17.1 C
Nitra
nedeľa, 24 septembra, 2023

Mesto Nitra : Mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou Strabag

Včera zverejnilo mesto Nitra na facebooku status o tom, že sa mesto Nitra dohodlo na mimosúdnom urovnaní so spoločnosťou Strabag. Obyvatelia mesta sa tak dozvedeli, že sa obe strany konečne dohodli na urovnaní spolu z roku 2016 a mestské zastupiteľstvo bude hlasovať tom, či radnica vyplatí spoločnosti 265 tisíc eur namiesto pôvodne požadovaných 800 tisíc.

Podľa mesta spor vznikol ešte v dobe niekdajšieho primátora Jozefa Dvonča a bývalého prednostu mestského úradu v Nitre, Igora Kršiaka.

Mesto Nitra : Mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou Strabag
Mandátna zmluva z roku 2012

Týka sa stavebných prác súvisiacich s výstavbou strategického priemyselného parku. V procese výstavby napojenia na rýchlostnú cestu R1 sa objavili okolnosti, ktoré znamenali nutnosť vybudovania mostných konštrukcií a s tým spojené navýšenie nákladov o takmer 600 000 eur. Stavebná spoločnosť práce naviac vykonala a mestu vystavila faktúru. Platby sa však nedočkala, a tak v roku 2016 podala na mesto Nitra žalobu.

Mesto Nitra splnomocnilo spoločnosť MH Invest, aby konala v mene mesta, okrem iného aj v tejto konkrétnej zákazke. Firma MH Invest uzatvorila v júli 2014 so zhotoviteľom zmluvu o dielo “PZ Nitra Mlynárce napojenie na R1, 1. etapa”.

Koncom toho istého roka oboznámila MH Invest mesto Nitra o nútených zmenách počas výstavby. V rámci nich vznikli dve nové mostné konštrukcie, ktoré navýšili rozpočet o sumu takmer 600 000 eur. Podľa vyjadrenia STRABAGU si spoločnosť MH Invest tieto práce naviac objednala, zmenový list však MH Invest ani mesto Nitra nepodpísali.

Mesto Nitra : Mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou Strabag
časť zmluvy o diele

Zhotoviteľ celé dielo vrátane naviac prác (mostných konštrukcií) postavil a odovzdal mestu Nitra napriek tomu, že nebol podpísaný zmenový list.

Zákon však hovorí, že ak splnomocnenec prekročí svoje oprávnenia vyplývajúce z plnomocenstva a splnomocniteľ s týmto prekročením nevyjadrí svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu, má sa za to, že takéto prekročenie schválil. Mesto Nitra však v dobe realizácie, teda v roku 2014, svoj nesúhlas nevyjadrilo, dielo vrátane naviac prác riadne prevzalo (vrátane mostných konštrukcií) a vstúpilo do jeho užívania. Faktúru za naviac práce mesto nezaplatilo.

Podľa názoru spoločnosti STRABAG to hovorí o tom, že dielo bolo zhotovené za konkludentného súhlasu mesta Nitra. Mesto malo na stavbe vlastný stavebný dozor, s dielom tak boli oboznámení niektorí jeho vtedajší zamestnanci a s výhradami voči stavbe sa radnica neozvala ani pri kontrolných dňoch.

Podľa názoru mesta Nitra pochybili v tomto spore všetky tri strany. Úhradu vo výške 265-tisíc eur namiesto súčasných viac ako 800-tisíc eur považuje radnica vzhľadom na okolnosti a pozíciu mesta za úspech. S ohľadom na uvedené skutočnosti mesto Nitra pripravuje trestné oznámenie voči neznámemu páchateľovi, aby sa zistilo, či došlo k spáchaniu trestného činu a kto za jeho spáchanie bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť.

V súvislosti s výstavbou mostov sa mohla doposiaľ neznáma tretia osoba dopustiť buď trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom alebo porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, píše mesto Nitra na FB.

V stanovisku sa objavilo meno vtedajšieho prednostu úradu Kršiaka, hoci z Mandátnej zmluvy je zrejmé, že mesto v tom čase zastupovali ako oprávnené osoby Jozef Dvonč, vtedajší primátor, Marek Šesták za Nitriansku investičnú a Vladimír Derka z investičného referátu.

Kršiak teda na stanovisko mesta reagoval.

„Dovolím si s úsmevom reagovať na chabý pokus vedenia mesta a marketingových promotérov na túto kauzu.

Idem pekne poporiadku…

Nechcem zachádzať do nejakej faktografie, ale myslím, že keď nemá záujem vedenie mesta poznať skúsenosti tých, ktorí k tomu majú čo povedať, skúsim sa z tej mojej pravdy aspoň vyspovedať.

V apríli 2014 mesto udelilo splnomocnenie spoločnosti Ministerstva hospodárstva SR (teda nie nejakej súkromnej firmičke) ale MH Invest, aby mesto zastupovalo pri výstavbe križovatky v Priemyselnom parku. Čierne na bielom bolo uvedené, že spoločnosť nemôže nijako a bez súhlasu mesta zaväzovať mesto majetkovo ani finančne. Prvý a základný problém, nedodržalo sa.

V máji 2014 Mesto na spoločnom rokovaní nesúhlasilo so zmenou stavby na mimoúrovňovú križovatku.

V decembri 2014 došlo k ukončeniu stavby.

V auguste 2015 prišla prvá výzva spoločnosti na uhradenie naviac prác 500 tis. € od mesta, pričom hneď v auguste Mesto písomne reaguje, že uvedené neuznáva.

V septembri 2015 prichádza opakovana výzva spoločnosti, aby mesto zaplatilo naviac práce. V októbri ide opakovaná odpoveď mesta, že nevyvolalo naviac práce.

V auguste 2016 prišla Predžalobná výzva voči mestu a v tom istom mesiaci Mesto reaguje, že uvedené naviac práce si neobjednalo.

Mesto sa ešte na konci roku 2016 snažilo, aby Ministerstvo hospodárstva SR si celú dotáciu a stavbu prevzal, aby štát a nie mesto zodpovedalo za stavbu, ktorú manažovala štátna firma.

Okrem toho prebehlo množstvo rokovaní, mailov a telefonátov, samozrejme, je k tomu príslušná dokumentácia.

V decembri 2016 prišla Žaloba proti mestu, najskôr príslušný súd Bratislava, keď sme namietali, že je žalované mesto, zmenila sa príslušnosť na Nitru. Dnes je už zasa príslušný súd Bratislava.

V celom tom už len tápať a hľadať, prečo sa z firmy MH invest stala začiatkom roku 2016 predajom podniku firma MH Invest II?

Mesto Nitra : Mimosúdne vyrovnanie so spoločnosťou Strabag

A teraz len môj záver, bez emócií a hnevu. Verím, že firma stavbu zrealizovala, myslím, že si ani nevymýšľala príbehy a nepožadovala niečo, na čo nemala nárok, len si myslím, že od nesprávneho. Od mesta, asi ako od toho slabšieho v celom príbehu.

Prečo je uzatvorená v tichosti dohoda o urovnaní? Bez schválenia mestským zastupiteľstvom? Úprimne som čakal, že si ma súd ako svedka predvolá, aby sme mohli kvalitne chrániť naše mesto. Dokonca som osobne požiadal mesto, aby ma v tejto veci označili za svedka, ktorý aspoň vie uviesť informácie, ako k tomu mesto pristupovalo. Nič.

Mesto nedávalo pokyny na zmeny projektu, nedávalo pokyny na zmenu stavby, na naviac práce, tak len prosím zodpovedných, aby netvrdili polopravdy. A aby celé toto nehádzali na tých, ktorí ešte aj dnes majú chuť našej Nitra pomôcť a zastať si ju.“

Reagovať môžete na redakcia@nitranoviny.sk

foto: ilustračné, Roman Halmeš

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články