15.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Ján HUBINSKÝ: Prianie do roka 2022

Ján Hubinský, medzinárodný fitness profesionál a prezentér, člen kampane Za pravdu v medicíne, autor, zakladateľ kliniky zdravia a konceptu zdravého stravovania na princípe celistvej rastlinnej stravy.

Ján HUBINSKÝ: Prianie do roka 2022
Ján Hubinský

(www.janhubinsky.sk, www.studioiq.sk, www.panibaklazani.sk)

Je už takou tradíciou, že vždy na počiatku roka nového, hodnotíme ten, ktorý práve skončil. Hodnotíme nielen jeho pozitívne prínosy, ale aj to, čo nám v ňom nevyšlo, čo sa nám nepáčilo. Vďaka tomu prichádzame v úvode nového roka s novými predsavzatiami a úmyslom prežiť tento rok tak dobre a kvalitne, ako len bude možné.

Ani za začiatku roka 2021 si určite nikto neželal zažívať negatívne emócie, sklamania, náhle rozlúčky s blízkymi, alebo prežívať úzkosť, depresie či iný životný diskomfort.

Ak budeme k sebe úprimní, ani roky, ktoré predchádzali dobe Kovidovej, neboli vždy len ideálne, pekné, pozitívne a prínosné. Rovnako sme zažívali popri týchto pozitívach aj neúspech, smútok, sklamanie, rozlúčky, rozchody. Rok minulý bol ukážkovým vzorom toho, že tam, kam venujeme najviac svojej pozornosti, svojho času a energie, tam sa bude orientovať aj náš život a svet okolo nás.

Výstižne to vraj kedysi povedal Confucius: „Pozor na svoje myšlienky, lebo tie vytvárajú tvoje slová. Pozor na tie slová, lebo z nich vychádzajú tvoje skutky. Pozor aj na tie skutky, lebo z nich si vytváraš svoje zvyky. Tie zvyky tvoria tvoj charakter a ten charakter vytvára tvoj osud. Teda skrátená verzia znie: to, čo produkuje tvoja myseľ, je život, ktorý žiješ a ktorý považuješ za svoj osud.

Ján HUBINSKÝ: Prianie do roka 2022

V živote poznáme dve trajektórie vývoja. Dynamický, kde napredujeme, učíme sa, silnieme, múdrieme a posúvame sa vývojovo vpred, alebo statický, kde prestaneme napredovať a využívať dary prírody a dary, s ktorými sme sa narodili. Toto je stav, kedy náš život prestáva byť naplňujúcim, vzrušujúcim, inšpirujúcim a naopak, prináša nám stále viac utrpenia, nespokojnosti a demotivácie žiť.

Rok 2021 bol plný výziev a prekážok. Nerodíme sa do tohto sveta so zárukou, že tu budeme mať len na ružiach ustlané a že nebudeme musieť zdolávať žiadne prekážky a výzvy. Naopak. Len vďaka prekážkam a ich zdolávaniu sa posúvame vpred a sme pripravení zdolávať prekážky ďalšie a náročnejšie. Mali sme možnosť pochopiť, že ten, kto prekážky tvorí, ich tvorí so zámerom ťažkého prekonania. K tomu je nevyhnutné, často vyjsť zo svojej komfortnej zóny tak ďaleko, že často zabudneme, kde naša komfortná zóna zostala, ako vyzerala a ako sme sa v nej cítili.

Ján Hubinský: Uvrhli sme seba samých aj so svojimi deťmi do veľmi chorej a nebezpečnej situácie

Rozdelenie spoločnosti, ktoré zažívame, nenastalo preto, že tvorca prekážok to chcel. Vzniklo preto, lebo každý z nás je pri výzve, alebo prekážke, ochotný či schopný inak reagovať a vychádzať zo svojej komfortnej zóny. Niektorí absolútne v pohode túto zónu opustia, pretože už vedia, že po prekonaní ďalšej životnej prekážky ich čaká ešte lepšia, krajšia a komfortnejšia zóna. Tak blažene sa predsa cíti každý z nás, keď sa nám podarí niečo po prvýkrát v živote, alebo niečo, o čom sme si mysleli, že nezvládneme, no nie?

Potom je skupina ľudí, ktorí sú ochotní sa pridať k prekonaniu výzvy, ak v tom nie sú sami a majú sústavne niekoho, kto ich organizuje, potiahne, povzbudí. No a máme tu aj skupinu ľudí, ktorí sa uspokoja zostať v živote nekonečne dlho tam, kde boli, nehľadajú vyššiu kvalitu svojho života a pokojne sa prispôsobia prekážke, napriek tomu, že im táto naozaj riadne v živote prekáža.

Preto sme svedkami toho, že nie je ľahké nájsť jednotu a synchronicitu ani v tak malom štáte, akým je Slovensko. Je to prirodzené, lebo ak hlásame, že chceme slobodu, musíme akceptovať, že každý človek sa môže rozhodnúť, ako chce žiť, bez ohľadu na to, v ktorej z týchto skupín sa nachádza.

Vírus, choroba, opatrenia, strach a smrť – to boli pravidelné témy, ktoré vypĺňali obrovský kus nášho životného priestoru v poslednom roku. Ak sme si teda svoju myseľ, pozornosť a energiu nedokázali ustrážiť, nie je ťažké si predstaviť, ako drasticky sa museli zmeniť osudy mnohých z nás a ľudí žijúcich medzi nami.

Je možné v takejto situácii vôbec udržať si triezvy pohľad a čistú myseľ? Určite áno a to bude výzva pre každého z nás aj do roku 2022. Každá prekážka a každý problém na tomto svete majú vždy riešenie. Jediné, čo treba, aby sme k nemu dospeli, je naše rozhodnutie a čas, ktorý k tomu potrebujeme. Predstavte si, že vám začne horieť dom, v ktorom máte dieťa, partnera, auto aj trezor. Určite by ste sa len ťažko dali odhovoriť od suseda, aby ste urobili všetko pre to, aby ste našli cestu a spôsob, ako zachrániť všetko a všetkých, ktorí sú vám cenní. Takže zostávate pri plnej koncentrácii a používate všetky svoje zmysly a inštinkty na to, aby ste prekonali prekážky, ktoré ste pred tým nikdy neprekonávali. V takej situácii nie je čas na strach, pretože ten vás paralyzuje a odstaví.

Ján HUBINSKÝ: Prianie do roka 2022

Vírus a nielen ten, ktorý si prvýkrát v histórii vyslúžil takú obrovskú mediálnu pozornosť po celom svete, je súčasťou nášho života, vždy bol a vždy bude. Raz je silnejší, raz slabší. Presne tak, ako blesk počas búrky, alebo ako auto nehoda, či prírodná katastrofa. Toto všetko zažívame prirodzene v rôznych škálach sily, intenzity, dôsledkov a škôd.

Keďže sa hovorí, že čas je najlepší lekár, som presvedčený, že aj tentokrát je to on, ktorý vylieči naše pohľady, postoje, prístup, konanie, rozhodovanie.

Dúfam, že sme dostatočne vyzreli v otázkach, akými sú napríklad:

-prečo zdravotnú pandémiu riadia politici, ktorí nemajú patričné medicínske vzdelanie?

-prečo títo politici so svojimi kumpánmi bez akýchkoľvek podkladov vyhlasujú, že imunita po vakcíne je najlepšia a dokonca lepšia, ako tá naša prirodzená imunita?

-prečo nepoužívajú praktiky odmeňovania ľudí aj v boji proti obezite, cukrovke či rakovine, aby títo ľudia mali vyššiu motiváciu žiť zdravšie?

-prečo neoceňujú tých, ktorí denne pracujú na svojom pevnom zdraví a dnes teda prispievajú k tomu, že zdravá časť populácie môže slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc?

-ako je možné, že zrazu nie je žiadny rozdiel medzi zdravým, mierne chorým, ťažko chorým a chronicky chorým človekom?

-ako je možné že zmizla z našich nemocníc individuálna medicína?

-že celú populáciu bez rozdielu testujú na parkoviskách vedecky aj medicínsky spochybnenými testami a na základe rovnako pochybných výsledkov vynášajú ortieľ nad tým, kto má ako žiť, pracovať, cestovať, dýchať či chodiť do prírody?

-prečo sú médiá masívne využívané na nehumánne zastrašovanie ľudí na dennej báze?

-prečo v podstate všetko, čo sľúbili, bolo nakoniec klamstvo?

-prečo na slovo vzatí, doposiaľ uznávaní odborníci, lekári či vedci, zrazu nemajú v odbornej debate svoje miesto?

-prečo tí, ktorí sa aj v ťažkej situácii snažia priniesť nádej, odľahčenie, pomoc vo forme odborne podložených skutočností, sú blokovaní, mazaní, či tvrdo cenzúrovaní a postihovaní?

-prečo pri reklame akéhokoľvek bežného lieku počujeme, že sa máme poradiť so svojim lekárom, alebo lekárnikom a pri tak dôležitom zásahu do organizmu, akým je očkovanie, toto neexistuje a dokonca ste nepohodlní, ak máte otázky či pochybnosti?

-prečo ani po tak dlhej dobe pravidelne neprinášajú informácie aj o tých, ktorí vírus vďaka svojej silnej imunite nikdy nemali, mali ho bez akýchkoľvek príznakov, mali ho s ľahkými príznakmi, alebo mali priebeh ťažší, no dokázali sa za pomoci asistencie kvalitného lekára pekne vyliečiť?

-prečo zamlčiavajú detaily z praxe tých lekárov, ktorí včasnou liečbou zabránili stovkám, možno tisíckam zbytočných hospitalizácií a úmrtí?

Ján HUBINSKÝ: Prianie do roka 2022

Ale asi najrelevantnejšia otázka dneška je:

-prečo nám títo (akože) odborníci zatajujú a znemožňujú prístup k informáciám o stovkách až tisícoch rôznych vedľajších a nežiadúcich účinkoch vakcín, počnúc tými ľahšími, končiac smrťou a to nie len v minulosti, ale najmä z terajšej éry kovidu po celom svete, aj keď reálne existujú?

Ak v kritickej chvíli nebudeme produkovať kritické otázky a hľadať na ne zmysluplné, vedou a praxou podložené informácie, potom sme, žiaľ, odkázaní na názor či myšlienky niekoho iného. Ak však tie myšlienky, ktoré takto pasívne prevezmeme, budú plné strachu, beznádeje, jednostranného zmýšľania zameraného na utrpenie a strach, môžete sa spoľahnúť, že cesta von z takejto slepej uličky je takmer nemožná, alebo veľmi náročná.

Preto, do roku 2022 želám nám všetkým, aby sme opäť mohli vidieť aj to, čo sme v ostatnom čase vidieť prestali. Že život je prirodzene v rovnováhe toho príjemného, aj toho menej príjemného. Že sme vždy prežívali rovnako radosti, ako aj strasti. Že pri narodení každého z nás je zákonite dané, že jedného dňa aj zomrieme a že je to rovnako súčasťou nášho života. Sme pominuteľní a práve to by malo byť pre nás inšpiráciou a nie strašiakom.

Prečo inšpiráciou? Pretože každou minútou, ktorá nám plynie, sa chtiac-nechtiac blížime ku koncu svojej cesty tu, v pozemskom svete. A teda čas, ktorý nám zostáva, by nám mal byť na toľko vzácnym, aby sme ho využívali na to, na čo sme sem prišli. Na tvorenie, hľadanie, objavovanie, učenie sa, spoznávanie, zdolávanie prekážok, na prežívanie radosti a lásky.

Či je to zdravie, práca, jedlo, voda, či naše vzťahy – máme možnosť zažívať a užívať toto všetko v tej najvyššej možnej kvalite. A ak tú kvalitu niečo z toho postupne stráca, je našou úlohou prinavrátiť túto kvalitu späť. Inak nás môže čakať život nie príliš atraktívny.

Dnes sa určite najvyššou prioritou pre nás všetkých stalo zdravie. Ale každá minca má vždy dve strany. Na tej jednej strane tu máme  svoje právo užívať všetko, čo sme dostali ako dar pri narodení, vrátane prírody a svojho zdravia.

Druhá strana mince však hovorí o našej zodpovednosti o všetky tieto dary sa starať a udržiavať ich v stave takom, aby slúžili nie len nám, ale aj tým, ktorí prídu po nás.

Ďalšie moje želanie nám všetkým v tomto novom roku teda je, aby sme neustále hľadali tú pozitívnu cestu v tomto náročnom období. Aby sme si tak, ako to robili naši predkovia počas vojen a iných kríz, pomáhali vytváraním radostných spoločných momentov, vďaka ktorým sa každá náročná situácia zvláda ľahšie. Aby sme cez kvalitnejšie a bližšie medziľudské vzťahy tvorili pevnejšiu ochranu našich prirodzených práv a slobôd tak, aby bolo veľmi náročné, až nemožné, komukoľvek na ne siahať.

Opakovane si navzájom pripomínajme, že skutočnú morálnu silu miliárd mierumilovných ľudí, nedokáže ovládnuť skupina bohatých jedincov. Ak im už vo svojej mysli odoberieme primát nadľudí, nadvládcov a nadpanovníkov, nebudú môcť túto nami darovanú silu a energiu zneužívať proti nám. Tento rok je pre nás všetkých obrovskou ďalšou príležitosťou, aby sme dokázali, že lekciu sme prijali, že sme sa mnohému naučili, mnohé pochopili a že sme schopní a pripravení konať v záujme svojej prirodzenej sebaúcty a sebazáchovy.

Azda najväčšie pochopenie pre ľudstvo prichádza opäť vďaka živým dôkazom, že ako náhle podľahneme strachu, paralyzujeme svoju myseľ, svoj ochranný mechanizmus, svoj imunitný systém, systém rodinnej a spoločenskej súdržnosti a dochádza k rozkladu našich životných cieľov a hodnôt.

K svojmu prianiu pripájam aj svojich desatoro pre rok 2022:

1. Vírus aj smrť ber ako prirodzenú súčasť života, tak ako narodenie, či zdravie

2. Ak ti čokoľvek v živote spôsobuje úzkosť, stres, či depresiu, je to znamenie, že je čas posunúť sa ďalej a hľadaj odpovede na to, prečo sa to deje a čo ti táto životná skúsenosť má priniesť

3. Je len na tvojom rozhodnutí, či si pre zmenu, ktorú očakávaš, ochotný urobiť krok, ktorý tá zmena vyžaduje

4. Veľa sa pýtaj a veľa sa dozvieš a to hlavne vtedy, ak máš pocit, že ti niekto siaha na hodnoty, ako napríklad, zdravie, či sloboda

5. Ak ťa tvoj súper chce vidieť na kolenách, nájdi v sebe všetku moc aj silu, aby si ukázal, že to nebude mať také ľahké

6. Ak sa ti niekedy zdá, že tvoja situácia nemá východisko, vedz, že sa stačí zastaviť, vedome dýchať, dostať sa do absolútneho pokoja a v tichosti sledovať, z ktorej strany príde riešenie

7. „Do tej istej rieky nevstúpiš dva krát“ – hovorí staré múdre príslovie a to je záruka toho, že už žiadny moment z tvojho života sa nezopakuje a že všetko to, čo ťa v ňom ešte čaká, je tvorené tvojou mysľou, tým, v čo veríš a čo pre to urobíš

8. Nauč sa žiť vo vzácnej rovnováhe, v ktorej môžeš brať, ale musíš aj dávať

9. Ak chceš naozaj plnohodnotne žiť, nauč sa žiť bez strachu…ako veľký krok k tomu, odporúčam odstrihnúť sa od médií hlavného prúdu súčasného sveta a žiť viac podľa svojho vnútorného sveta

10. Nič netrvá večne, všetko má svoj začiatok aj koniec…dôležité je len to, akým spôsobom ťa to obohatilo a bolo pre teba prínosom

Vráťme sa od prvého dňa nového roka do sveta, v ktorom chceme žiť. Nezabúdajme, že v ňom aj popri super „populárnom“ jedinom víruse, existuje stále obrovské množstvo krásy, radosti, lásky. Slnko, obloha, milióny druhov rastlín, stromov, zvierat, skaly, jazerá, moria, oceány, ročné obdobia, novonarodené deti, umelecké diela, hudba a tieto od nás nevyžadujú nič, len pozornosť, radosť, pokoj a spolunažívanie. Aj my ľudia sa môžeme neustále zapájať do tejto úžasnej sústavy prirodzeného blahobytu, nič a nikto nám v ceste nestojí. Ak sme presvedčení, že to tak je, potom to už existuje. Ak sme presvedčení, že to nie je možné, márne budeme hľadať život, o akom si snívame. Zákon naplnenia našich snov a predstáv vyžaduje od nás skutky, ktoré nás k týmto snom privedú. Dôkazom, že to tak je, sú mnohí ľudia, ktorí si denne žijú svoj sen, ako na príklad ja. A potom sú takí, ktorí bez skutkov len snívajú a márne čakajú.

Ak každý deň a každý moment urobíš to najlepšie, čo vieš a môžeš, tvoj život nikdy nemôže byť iný, ako najlepší. Vodu, jedlo, prácu, vzťahy – to všetko si vyberáme a tvoríme. V akej kvalite to budeme zažívať a užívať, je teda vždy v našich rukách. Usmej sa, keď prší, daj si jablko, keď ti ponúkajú hamburger, buď láskavý, keď na teba kričia. Toto všetko môžeš, ak sa tak rozhodneš.

Pozorne načúvaj sám sebe, ako sa cítiš, o čo ťa tvoje telo a tvoje vnútro žiadajú. Všetko, pre čo sa slobodne rozhodneš, je správne. Úspech ťa utvrdí v tom, že si v danej veci dostatočne dozrel. Pád či neúspech ti pomôžu zlepšiť sa a nájsť niečo nové a nepoznané.

Môže to znieť zvláštne, no i doba kovidu je pre nás po mnohých stránkach vzácna, ba dokonca prínosná. Najmä však v tom, že sa konečne zamýšľame nad niečím, čo sme dlhú dobu ani len netušili, alebo sme o tom nevedeli. Preto je pokora tak vzácna a svojmu tzv. nepriateľovi treba vždy aj poďakovať, že nás prišiel niečo nové naučiť, alebo vytvoril situáciu, vďaka ktorej sa učíme.

Tak teda, želám ti milý čitateľ, aby si prežil naozaj ten najhodnotnejší a najzdravší rok vo svojom živote, so všetkým, čo doň patrí, pretože všetko, čo ťa v ňom čaká, tam naozaj patrí.

Ak si môžem záverom dovoliť inšpirovať ťa, tak ja určite budem pokračovať v práci, ktorú milujem. Budem naďalej pracovať na kvalite vzťahov okolo seba. Naďalej budem kvalitnou stravou a pitným režimom, pravidelným pohybom a dostatočným spánkom, meditačným dýchaním a otužovaním, učením a seba-rozvojom posúvať seba samého ku kvalite života, ktorú túžim zažívať. Budem naďalej využívať svoje dary prírody a vďaka svojej vášni budem pomáhať iným žiť kvalitnejší a hodnotnejší život. A rozhodne urobím všetko pre to, aby som sa stal ešte lepším človekom a pridanou hodnotou pre prírodu, vďaka ktorej tu som a pre ľudí, ktorými sa obklopujem.

Tak čo ty na to?

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články