27.1 C
Nitra
sobota, 22 júna, 2024

Pirošíková: Nariadenie povinného očkovania vakcínou v testovacej fáze je porušenie práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv!

Keď to nejde podobrotky, tak to pôjde pozlotky. Toto zvyknú vravieť rodičia svojím deťom keď ich chcú „presvedčiť“, aby niečo spravili. Teraz to chce spraviť štát s povinným očkovaním, do ktorého chce nanútiť niektoré skupiny obyvateľov.

Rada Európy (COE) ako medzinárodná organizácia, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv, prijala pred rokom rezolúciu č. 2361 z 27.1.2021 o ZÁKAZE POVINNÉHO OČKOVANIA PROTI COVIDU, pre politikov v mnohých štátoch EÚ je to však zrejme iba zdrap papiera. A k takým patrí, žiaľ, aj Slovensko. Viacerí koaliční politici totiž presadzujú povinné očkovanie. Má ísť síce len o niektoré vybrané skupiny ľudí, ale aj tak. Vie to i advokátka a bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) Marica Pirošíková, ktorá poskytla pre portál pravda.sk veľmi zaujímavé vysvetlenie týkajúce sa povinného očkovania.

Pirošíková: Nariadenie povinného očkovania vakcínou v testovacej fáze je porušenie práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv!
Vysvetlenie skúsenej právničky Marice Pirošíkovej ohľadom povinného očkovania je viac ako jasné – je to porušenie základných ľudských práv a slobôd. Zdroj: ucps.sk

Slovenská lekárska únia špecialistov chce súd oboznámiť s nežiaducimi účinkami vakcín

Podľa Pirošíkovej by povinným očkovaním došlo k porušeniu ľudských práv a slobôd. Upozorňuje aj na kauzu francúzskych hasičov, ktorí odmietajú povinnú vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 a pre to podali sťažnosť na ESĽP. Tento prípad je podľa nej preto dôležitý, lebo pôjde o precedens. Pirošíková, ako zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre Ľudské práva (ESĽP) spolu s ďalšími dvomi slovenskými kolegami dokonca poskytujú francúzskym hasičom odbornú pomoc. „To preto, lebo sa plne stotožňujeme s ich tvrdením, že nariadením povinného očkovania vakcínou v testovacej fáze došlo k porušeniu ich práv zaručených Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd,“ vysvetlila Marica Pirošíková, ktorá spolu novovytvoreným občianskym združením Za zdravú a spravodlivú spoločnosť požiadali o možnosť intervenovať v uvedenom konaní ako tretia strana.

Prezidentka: Povinné očkovanie BUDE zrejme nevyhnutným opatrením

V prípade, že ich intervencia bude povolená, chcú okrem ľudskoprávnych argumentov poukázať na významné vedecké štúdie a vyjadrenia odborníkov z  lekárskej a vedeckej obce, o ktoré opierajú svoje právne závery. O možnosť intervenovať ako tretia strana v konaní pred ESĽP požiadal napríklad aj francúzsky lekár a profesor Christian Perrone či kolektív európskych profesijných zväzov a združení, podľa ktorých očkovanie proti COVID-19 porušuje pozitívne záväzky štátu formulované ESĽP na poli verejného zdravia. Pirošíkova dokonca tvrdí, že sa pridala aj Slovenská lekárska únia špecialistov. Tá chce súd v Štrasburgu oboznámiť s nežiaducimi účinkami vakcín, ktoré reflektujú špecialisti vo svojej lekárskej praxi.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) je za povinné očkovanie

Štáty majú zabezpečiť, že nikto nebude kvôli nezaočkovanosti diskriminovaný

Pirošíková spomenula aj Slovinský ústavný súd, ktorý vlani v októbri najskôr pozastavil účinnosť povinného očkovania zamestnancov verejnej správy, aby v decembri rozhodol, že povinná vakcinácia zamestnancov verejného sektora je neústavná. „Je to príklad toho, ako možno vyriešiť vec efektívne na vnútroštátnej úrovni, bez nutnosti aktivovať konanie pred medzinárodným súdom,“ konštatuje Pirošíková ktorá dodala, že takýto prostriedok na Slovensku absentuje, a tak v prípade schválenia povinnej vakcinácie majú jednotlivci priamy prístup na ESĽP, kde, podľa nej, majú veľkú šancu uspieť. Niektorí slovenskí právnici podľa Pirošíkovej zjavne nezaregistrovali rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 27. januára 2021, podľa ktorej musia štáty zabezpečiť, aby ich občania boli informovaní o tom, že vakcíny nie sú povinné, a že nikto nebude pod politickým, sociálnym či iným tlakom, aby sa dal očkovať, ak si to neželá.

Ladislav Matyinko (Hovorme spolu): Návrat k totalite je zrkadlom doby, v ktorej žijeme

Štáty majú tiež zabezpečiť, že nikto nebude kvôli nezaočkovanosti diskriminovaný, a poskytovať transparentné informácie o bezpečnosti či možných vedľajších účinkoch vakcín. Transparentná má byť aj komunikácia s výrobcami vakcín o obsahu zmlúv a tieto sa majú zverejniť pre účely parlamentnej a verejnej kontroly. „Rezolúcie parlamentného zhromaždenia ESĽP nie sú pre štáty právne záväzné, ale sú veľmi významné. Tento súd ich totiž často pri svojom rozhodovaní vzťahujúcom sa na posudzovanú oblasť zohľadňuje a vo svojich rozsudkoch na ich obsah odkazuje,“ prízvukuje naša bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP), ktorá sa vyjadrila aj k v poslednom čase toľko diskutovaným digitálnym covid pasom zavedeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo 14. júna 2021.

Marián VISKUPIČ (SaS): Za povinné očkovanie nikdy nezahlasujem (rozhovor)

Francúzski sťažovatelia považujú povinné očkovanie za neprimeraný zásah do ich práv

„Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované napríklad zo zdravotných dôvodov alebo preto, že nie sú súčasťou cieľovej skupiny, ktorej sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti podáva, alebo pre ktorú je povolená, ako sú napríklad deti, či z dôvodu, že nemali ešte možnosť dať sa zaočkovať alebo sa rozhodli nedať sa zaočkovať,“ zdôrazňuje Pirošíková ktorá dodáva, že francúzski sťažovatelia považujú nariadené povinné očkovanie za neprimeraný zásah do ich práv. „S odkazom na uvedené medzinárodné dokumenty, Norimberský lekársky kódex, ako aj na Dohovor o ľudských právach a biomedicíne zaručujúci dobrovoľnú účasť na biomedicínskom pokuse,“ uviedla naša skúsená medzinárodná právnička. Dotknutí francúzski hasiči podľa nej zdôrazňujú skutočnosť, že ide o testovaciu fázu vakcín, pri ktorej nie sú známe dlhodobé negatívne účinky a krátkodobé môžu byť závažné, dokonca smrteľné.

Veronika Remišová vyzvala prezidentku, aby priamo podporila povinné očkovanie

„V tomto ohľade predložili ESĽP vedecké štúdie z karentovaných časopisov a tvrdia, že uvedená povinnosť deklarovaný cieľ ochrany verejného zdravia nielenže nespĺňa, ale z dlhodobého hľadiska môže chod kritickej infraštruktúry ohroziť,“ skonštatovala Pirošíková, podľa ktorej ba mali rozsudky ESĽP v neprospech Francúzska za následok nielen odškodnenie sťažovateľov za utrpenú nemajetkovú ujmu a majetkovú škodu, ale aj zabezpečenie „restitutio in integrum“, teda uvedenie do pôvodného stavu, v čo najväčšej možnej miere. „To znamená, že v rámci všeobecných opatrení by muselo dôjsť k takej legislatívnej zmene, ktorá vylúči povinné očkovanie na COVID-19 ako podmienku výkonu ich povolania a opäť im umožní pracovať vo svojom odbore,“ vysvetlila Marica Pirošíková s tým, že na rozsudok si určite budeme musieť počkať aj viac ako rok. „Rýchlosť, s akou bola sťažnosť po zaregistrovaní oznámená vláde však svedčí  o tom, že ESĽP si uvedomuje význam rýchlosti jeho rozhodovania v tejto veci,“ dodala na samý záver naša skúsená bývalá zástupkyňa Slovenska na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).

Jozef Uhlárik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články