12 C
Nitra
sobota, 2 marca, 2024

Podpora chovateľom ošípaných? Iba VYVOLENÝM! Na jednu sviňu 4500 eur

Tak, vraj slovenská vláda bez korupčných škandálov. To je možno sen každého politika, no to by nemohli fungovať dotácie a rôzne podpory. Veľmi zaujímavý článok priniesol portál polnoinfo.sk, v ktorom autor Juraj Huba opísal príbeh spoločnosti Rimavec, v ktorej do júna 2021 pôsobil ako konateľ súčasný štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Milan KYSEĽ. Hoci chová iba šesť sviniek, každá z nich bola z Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra podporená sumičkou 4500 eur! Nuž, na niektorú svine sa peniaze jednoducho lepia.

Článok publikujeme v plnom znení so súhlasom redakcie polnoinfo.sk.

NPPC podporilo šialenou sumou bývalú firmu štátneho tajomníka

Spoločnosti Rimanec, v ktorej pôsobil Milan Kyseľ, súčasný štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva do júna 2021 ako konateľ, má byť z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra vyplatených 27-tisíc eur za vyplnenie dotazníka. Informuje o tom zmluva zverejnená v centrálnom registri zmlúv. Suma v zmluve je vyššia, ako súčet celoročných tržieb spoločnosti za ostatné tri roky (2020, 2019 a 2018). Rimanec má podľa našich informácií chovať len 6 ošípaných. Jedna ošípaná je tak podporená neuveriteľnou sumou 4500 eur!

Podpora chovateľom ošípaných? Iba VYVOLENÝM! Na jednu sviňu 4500 eur

Podpora rezortu

Vyplnenie dotazníka je formou, ktorou štát v tomto roku mimoriadne podporil chovateľov ošípaných. Celkovo sa opatrenie nazýva aktualizácia informačnej databázy, spracovania a vyhodnotenie údajov za účelom ochrany chovov ošípaných pred šírením afrického moru ošípaných v SR. Do podpory sa mohli zapojiť poľnohospodári od 22. novembra do 1. decembra 2021.

„Na uvedený účel bolo vyčlenených spolu 2 milióny eur,“ informuje nás tlačový odbor ministerstva pôdohospodárstva.

Agrorezort spresňuje, že celkovo sa do vyplnenia dotazníka zapojilo 86 chovateľov, so spolu viac než 120 farmami a takmer 470 tisícmi ošípaných z celého Slovenska.

Celkovo je u nás, podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, registrovaných 500 tisíc ošípaných a počet fariem dosahuje 2 953. Do systému podpory sa tak zapojili najmä väčšie farmy, ak nepočítame pár výnimiek, medzi ktoré patrí aj bývalá spoločnosť štátneho tajomníka.

Podpora väčších a tradičných chovateľov, ktorí produkujú tisícky kusov ošípaných, nedosahuje sumy, na ktorú si siahne firma Rimanec.

Napríklad spoločnosť Agroris z Rimavskej Soboty dostane o 100 eur viac, ako firma Rimanec. Agroris podľa vlastnej webovej stránky chová 700 prasníc a celková ročná produkcia ošípaných sa pohybuje na úrovni 24 tisíc kusov.

Vo firme Rimanec pravdepodobne aj v súčasnosti pôsobia rodinní príslušníci aktuálneho štátneho tajomníka. Ako konatelia sú v Obchodnom registri uvedení Matej Patrick Kyseľ a Denisa Kyseľová.

Chovatelia spokojní nie sú

Dotačný titul, ktorý sa v súvislosti s africkým morom ošípaných objavil len v tomto roku však vzbudzuje množstvo otázok. Na hlavnú, ako došlo k prerozdeleniu podpory nevedia odpovedať ani samotní chovatelia ošípaných. A budí to medzi nimi vášne.

„Mali sme záujem sa dozvedieť akým spôsobom boli sumy vypočítané. Nedozvedeli sme sa absolútne nič. Na informácie bolo udelené prísne embargo. Volali mi chovatelia, ktorí mali rôzne stavy ošípaných, no vyplatené takmer rovnaké sumy. Celé to bolo pripravené pod veľkým rúškom tajomstva, čo nás prinútilo napísať ministrovi list, že sme nespokojní s tým, ako boli vyplatené tieto peniaze,“ informuje nás Andrej Imrich, výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku.

Veľmi podobne pre poľnoinfo.sk reaguje Slovenská asociácia chovateľov ošípaných, ktorej zástupcovia tiež písali ministrovi list.

Vážený pán minister, žiadame Vás o zverejnenie algoritmu s uvedením všetkých vstupov a váh jednotlivých vstupov, zverejnenie všetkých poberateľov s výškou vypočítanej podpory. Ale hlavne Vás žiadame o zastavenie procesu, nové prepočítanie a prehodnotenie podpôr,“ cituje z listu pre ministra Peter Polák, výkonný riaditeľ SACHO.

MPRV: Odstrániť náznak subjektivity

S otázkou aký bol kľúč k rozdeleniu dvoch miliónov eur medzi chovateľov sme sa obrátili aj na ministerstvo pôdohospodárstva.

„Prostriedky boli pre rozdeľované na základe matematického modelu ktorý bral do úvahy zaradenie farmy do pásma AMO, dopady Covid-19, podiel odbytu príslušného subjektu na slovenskom trhu a ďalšie faktory. Základná požiadavka bola odstrániť z procesov akýkoľvek náznak subjektivity a zvýšiť na čo najvyššiu úroveň mieru objektívnej transparentnosti,“ informuje MPRV SR.

Iné štátne podpory

Iný, štátom vyplácaný dotačný titul – Zelená nafta, má jasne vymedzené pravidlá. Pre každé hospodárske zviera či plodinu je stanovený normatív spotreby nafty. Normatív na prasnicu a rok dosahuje 82,42 litra a pri ošípaných to je 20,6 litra. Podpora na liter nafty je 0,347 eur. Ročná podpora prasnice tak dosahuje 28,60 eur a ošípaných 7,15 eur. Každý tak presne vie, koľko dostane.

Podobne je to aj v rámci ďalšieho dotačného titulu vyplácaného zo štátneho rozpočtu, ktorý poľnohospodári poznajú ako tretí pilier. V tejto schéme dostáva chovateľ finančné prostriedky na prasnicu a je taktiež presne určená sadzba na dobytčiu jednotku.

Vítaná finančná injekcia pre Rimanec

Podpora chovateľom ošípaných? Iba VYVOLENÝM! Na jednu sviňu 4500 eur

Podľa facebookovej stránky sa spoločnosť Rimanec venuje chovu oviec, hovädzieho dobytka či ošípaných. Nie je to však žiadny veľký, či stredný chovateľ zvierat. Dokazujú to sumy vyplatené tejto spoločnosti v rámci dotačného titulu Zelenej nafty. Rimanec čerpal na Zelenú naftu v roku 2019 presne 341,78 eur a vlani 355,54 eur.

Tržby spoločnosti Rimanec podľa portálu Finstat dosiahli vlani 3 383 eur, v roku 2019 to bolo 11 644 eur a v roku 2018 viac ako desaťtisíc eur. Vlani dosiahla spoločnosť zisk 305 eur a v rokoch 2018 a 2019 zaknihovala stratu.

Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv 17. decembra 2021 si Rimanec za vyplnenie dotazníka k africkému moru ošípaných pripíše na účet viac prostriedkov, ako boli tržby spoločnosti za posledné tri roky. Spolu ide o 27 026,42 eur.

Koľko vlastne Rimavec chová zvierat? Tento údaj nie je v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat verejne prístupný, no podľa tržieb firmy či podpory na zelenú naftu sa dá odvodiť, že sú to maximálne desiatky kusov všetkých kategórií hospodárskych zvierat.

Ak by mali dostať všetci ako Rimanec, stálo by to 2 miliardy eur

Z našich zdrojov prepojených na štátne registre sa nám dnes podarilo získať komplexné údaje k veľkosti chovu ošípaných spoločnosti Rimanec. Tento rok, podľa našich informácií, mali v registroch 6 kusov ošípaných, z toho boli štyri prasnice. Štát tak podporil jednu ošípanú v danej spoločnosti sumou 4500 eur. Pri jatočnej hmotnosti zvieraťa, ktoré nakupujú bitúnky v hmotnosti 110 kilogramov to znamená, že kilogram živej váhy ošípanej vo firme Rimanec bol zo strany štátu podporený sumou 41 eur.

Ak by chcelo ministerstvo pôdohospodárstva podporiť rovnakou výškou všetky zvieratá na Slovensku, ako v spoločnosti Rimanec, vytvorilo by to nároky na štátny rozpočet vo výške 2,1 miliardy eur. Celková alokovaná suma na opatrenie však dosiahla len jednu tisícinu z uvedenej hodnoty – 2 milióny eur.

So štátnym tajomníkom Kyseľom sme sa dnes mali záujem telefonicky spojiť, aby reagoval na výšku podpory pre firmu, kde v minulosti pôsobil. Nepodarilo sa nám to. Akonáhle nám dodá reakciu, doplníme vyjadrenie na záver článku.

Podpora chovateľom ošípaných? Iba VYVOLENÝM! Na jednu sviňu 4500 eur

Kto je Milan Kyseľ (info MP SR, fb)

Mgr. Milan Kyseľ (1972) je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Od roku 2011 pôsobil ako konateľ v súkromnej spoločnosti so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, chov hospodárskych zvierat, zmiešané hospodárstvo. Pracoval na príprave a realizácii projektov medzinárodnej rozvojovej pomoci v oblasti poľnohospodárstva.

Po parlamentných voľbách 2020 pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poradca pre oblasť malých a rodinných farmárov.

 „O tom, že pán minister to s podporou malých a rodinných poľnohospodárov myslí úprimne a vážne, svedčí aj moja nominácia. Ďakujem za prejavenú dôveru a urobím všetko preto, aby sme spolu oživili slovenský vidiek,“ uviedol Milan Kyseľ po svojom vymenovaní do funkcie.

Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka MPRV SR predložil na 16. schôdzu vlády SR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. (zdroj: FB MP SR)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články