primátor Hattas: V pánovi Becíkovi vidím prísľub zlepšenia vecí a zlepšenia vzájomných vzťahov

Požadovaná úroveň vytriedenia KO pre rok 2022 a nasledujúce roky je podľa aktuálne platnej legislatívy stanovená na 31 percent. Predkladateľ navrhuje pre rok 2023 úroveň vytriedenia 40 percent, pre rok 2024 a nasledujúce roky 45 percent. ZMOS žiada ponechať aktuálnu výšku požadovanej miery vytriedenia KO z dôvodu zavedenia zálohovania na Slovensku.

Hattasovi schválili poslanci len základný plat: Nové zastupiteľstvo už úraduje

„Zálohované PET fľaše aj plechovky totiž tvorili veľkú časť vytriedeného KO,“ zdôraznil Kaliňák. ZMOS upozorňuje, že ak mestá a obce nedosiahnu stanovenú mieru vytriedenia KO, budú automaticky vyradené z možnosti čerpania príspevkov z Environmentálneho fondu a tým sa naopak môže zníži motivácia triediť.

R. SULÍK: Všetko je lepšie, ako táto vláda, povedal k prejavu prezidentky

Združenie tiež upozorňuje, že v návrhu nariadenia vlády nie sú výstupy z úpravy zmesového odpadu kategorizované v súlade s legislatívou Európskej únie. „ZMOS žiada doplniť návrh nariadenia vlády o analýzu na základe ktorej boli stanovené jednotlivé sadzby za uloženie priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov,“ konštatuje Kaliňák s tým, že vzhľadom na proces tvorby materiálu nie je výška jednotlivých sadzieb podložená na odborných základoch.

Poplatky: Budeme platiť za komunálny odpad VIAC?
Združenie žiada ponechať mieru úrovne vytriedenia komunálneho odpadu (KO) podľa aktuálne platného nariadenia vlády. (foto iustračné, freepick)

Uloženie odpadu, ktorý prešiel úpravou, bude pre samosprávy podľa údajov ministerstva predstavovať výdavky pre mestá obce v roku 2023 vo výške viac ako 10 miliónov eur, v roku 2024 vo výške takmer 13 miliónov eur, v roku 2025 vo výške viac ako 5 miliónov eur a v roku 2026 vo výške viac ako 23 miliónov eur. „K navýšenie výdavkov za uloženie odpadu je potrené pripočítať výdavky na samotný proces mechanicko-biologickej úpravy odpadu,“ dodáva ZMOS.

(SITA)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články