10.9 C
Nitra
nedeľa, 18 februára, 2024

Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Politológ Ján Baránek nedávno zverejnil petíciu, ktorou vyzýva kompentetné orgány verejnej moci, aby v zmysle ust. §-u 5 ods.5 Zákona o petičnom práve v zákonnej lehote túto petíciu prešetrili a prijali príslušné opatrenia vrátane uplatnenia zákonodarnej iniciatívy a iných vhodných aktivít vo veciach celospoločenského a verejného záujmu (predmet verejného alebo iného spoločného záujmu):

  1. na zabránenie očkovania – vakcinácie proti COVID-19 u detí a mládeže do veku 18 rokov,
  2. na zabránenie akejkoľvek formy diskriminácie a segregácie detí a mládeže, ako žiakov základných škôl a študentov stredných škôl z dôvodu nezaočkovania experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
  3. na zabezpečenie rovnoprávnosti prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu bez ohľadu na ich zaočkovanosť experimentálnymi vakcínami proti COVID 19,
  4. na zabezpečenie absolútnej dobrovoľnosti pri rozhodovaní detí, mládeže a ich zákonných zástupcov (rodičov) o podstúpení vakcinácie experimentálnymi vakcínami proti COVID 19.
Petícia proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19

Podpisom tejto petície vyslovujeme rozhodný a zásadný nesúhlas s použitím experimentálnych vakcín proti COVID-19 na vakcináciu detí a mládeže vo veku do 18 rokov, pokiaľ k rozhodnutiu detí, mládeže a ich zákonných zástupcov o použití a aplikácii vakcíny nedôjde striktne pri dodržaní absolútnej dobrovoľnosti rozhodnutia, a to bez akýchkoľvek iných vplyvov, vrátane poskytovania akýchkoľvek benefitov pre prípad zaočkovania, vrátane akéhokoľvek podmieňovania prístupu detí a mládeže k výchove a vzdelávaniu vzhľadom na ich zaočkovanosť vakcínou proti COVID-19 a vrátane uplatňovania akýchkoľvek foriem propagandy a presviedčania o nutnosti zaočkovania vakcínou proti COVID-19, a to najmä bez vyváženého poskytovania informácií týkajúcich sa aj negatívnych a vedľajších účinkov spojených s aplikáciou vakcín proti COVID-19, píše sa v nej.

Petičný výbor:

predseda výboru: RNDr. Ján Baránek,
(poverený na zastupovanie  v styku s orgánmi verejnej moci)                      

člen výboru: MUDr. Ján Lakota, CSc., Ing. Juraj Štubniak, Mgr. Miroslav Belička

Petíciu si prečítajte a stiahnete tu.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články