19.1 C
Nitra
piatok, 21 júna, 2024

Covid končí, čo ďalej? Génové pseudovakcíny nie sú riešením

Situácia okolo nežiaducich vedľajších účinkov narýchlo vyvinutých génových prípravkov proti covidu-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sputnik) je vážna. Zaujímavý komentár publikoval Jan Kaňa na echo24.cz.

Covid končí, čo ďalej? Génové pseudovakcíny nie sú riešením

19. januára 2022 vydal lekársky odborný časopis British Medical Journal (BMJ) úpenlivú výzvu svojich editorov, aby s okamžitou platnosťou boli sprístupnené všetky dáta klinických testov týchto liečiv vykonaných farmaceutickými firmami a umožnené preskúmanie týchto dát odbornou verejnosťou.

S anglickou uhladenosťou však nekompromisne tým bolo povedané, že lekárska komunita už neverí údajom uvedeným firmami v žiadostiach o registráciu vakcín proti covidu. Realita masívnych vedľajších účinkov týchto prípravkov núti stále viac lekárov vyjsť na verejnosť a hovoriť. Politici všade na svete však zatvárajú oči pred realitou, mnohým dochádza, že boli napálení.

Boli napálení druhýkrát, keď pri prvom napálení ľudstvu chorobne ctižiadostivý virológ z Berlína venoval (ale jeho inštitút dobre zarábal na potrebných chemikáliách) test na vírus, ktorý v izolovanej forme nemal vôbec k dispozícii, test, ktorý sám o sebe nielenže nediagnostikuje chorobu covid-19. , ale z 90 percent ani nákazu týmto vírusom, pretože vo veľkom percente testovaných nájde len genetickú informáciu nefunkčných vírusov alebo vírusovej triešte (viral debris). Tento fakt virológ buď nevedel alebo akosi zabudol povedať.

Hygienici a epidemiológovia dostali hračku a moc, a začali sa hrať vo veľkom, epidémia testovania sa rozbehla po svete. Čo na tom, že 90 percent pozitívne testovaných nikdy nevyvinulo príznaky a trávili zbytočný čas ako zdraví ľudia v karanténach. Aby sa to ospravedlnilo, vynašiel sa pre zdravé pozitívne testované pojem asymptomatické ochorenie, contradictio in adjecto tak absurdné ako suchá voda alebo pravdovravný politik. Ešte dnes stretávam pacientov, ktorí mi tvrdia, že mali covid 4-krát, a myslí si tým 4-krát pozitívny PCR test.

V spoločnosti sa šírila atmosféra strachu a paranoje, každý bol zrazu potenciálny bacilonosič. Za lekársky neindikované plošné testovanie za posledné dva roky vyhodila oknom vláda SR podľa hrubého odhadu okolo 30 miliárd Kč. Ministerstvo zdravotníctva určite pozná alebo vie dohľadať presnú výšku týchto „diagnostických“ nákladov; že ich verejne nepublikuje, a nepublikuje, kto profitoval a stále ďalej profituje z obrovských finančných čiastok tečúcich vykonávajúcim firmám, hovorí samo za seba. Médiá hlavného prúdu mlčia.

Politici a experti štátnych zdravotníckych organizácií USA a EÚ nie sú úplne bez viny, nechali sa tak povediac napáliť aktívne: vlastnou neodbornosťou stavili na vývoj koncepčne pomýlených vakcín nevyskúšanou technológiou so všetkými rizikami s tým spojenými. Boli to oni, ktorí udelili registráciu génovým prípravkom za účelom vakcinácie proti covidu, pritom im očividne, pod časovým a možno aj politickým tlakom, ušli chyby, nedostatky a vedomé skreslenia v žiadostiach farmaceutických firiem o schválenie. O možnosti podplatenia rozhodujúcich osôb je možné iba špekulovať. Len odborné posúdenie žiadosti firmy Pfizer by vydalo na obsiahlu publikáciu, z dôvodov stručnosti tohto textu odkazujem na prehľadnú analýzu Canadian Covid Care Alliance (2), aj ako približne polhodinové video v angličtine (3), a na analýzu v slovenčine združenia SMIS (4, 5). Pokiaľ by len v niekoľkých bodoch dôkladne štátne zdravotnícke úrady posudzovali dané žiadosti, nemohli by bývali navrhované prípravky nikdy uviesť do obehu.

Interpretácia, alebo manipulácia dát?

Dva aspekty pre ilustráciu: každému trochu informovanému odborníkovi museli už na prvý pohľad padnúť do oka nápadne nízke počty ochorených covidom v kontrolnej skupine očkovanej placebom (162 zo 17511 sledovaných, tj menej ako jedno percento) v žiadosti firmy Pfizer (6). My pritom vieme, že respiračné virózy majú v chrípkovej sezóne v populácii prevalenciu medzi 5 až 15 %.

Vysvetlenie: firma Pfizer v žiadosti nebrala na zreteľ, že v oboch skupinách štúdie bol mnohonásobok probandov so symptómami covidu (1594 v očkovanej resp. 1816 v kontrolnej skupine – ref. 6 na s. 41), u ktorých nebol vykonaný PCR test alebo bol ( falošne) negatívny, a títo probandi boli zo zarovnaní očkovaných a neočkovaných ako tzv. nepotvrdené prípady vylúčení. Pritom 7 dní po ukončení vakcinácie bolo dokonca u očkovaných o 42 % viac nepotvrdených podozrení na covid ako pri kontrolách (409 ku 287 pri kontrolách). Ak by sa tieto čísla v žiadosti zohľadnili, klesla by relatívna účinnosť prípravku z proklamovaných a následne verejnosti mediálne vmasírovaných 95 % na 19 % (ref. 2 na s. 23) as takouto účinnosťou by registrácia nemohla byť udelená (úrady požadovali minimálne 50 %). Ako subtílny sa javí odborníkom známa skutočnosť, že vakcíny sa testujú v klesajúcej časti vlny epidémie, kedy vírus z populácie mizne a teda efekt očkovania vyzerá silnejšie. V jedinej štúdii vykonanej v stúpajúcej fáze epidemiologickej vlny covidu v Južnej Afrike nebol preukázaný žiadny efekt lieku AstraZeneca na variant beta v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Michal Klíma: Milióny ľudí bolo naočkovaných strachom

Aj slabší efekt vakcíny by bol akceptovateľný za predpokladu, že vakcína je dobre znášaná a frekvencia a intenzita jej nežiaducich účinkov je významne nižšia ako účinky ochorenia, ktorému má zabrániť. To je druhý aspekt na ilustráciu: týka sa priamo krátkodobých vedľajších účinkov preparátu firmy Pfizer podľa údajov z jej žiadosti. V skupine očkovaných bolo o 10 % viac probandov, ktorí museli akútne vyhľadať lekársku pomoc alebo boli hospitalizovaní (127 ku 116 u kontrol), o 43 % viac úmrtí (20 ku 14), o 75 % viac tých so závažnou komplikáciou (262 ku 1 ) ao 300 % vedľajších účinkov spojených s procedúrou očkovaním (5241 ku 1311; väčšinou sa tu jedná o prechodné mierne symptómy známe aj u iných vakcín). Okrem toho je otázka, či niektorí probandi neboli práve kvôli nežiaducim vedľajším účinkom zo štúdie vylúčení zámerne; pomerne vysoké počty vylúčených probandov by to mohli naznačovať. Na tieto dáta nebol úrady dostatočne braný ohľad pri udelení registrácie.

Situácia s očkovaním proti covidu napriek tomu vyzerala vďaka sľubom politikov a masívnemu marketingu farmaceutických firiem v prvej polovici roku 2021 nádejne: firmy rozbehli produkciu vo veľkom, politici dali verejnosti vyhliadku na ukončenie epidémie moderným očkovaním, ktorému verejnosť v tejto fáze uverila majúc skúsenosti s vyskúšanými a spoľahlivými vakcínami z minulosti.

Covid končí, čo ďalej? Génové pseudovakcíny nie sú riešením

Prezrenie v Izraeli


Blížilo sa leto, a tak sa aj mladšie ročníky nechali naočkovať kvôli dovolenke v zahraničí. Vakcíny v lete, kedy vírusy u nás ako každý rok prakticky miznú, mali zdanlivo stopercentnú účinnosť, pretože kde nie je vírus, nemá sa ako účinnosť vakcíny preukázať. Medzitým však v Izraeli, kde vakcinácia ohrozených skupín prebehla v prvom kvartáli 2021 a kde svojho času bola zaočkovanosť najvyššia na svete, začala v polovici júna 2021 delta vlna covidu, v priebehu ktorej sa čoskoro ukázalo, že podiel ťažko ochorených očkovaných v nemocniciach zodpovedal circa 60-percentnému podielu očkovaných v populácii Izraela, je jednoznačný dôkaz, že génové vakcíny fungujú po 4 až 5 mesiacoch už len veľmi slabo ak vôbec. Podiel prekonaných (termín som našiel u spisovateľa Ondřeja Neffa) so získanou imunitou prekonaním covidu s klinickými príznakmi bol pritom po celú dobu pod 1% hospitalizovaných, čiže tak, ako to funguje aj u pravej vakcíny. Okrem toho sa čoskoro zistilo, že očkovaní prenášajú nepozorovane infekciu ďalej, mylne u seba predpokladajúc sterilnú imunitu bežnú u klasických vakcín.

Zakladateľ českej imunológie Jaroslav Svoboda: Prečo sa nediskutuje o účinkoch vakcín?

Presne podľa Einsteinovej definície šialenstva („Šilenstvo je opakovať stále rovnaký pokus a pritom očakávať rôzne výsledky) sa našlo východisko z tejto zapeklitej situácie – tretia dávka, demagogicky slovne opatrená pozitívnou konnotáciou posilňujúcou (booster). Pre tento postup neboli vôbec žiadne vedecké podklady ani predchádzajúce skúsenosti. Od 31. júla sa teda začalo v Izraeli posilňovať, ale už po 12 dňoch sa začali v nemocniciach objavovať prví „posilnení“ pacienti s ťažkým priebehom a ich podiel dosiahol do konca augusta 10 % ťažko ochorených a držal sa na tejto hladine až do odznenia vlny . V zostupnej fáze krivky tejto vlny v októbri 2021 stále ešte očkovaní a posilnení tvorili circa 25 % ťažko ochorených pacientov. Podobnou skúsenosťou prešli všetky štáty na svete. V Anglicku s približne 80-percentnou zaočkovanosťou a posilnenosťou bol v období 45. až 48. kalendárneho týždňa 2021 podiel hospitalizovaných a zosnulých očkovaných pacientov nad 50 rokov okolo 80 % (ref. 8, tabuľky 8 a 9). V Nemecku vládni štatistici, zrejme inšpirovaní orwellovským predefinovaním významu slov, mali dojem, že vyzrejú na realitu, keď jednoducho označia očkované za neočkované, tým, že skrátia dobu po očkovaní resp. po prekonaní choroby z jedného roka na 6 resp. 3 mesiace, tak, aby novo upravené počty pacientov v nemocniciach vykazovali hlavne novo definované “neočkované”.

Pitvy rozhodujú


Nemeckí patológovia prof. Arne Burkhardt a prof. Walter Lang vyhodnotili histologické nálezy tkanív získaných z 15 súdne nariadených pitiev náhle zosnulých (v práci, na ulici, v aute, doma av nemocnici) osôb vekom medzi 28 a 95 rokmi, sedem dní až 6 mesiacov po očkovaní proti covidu (10). U všetkých s výnimkou jedného prípadu zistili výrazné poškodenie buniek výstelky ciev a autoimúnnu zápalovú infiltráciu a deštrukciu cievnej steny a okolitých tkanív bielymi krvinkami, špeciálnym farbením identifikovanými ako CD3 T-lymfocyty. To sa najčastejšie (u 13 z 15 posudzovaných prípadov) prejavilo na srdci ako multifokálny lymfocytárny zápal srdcového svalu a osrdcovníka (myoperikarditída), klinicky vedúci k zníženiu výkonnosti srdca a pri postihnutí inervácie srdcového svalu k arytmiám až k zástave, ako vídame aj u aktívnych športovcov po očkovaní. Preto sa, z pochopiteľných dôvodov, múdrejší medzi športovcami nenechajú očkovať, aj za cenu stratených šancí kvôli diskriminačným obmedzeniam športovej činnosti, pozri prípad Djokovic; štyria, kvôli myokarditíde, na Australian Open 2022 vypadnutí tenisti, by mu teraz asi dali za pravdu. Médiá hlavného prúdu však k tomu mlčia. Ťažké postihnutie srdcového svalu a poruchy inervácie sú akútne životu nebezpečné a zanechávajú vždy dlhodobé deficity a obmedzenia. Názorný je prípad nemeckého ministra čohokoľvek Horsta Seehofera, ktorý po prekonaní ťažkej myokarditídy v r. 2002 už nikdy nenadobudol pôvodnú prieraznosť. Avšak aj mierne prebiehajúci zápal srdcového svalu môže zanechať celoživotné následky, ktoré sa môžu prejaviť, až keď je srdce vystavené záťaži alebo novej chorobe.

Ďalšie výrazné autoimúnne zmeny boli na pľúcach u 8 z 15 posudzovaných (lymfocytárna alveolitída s chronicky prebiehajúcim intersticiálnym zápalom pľúc), okrem toho v menšej miere aj v ďalších orgánoch (v slezine, pečeni, obličkách, mozgu). Výskyt týchto autoimmunných procesov prakticky vo všetkých orgánoch môže len znamenať, že génové očkovacie prípravky nezostávajú na mieste inokulácie v deltoidnom svale paže, ale sú roznesené cievnym systémom do celého tela. To v podstate bolo preukázané v experimentálnej pilotnej štúdii na myšiach sledovaním distribúcie rádioaktívne označených tukových nanočastíc, štúdii vykonanej pred registráciou prípravku Pfizer-BioNTech, avšak v žiadosti o registráciu zatajené, a nedopatrením až po udelení dočasnej registrácie uniknutej na verejnosť z dôverných japonských materiálov firmy Pfizer ( 11). Prečo sú najčastejšie postihnuté srdce a cievny systém, vedia odpovedať študenti v prvom semestri anatómie – sú takpovediac prvé na rane: zo svalu paže vedú cievy krv s génovým prípravkom do srdca, do ktorého sa potom krv ešte raz vracia malým obehom krvným z pľúc, než je následne cievami distribuovaná do periférnych orgánov.

Otrávené krvinky


Nejasný je ešte ďalší možný mechanizmus poškodenia imunitného systému mRNA prípravkami. Ak pridáme kvapku správne skladovaného a podľa návodu výrobcu zriedeného génového prípravku (v citovanom prípade firmy Pfizer) k natívnemu (živému) náteru kvapky krvi pod mikroskopom temného poľa (dark-field), dôjde prakticky okamžite k zlepovaniu červených krviniek do nepohyblivých chuchvalcov, krvinky sa deformujú, ich inak pravidelný guľový povrch sa mení na nevídané tvary s konkávnymi plôškami a ostrými výbežkami, krvinky sa tak trochu podobajú akantocytom známym napr. u pečeňových ochorení, biele krvinky počas minút odumierajú.

Nenormálne zhlukovanie červených krviniek v natívnom preparáte krvi očkovaných bolo preukázané nezávisle niekoľkými skupinami po celom svete aj v Čechách, a dá sa mikroskopicky preukázať ešte po 7 mesiacoch od očkovania (dlhšie doby pozorovania zatiaľ nie sú); aj laik rozpozná na prvý pohľad diametrálny rozdiel medzi obrazom krvného preparátu očkovaného a neočkovaného pod mikroskopom. Je ľahké si predstaviť, že sa červené krvinky v zhlukoch ťažko okysličujú v pľúcach a že je sťažené aj odovzdávanie kyslíka v tkanivách, a to aj pri zachovaní celkového počtu krviniek a obsahu hemoglobínu v nich. Že po očkovaní niečo s červenými krvinkami a so zásobovaním tkanív kyslíkom neštimuje, vidia častejšie vnímaví praktickí lekári na anemických tvárach očkovaných osôb, skôr u mužov ako u žien, tie majú svoje prostriedky kamufláže. Je zaujímavé pozorovať v poslednom roku hlásateľov a komentátorov v televíziách, kde boli skoro všetci postupne očkovaní, a vidieť, ako ich ružové tváre s postupom času blednú až sinú.

V roztoku génového prípravku Pfizer-BioNTech firmou deklarované látky sú vyskúšané a v liekoch bežne používané, s výnimkou lipidov označených skratkou ALC-0315 a ALC-0159 vôbec prvýkrát použitých vo vakcínach resp. liekoch, do nanočastíc z nich vytvorených je zabalená mRNA prípravku. Ak sú v prípravkoch ešte iné nedeklarované substancie (často sa diskutuje o graphen oxide) alebo nečistoty z výrobného procesu niekedy videné pod mikroskopom, nevieme a bez vlastných chemických a ďalších analýz nezistíme. Cayman Chemical Safety Data Sheet pre obe substancie zhodne varuje, že (vo voľnom preklade z angličtiny) tieto látky nie sú pre použitie v humánnej alebo veterinárnej diagnostike alebo liečbe, a vymenúva možné nežiaduce účinky: môžu spôsobiť anémiu, kašeľ, útlm centrálneho nervového systému, ospalosť, bolesti hlavy, poškodenie srdca, malátnosť, poškodenie pečene, narkózu, môžu mať reprodukčné a teratogénne účinky. Čo platí pre základné substancie, musí byť patrične znovu skúmané pre nanočastice z nich vytvorené, pretože ich fyzikálno-chemické vlastnosti a distribúcia sa v organizme vďaka miniatúrnym rozmerom môžu diametrálne líšiť od východiskovej látky. U takto nových látok by človek očakával minuciozne vykonané toxikologické štúdie na preukázanie nezávadnosti v humánnych liečivách. Kationické lipozomy sú samy o sebe totiž extrémne toxické a práve ich toxicita bola doteraz vždy neprekonateľným zádrheľom v použití mRNA technológie v liekoch. Ak ich spojenie s polyetylénglykolom, ako v týchto prípravkoch, toxicitu výrazne znižuje, nevieme.

Covid končí, čo ďalej? Génové pseudovakcíny nie sú riešením

Firma Pfizer výsledky toxikologických testov v žiadosti o registráciu neuviedla, takže pokiaľ vôbec také testy vykonala, musela mať dôvod, prečo ich nepublikovať. Regulačné orgány rozhodujúce o registrácii (CDC, EMA, SÚKL) zjavne chemický rozbor prípravkov a vlastné toxikologické štúdie nevykonali a prevzali naratív zo žiadosti firmy, že predsa bude všetko v poriadku, keď iné podobné lipidy sú v liekoch používané. Eklatantné zlyhanie ešte môže mať dohru na súdoch, pretože sa začína zdvíhať vlna, tentoraz nie epidémia, ale pobúrených pozostalých obetí očkovania a ich právnikov. Ako vieme, v USA lukratívna záležitosť, kde sa odškodnenia za lekárske pochybenia dnes počítajú v desiatkach a stovkách miliónov dolárov. Ako závažná sa ukazuje skutočnosť, že títo mŕtvi nie sú povinne pitvaní, aby sa zistila presná príčina úmrtí, ktorá by mohla pre pozostalých byť základom pre právne a finančné vysporiadanie so štátom, ktorý registráciou týchto génových prípravkov prevzal zodpovednosť za úmrtie a za škody spôsobené na zdraví .

Laboratórium Nový Zéland


Pozrime sa teda na záver na dvojitej štatistiky: štatistiky počtu nadúmrtí (excess mortality) nad dlhodobými priemernými hodnotami v populáciách v prvom roku očkovania 2021 a prehľadové štatistiky nahlásených úmrtí a závažných vedľajších účinkov po podaní vakcinačných prípravkov. Pre prvú analýzu je ako stvorený Nový Zéland, ktorý vďaka svojej ostrovnej izolácii a politike nulového covidu má len minimálnu incidenciu covidu, štatistické údaje počtu úmrtí obyvateľstva teda nie sú zaťažené covidovými úmrtiami. Krivka nadúmrtia v novozélandskej populácii osôb nad 60 rokov veku podľa oficiálnych dát novozélandského Úradu pre bezpečnosť liekov a medicínskych produktov (MEDSAFE), ktorá musela byť na úrade vynútená podaním žiadosti v rámci zákon a o poskytovaní informácií verejnosti (OIA), prebieha prakticky zhodne s krivkou počtu aplikovaných vakcín proti covidu u tejto vekovej skupiny v období vakcinačnej kampane od marca do októbra 2021, so zhodnou špičkou oboch kriviek začiatkom augusta (15), pritom po celý čas neboli na Novom Zélande žiadne udalosti, ktoré inak môžu spôsobovať nadúmrtie (živelné pohromy, horúčavy, influenza a pod.). Počet nadúmrtí za túto dobu (8 mesiacov) sa pohyboval okolo odhadovaných 140 na milión obyvateľov.

Skupina 56 nemeckých profesorov vykonala podobné porovnanie na základe údajov EUROMOMO, RKI a Ourworldindata a našla koreláciu oboch kriviek na nemeckých údajoch nadúmrtia (16), so zhodnými paralelnými špičkami pre prvú dávku (17 až 18. kalendárny týždeň), druhú dávku (23. až 24. kt) a posilňovaciu dávku (48. až 49. kt). Hoci bolo už skôr ukázané, že v Nemecku covidové ochorenia štatisticky za dva roky nespôsobili nadúmrtie nad dlhodobým priemerom, napriek tomu epidémia pravdepodobne má nepriamy vplyv na úmrtie z oddialených operácií, neliečených nádorov, zanedbaných cievnych ochorení, samovrážd atď., ich frekvencie atď. bude mať presne definované maximá a minimá. Detailná analýza potvrdila zhodu priebehu kriviek posilňovacích dávok a nadúmrtí v nemecky hovoriacich krajinách a v Izraeli od začiatku augusta do konca novembra 2021. Ak údaj nadúmrtia na milión obyvateľov z Nového Zélandu prenesieme na populáciu SR a pridáme 25 % za posledné dva mesiace v roku, vyjde nám približne číslo 1750, v Nemecku s 83 miliónmi obyvateľov circa 14 500, v USA s 331 miliónmi obyvateľov niečo okolo 58 000.

Vedľajší účinok je tiež účinok


Štatistiky úmrtí a vážnych vedľajších účinkov po aplikácii vyššie uvedených génových prípravkov hovorí jednoznačnú reč. Objem dát hlásených nežiaducich účinkov všetkých vakcín do amerického systému VAERS Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) za rok 2021 je so 172,13 MByte dát viac ako pätnásťnásobný v porovnaní s 11,32 MByte dát za rok 2020, v ktorom sa proti covidu ešte masívne neočkovalo. Databáza udáva k 24. decembru 2021 celkom nahlásených 7640 úmrtí po očkovaní proti covidu u populácie USA circa 331 miliónov obyvateľov (17). Do tohto systému môže okrem odbornej hlásiť aj laická verejnosť, systém je ale monitorovaný a nezmyselné hlásenia odstraňované. CDC ale dáta aj manipuluje (adjustment), napr. bol v databanke počet úmrtí po očkovaní v júli 2021 už na čísle 11 005. Ako pri iných systémoch, je proces nahlásenia časovo náročný a nie je finančne ohodnotený, čo v mnohých prípadoch odradí.

Objavili sa aj prípady, keď sa lekárom úrady vyhrážali, že budú za hlásenie popoťahovaní. Aj preto sa odhaduje, že nahlásených je menej ako 10 % skutočných nežiaducich účinkov (underreporting). Federálny úrad pre liečivá (FDA) nepriamo doložil underreporting v systéme VAERS, keď Dr. Yang z FDA v prezentácii 26. októbra 2021 ukázal údaje týkajúce sa myokarditídy po očkovaní proti čovidu u detí od 5 do 12 rokov: VAERS udával 22 takýchto prípadov, oproti tomu vlastný systém FDA Optum 106 prípadov na rovnakom súbore dát 58 851 očkovaných detí, teda 4,8 násobný rozdiel (18). Ak týmto faktorom znásobíme údaj úmrtia vo VAERSe, dostaneme sa na nejakých 36 600, čo rádovo už približne zodpovedá odhadu pre USA (58 000) na základe nadúmrtia na Novom Zélande.

Nemecký Ústav Paula Ehrlicha (PEI) udáva k 23. decembru 2021 celkom hlásených 1919 úmrtí po očkovaní proti covidu (ref. 19, tabuľka 2) u populácie SRN circa 83 miliónov obyvateľov. Z diskusií s nemeckými kolegami viem, že hlásenie nežiaducich efektov vakcín lekári z časových dôvodov zanedbávajú alebo mnohí z pozície v Nemecku zrejme dedenej morálnej nadradenosti apriori negujú akúkoľvek súvislosť s očkovaním, a preto nič nehlásia. Pritom PEI v skoršej publikácii sama pripúšťa, že neohlásené resp. do súvislosti s vakcináciou nedávaných a teda neohlásených je až 95 % skutočných vedľajších účinkov. Oproti odhadu na základe početnosti nadúmrtia na Novom Zélande (14 500) je údaj PEI približne 7,5-krát podhodnotený.

Európska databáza EudraVigilance (20) uvádza oi. 27 mŕtvych detí do 11 rokov po očkovaní proti covidu od augusta do decembra 2021, a to očkovanie v tejto vekovej skupine sotva začalo a inak zdravé deti na covid zatiaľ prakticky nikdy neumierali.

Z týchto niekoľkých čísel, a z ďalších v tomto texte bližšie nerozoberaných vážnych poškodení zdravia očkovancov, čiastočne s trvalými následkami, nerozvážne schválenými génovými vakcinačnými prípravkami, môžu človeku vstávať hrôzou vlasy na hlave. Od lekárov a sestier v nemocniciach počujem o stále pribúdajúcich pacientoch s často vážnymi komplikáciami po očkovaní proti covidu. A to sa jedná zatiaľ len o krátkodobé nežiaduce účinky; o prípadných dlhodobých zmenách na základe autoimúnnych procesov navodených týmto očkovaním nemáme zatiaľ žiadnu predstavu.

MUDr.Marián Šóth: Je vhodné očkovanie proti covid19 pre každého? Určite nie

Respiračné virózy nie je možné odstrániť, tak ako zoonózy majú prirodzené rezervoáre vo zvieratách, odkiaľ môžu kedykoľvek ako nové varianty znovu preskočiť na človeka. Doposiaľ vyvinuté génové pseudovakcíny proti covidu sklamali, nedokážu zabrániť ani ochoreniu ani prenosu vírusu. Zlyhanie účinku vakcín mierených proti pôvodnému variantu alfa u ďalších variant (delta, omicron) ukázalo, že tieto génové prípravky sú príliš úzko zacielené. Pokiaľ sa nové varianty vírusu objavujú tak rýchlo za sebou ako pri SARS-CoV-2 (tri rôzne varianty v r. 2021), ani technológia mRNA nie je schopná vyvinúť a hlavne vo veľkom vyprodukovať stále novozacielené vakcíny.

Covid nastavil neúprosné zrkadlo spoločnosti a ako každá kríza preveril charaktery ľudí. Skutočnosť, že predtým boli klinické štúdie nových medikamentov okamžite zastavené a väčšinou zrušené, keď ako komplikácia zomrel jeden alebo dva probandy, sa dnes javí ako z iného sveta.

Čo sa to stalo s našimi spoločnosťami, že akceptujeme tisíce a desaťtisíce obetí očkovania, zdravých ľudí, ktorí by možno nikdy covidom neochoreli, obetí očkovania proti chorobe, ktorej smrtnosť sa pohybuje okolo 2 promile obyvateľstva a u naprostej väčšiny ochorených má priebeh ľahký a bez komplikácií?

A vážne chceme očkovať deti a mladých v reprodukčnom veku bez toho, aby sme vôbec tušili, či tieto vakcíny neovplyvňujú plodnosť budúcich matiek a zdravia ich potomkov? Tieto otázky by mali byť verejne diskutované dňom a nocou, médiá hlavného prúdu však mlčia. Kto na nich upozorní, je dehonestovaný, nálepkovaný, umlčovaný. Kultúra rušenia sa netýka len diskutérov na internete, ale aj vedcov a odborníkov z odboru. Politici si vybrali zopár vedcov, ktorí im idú po ruke, a všetci ostatní, ako by neexistovali – podľa hesla cancel science. Bez otvorenej diskusie ale veda zapadá do bludov, či je to covid, klíma, energetika alebo kvantitatívne uvoľňovanie. Mlčanie nie je zlato.

Ministerstvo zdravotníctva a jeho Štátny úrad kontroly liečiv (SÚKL) by mohli ísť príkladom a začať potrebný dialóg odpoveďami na tieto jednoduché otázky:

1) Boli vykonané chemické, mikroskopické, rádiologické analýzy vyššie uvedených vakcín, s akým výsledkom, kto menovite podpísal výsledky takýchto rozborov?

2) Boli vykonané toxikologické testy vyššie uvedených vakcín na pokusných zvieratách a ľuďoch, s akým výsledkom, kto menovite podpísal výsledky takýchto rozborov?

3) Boli vykonané toxikologické testy substancií ALC-0315 a ALC-0159 (Pfizer) a SM-102 (Moderna), s akým výsledkom, kto menovite podpísal výsledky takýchto rozborov?

4) Ktoré osoby menovite schválili registráciu vyššie uvedených vakcín na používanie na ľuďoch a sú na schvaľovacích dokumentoch podpísané?

Okrem toho by s okamžitou platnosťou malo byť hlásenie nežiaducich účinkov vakcín a/alebo len podozrenie na ne povinné pre všetky zdravotnícke zariadenia, priebežne vyhodnocované, publikované a široko diskutované.

Pokračovanie očkovania starými prípravkami proti variantu alfa, ktoré na omikrón nemajú žiadny vplyv, je vhodné zastaviť.

Celý článok, zdroje autora, si prečítajte na echo24.cz.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články