15.5 C
Nitra
streda, 25 mája, 2022

Lekári, ktorí nebudú lojálni k očkovaniu a chcú liečiť budú perzekvovaní a pokutovaní! Na „čiernej“ listine sú už prví piati

Kto neciká s nami ciká proti nám, alebo Pravda je len jedna. Aj tak by sa dal charakterizovať počin Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý preveruje piatich lekárov údajne šíriacich dezinformácie. Áno, dezinformácie, ktoré sa týkajú experimentálnych vakcín a liekov, ktoré, podľa nich, proti koronavírusu naozaj zaberajú.

Tak toto je skutočne sila. Namiesto toho, aby sa uskutočnila otvorená debata medzi odborníkmi a lekármi, ktorí podporujú očkovanie experimentálnymi vakcínami proti COVID-19, ale aj liečbe tejto smrteľnej pandémie, a „druhou stranou“, tak sa spustila vojna proti tým, ktorí razia, aj na základe vedeckých poznatkov iných odborníkov, inú teóriu. Takáto „demokracia“ tu bola azda iba za socializmu kedy sa uznávala teória – jedna strana, jedna pravda, jedna ideológia. O „hone na čarodejnice“ informuje v statuse Ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa pri tom odvoláva na tlačovú správu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Doktor Lipták už dostal pokutu 500 eur, ale lekárska komora chce dať vyššiu

Podľa Ministerstva zdravotníctva analyzuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podnety na piatich lekárov, kvôli čomu zriadil aj etickú komisiu. Podnety boli podané na doktorov Štefana Hrušovského, Andreja Janca, Jána Lakotu, Petra Liptáka a Michala Pijáka. „Úrad inicioval spoluprácu s novým vedením Slovenskej lekárskej komory (SLK), v rámci ktorej obnoví edukačné projekty, dôraz bude klásť aj na dohľady,“ píše rezort zdravotníctva. SLK úrad informovala, že u doktora Liptáka už bolo ukončené prvé disciplinárne konanie, ktoré viedlo k uloženiu pokuty vo výške 500 eur. „Takúto sankciu však úrad nepovažuje za dostatočnú, nakoľko MUDr. Liptáka neprimäla ani k tomu, aby zmenil obsah webovej stránky svojej ambulancie, na ktorej naďalej verejne odporúča liečbu v rozpore s výsledkami vedeckého poznania. Úrad preto s potešením prijal informáciu o tom, že SLK v rámci svojich obmedzených zákonných možností plánuje pristúpiť k tvrdšej sankcii,“ píše ďalej Ministerstvo zdravotníctva.

Lipták šokuje: Na nič z toho, čo sa po vpichnutí vakcíny deje v človeku sa neberie ohľad!

Hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka má vraj byť konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií, akademickej obce ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. „Pevne verím, že hlavným hnacím motorom dodržiavania etického kódexu zdravotníckeho pracovníka bude konzekventnejšie uplatnenie kompetencií stavovských organizácií,“ uviedla predsedníčka úradu Renáta Bláhová. S cieľom zbierania skúseností úrad inicioval aj rokovania s rakúskou lekárskou komorou (ÖAK), ktorá od vypuknutia pandémie spustila disciplinárne konania približne 50 lekárov z vlastných radov, ktorí spochybňujú COVID-19. „V niekoľkých prípadoch už ÖAK pozastavila výkon povolania, v jednom prišiel lekár, ktorý vystavil sporné potvrdenie o oslobodení od nosenia rúška, o licenciu. Varovné signály vysiela ÖAK aj čo sa týka zmluvných vzťahov so zdravotnou poisťovňou,“ dodala Renáta Bláhová.

Doktor Lipták má vo veci očkovania jasno, jeho slová by ste si mali prečítať…

Je neakceptovateľné, aby lekár namiesto vakcíny odporúčal neregistrované lieky

Podľa ÚDZS lekár, ktorý predstavuje v očiach verejnosti odbornú autoritu, má vo svojich rukách najdôležitejší kľúč liečby, ktorým je dôvera pacienta. „Pacient sa spolieha, že lekár mu chce dobre, že rozumie zložitým biologickým procesom a vie posúdiť ich príčiny a dôsledky pri použití najnovších vedeckých poznatkov. Zdravotnícky pracovník je povinný konať odborne, v súlade s etickým kódexom a musí rešpektovať aj vedecky preukázané skutočnosti. Medzi tie dnes patrí aj fakt, že z obetí COVIDu-19 nebolo zaočkovaných v októbri takmer 86% a v novembri 83% ľudí, a že na Slovensku ochoreniu  COVID-19 podľahlo viac ako 16-tisíc ľudí. Na druhej strane evidujeme iba 7 prípadov v kauzálnej súvislosti s podaním vakcíny, čo pri viac ako 5 miliónoch podaných dávok predstavuje štatisticky, aj keď nie ľudsky, zanedbateľné riziko,“ píše sa v tlačovej správe ÚDZS.

„Pri plnom rešpekte k právu na slobodu prejavu je však s ohľadom na vyššie uvedené fakty neakceptovateľné, aby lekár spochybňoval existenciu ochorenia COVID-19, označoval vakcínu za podvod, alebo namiesto vakcíny odporúčal lieky, ktoré nie sú pre liečbu tohto ochorenia registrované. Takéto správanie odôvodňuje pochybnosť úradu o tom, či konkrétni lekári v starostlivosti o pacientov postupujú správne,“ konštatuje sa v tlačovej správe, kde sa ešte píše, že ÚDZS inicioval vzájomnú spoluprácu zo SLK, v rámci ktorej obnoví edukačné projekty, pričom bude klásť dôraz na dohľady, ktoré môžu viesť k začatiu disciplinárneho konania, pozastaveniu povolenia prevádzkovať zdravotnícke zariadenie, ale aj uloženiu zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

Šokujúce tvrdenie doktora Liptáka: Očkovanie proti Covidu nemá na jeho priebeh podstatný vplyv!

Cieľom etického prieskumu bude reagovať na hoaxy šírené niektorými lekármi

ÚDZS tiež informuje, že s účinnosťou od 1. 1. 2022 zriadil etickú komisiu, ktorá bude akýmsi poradným orgánom predsedníčky úradu a bude jej pravidelne vyhodnocovať dostupné podnety a podrobí ich eskalačnému mechanizmu. Cieľom etického prieskumu bude podľa ÚDZS reagovať na hoaxy šírené niektorými lekármi a jasné vymedzenie sa úradu voči komunikácii, ktorá porušuje základný záväzok zdravotníckeho pracovníka postupovať pri výkone povolania odborne, v súlade s etickým kódexom a na základe vedeckých poznatkov. Úrad pri takýchto lekároch začal vykonávať dohľady nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov, u ktorých vykonávajú svoje povolanie. Zmienené konanie lekára totiž môže mať podľa ÚDZS dopad aj na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Rady doktora Liptáka: Ako zdolať Covid-19

„V nadväznosti na vyhodnotenie konkrétnej veci bude úrad v rámci svojej kompetencie prijímať opatrenia voči takýmto lekárom, a to v podobe ukončenia spolupráce (ak je takýto lekár konzultantom úradu) až po návrhy na zrušenie licencie či podania na Disciplinárnu komisiu SLK. Vo verejnom záujme úrad vyzýva k súčinnosti aj ďalšie subjekty, ako lekárske fakulty, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo zdravotné poisťovne a bude iniciovať spoluprácu aj s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou. A aby toho nebolo málo, ÚDZS žiada aj zástupcov všetkých médií, aby zvážili poskytovanie priestoru horeuvedeným a ďalším lekárom, ktorých dezinformačné vyjadrenia môžu nešťastne ovplyvňovať verejnú mienku, a v prípade sociálnych sietí zabezpečili vymazanie súvisiacich príspevkov ohrozujúcich verejné zdravie. „Vzájomnou spoluprácou tak vieme prispieť k ochrane všetkých zdravotníčok a zdravotníkov, ktorí v pandémii bojujú za naše životy a preukázať im podporu,“ uvádza sa v závere tlačovej správy ÚDZS.

Jozef Uhlárik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články