24.1 C
Nitra
sobota, 25 mája, 2024

NITRA: Rodinkárstvo v krajskej knižnici? Výsledky prešetrenia sťažnosti bývalej zamestnankyne sú už známe

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja na pokyn jeho riaditeľa Petra Privalinca nedávno vykonal kontrolu v Krajskej knižnice Karola Kmeťka, ktorá je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.

NITRA: Rodinkárstvo v krajskej knižnici? Výsledky prešetrenia sťažnosti bývalej zamestnankyne sú už známe
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Dôvodom bola sťažnosť bývalej zamestnankyne krajskej knižnice Daniely Pápayovej. Tá pracovala pri centrálnom pulte v Krajskej knižnici v Nitre už od roku 2007. V roku 2016 nastúpila na materskú dovolenku, z ktorej sa začiatkom roka 2022 chcela vrátiť späť do práce. Keďže je matkou dvoch detí a manžel jej pracuje v zahraničí, už vo februári minulého roka požiadala riaditeľku knižnice o preradenie na inú pracovnú pozíciu s takou pracovnou dobou, ktorá by jej ako matke vyhovovala viac. Žiadosť podala písomne a ani vo sne ju nenapadlo, že by jej knižnica nevyšla v ústrety. 

„Už v minulosti predchádzajúce vedenie bolo ústretové voči matkám s maloletými deťmi, preto som si túto žiadosť podala,“ povedala nám na stretnutí pani Daniela. Od riaditeľky sa však dozvedela, že pracovné pozície s časom od pol ôsmej do štvrtej sú obsadené a „ani v dohľadnej dobe neplánujeme tieto pracovné pozície obsadzovať,“ uviedla riaditeľka Ingrid Meňky v odpovedi na jej žiadosť. Daniela dostala ústne odporučenie, že ak nezoberie svoje pôvodné pracovné miesto pri centrálnom pulte, má si napísať výpoveď z pracovného pomeru dohodou. Prvého októbra 2022 však do Krajskej knižnice v Nitre nastúpila na katalogizačné oddelenie dcéra riaditeľky Simona Trenčanská. Pre mnohých bolo prekvapením aj to, že sa v sťažnosti objavila informácia o manželovi riaditeľky, ktorého zamestnala v knižnici už v máji 2022.

Rodinkárstvo?! Riaditeľka krajskej knižnice zamestnala dcéru a manžela, NSK rieši sťažnosť bývalej zamestnankyne

Na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja bola sťažnosť pani Pápayovej doručená 24. októbra 2022 a týkala aj neoprávneného ukončenia pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. Sťažnosť vybavoval vedúci odboru kultúry a športu Úradu NSK Ľubomír Kleštinec. Ten skonštatoval, že predmetná sťažnosť Daniely Pápaovej bola neopodstatnená.

NITRA: Rodinkárstvo v krajskej knižnici? Výsledky prešetrenia sťažnosti bývalej zamestnankyne sú už známe
Riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Peter Privalinec

Nový riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec sa s týmto záverom nestotožnil a nepodpísal ho. Naopak, úrad nariadil v knižnici kontrolu.

Čo zistila kontrola?

Čo sa týka žiadosti Daniely o preradenie na inú pracovnú pozíciu po materskej dovolenke, zo záverov kontroly vyplýva, že v čase, keď Daniela požiadala o miesto s pracovnou dobou, ktorá by jej, ako matke dvoch detí, vyhovovala, nedošlo k zisteniu, aké vážne prevádzkové dôvody bránili zamestnávateľovi vo vyhovení žiadosti zamestnankyne. „Nie je možné dostatočne verifikovať, či na strane zamestnávateľa existovali vážne prevádzkové dôvody, ktoré bránili žiadosti sťažovateľky vyhovieť… Je však zrejmé, že je vecou zamestnávateľa, aby takéto dôvody vedel aj riadne uviesť a preukázať. Preto je možné skonštatovať protizákonnosť postupu riaditeľky pri vybavovaní žiadosti sťažovateľky. Dodatočné doplnenie informácie o tom, že sťažovateľka v minulosti nezvládla prácu na pozícii, ktorá bola v čase podania jej žiadosti o preradenie voľná, nie je verifikovateľné obsahom zápisnice zo dňa 6.10.2022, ktorú podpísali okrem iného aj zamestnankyne zamestnávateľa, čím potvrdili jej obsah. Ak zamestnanec nespĺňa požiadavky kladené na jeho prácu, resp. neplní uložené pracovné úlohy na požadovanej kvalitatívnej úrovni, zamestnávateľ má možnosť postupovať v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.“

V tejto časti je preto sťažnosť opodstatnená.

NITRA: Rodinkárstvo v krajskej knižnici? Výsledky prešetrenia sťažnosti bývalej zamestnankyne sú už známe

K skončeniu pracovného pomeru Daniely došlo na základe jej žiadosti adresovanej riaditeľke. Pracovný pomer však Daniela ukončila pre nesprávne informovanie zo strany riaditeľky o tom, že pre ňu nie je vhodné pracovné miesto. Takže je otázne, či sa dá toto ukončenie pracovného pomeru považovať za neoprávnené. Pracovný pomer síce skončil dohodou zo strany Daniely Pápayovej, ale tá vychádzala z objektívne nepravdivých informácií poskytnutých riaditeľkou knižnice.

„Je možné skonštatovať, že pohnútka sťažovateľky vedúca k podaniu žiadosti o skončenie pracovného pomeru bola daná na základe objektívne nepravdivého vyjadrenia riaditeľky,“ uvádza sa v zápisnici o prešetrení sťažnosti.

NITRA: Rodinkárstvo v krajskej knižnici? Výsledky prešetrenia sťažnosti bývalej zamestnankyne sú už známe

Čo sa týka prijatiu dvoch blízkych rodinných príslušníkov riaditeľky Ingrid Meňky na voľné pracovné miesta, dcéry a manžela, v oboch prípadoch nedošlo k vypísaniu výberového konania alebo splnenia alternatívneho postupu tak, ako je to vyžadované v Zákone o službách zamestnanosti a výkone práce vo verejnom záujme. Tu už bolo skonštatované etické pochybenie riaditeľky, navyše je však skonštatované porušenie zákonných ustanovení. K porušeniu zákona došlo tým, že bol dosiahnutý prospech pre blízke osoby a tým aj pre seba. Do popredia sa dostala aj otázka motivácie riaditeľky zamlčať informácie o voľnom pracovnom mieste, o ktoré Daniela žiadala.

V tejto časti je sťažnosť opodstatnená.

Osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre musí teda prijať opatrenia na odstránenia zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, určiť osobu zodpovednú za tieto nedostatky, a toto všetko oznámiť Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Úrad zároveň odporučil, aby Daniele Pápayovej v prípade, ak existuje pre ňu voľné miesto, bolo umožnené sa oň uchádzať.

Mimochodom: Prvýkrát bola sťažnosť Daniely Pápayovej vyhodnotená ako neopodstatnená. Sťažnosť preverovali úradníčky NSK z odboru kultúry a podpísal sa pod ňu vedúci odboru kultúry a športu ÚNSK Ľubomír Kleštinec. (6.12.2022)

Druhýkrát prešetrovali sťažnosť opäť úradníčky, no tentokrát aj s právnikom z kancelárie predsedu NSK Petrom Mészárosom. Podpísal sa pod ňu vedúci odboru kultúry a cestovného ruchu ÚNSK Roman Vančo. V tomto prípade bola sťažnosť Daniely Pápayovej opodstatnená. (10.2.2023)

Otázne je, ako sa s výsledkami tejto sťažnosti vysporiadajú poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

(HĎu)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x