21.5 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

Zuzana Matejíčková: Po upozornení na skládku v IŽI nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO, aby sme prestali a zdržali sa komentárov

Minulý týždeň (9.2.2023) sa uskutočnila mimoriadna schôdza Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, programom ktorej bolo prešetrenie dodržiavania podmienok stanovených príslušnými orgánmi v povolení o prevádzkovaní skládky tuhého odpadu a okamžité ukladanie odpadu na skládku prevádzkovateľa REKO RECYCLING spol. s r. o., v obci Iža. Práve na problémy týkajúce sa tejto skládky upozorňuje aktivistka Zuzana Matejíčková.

Zuzana Matejíčková: Po upozornení na skládku v IŽI nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO, aby sme prestali a zdržali sa komentárov
Skládka Iža

V týchto dňoch sa začalo hovoriť o vašej iniciatíve proti skládke v Iži. Aká je jej história a prečo ste sa o túto skládku začali zaujímať?

Je pre nás veľmi zarážajúce, že média túto tému a ľudí na národnostne zmiešanom území ignorujú, ak im ide o život. V predvolebnej kampani sa politici oháňajú, ako im záleží aj na ľuďoch s maďarskou národnosťou, čo očividne nie je pravda. Nie je to moja iniciatíva, práve naopak, mňa prizvali ľudia žijúci v obci Iža, pretože od roku 2018 iniciovali niekoľko listov na príslušné orgány, no nikam sa neposunuli a skládka sa rozširovala. Zúčastňovali sa obecných zastupiteľstiev, snažili sa, aby v obci vznikol zberný dvor. Až došlo k stretnutiu, kde sme dali dohromady prvé dokumenty, ktoré odhaľovali množstvo porušení, ktoré priamo ohrozovali životné prostredie, vodu, pôdu, vzduch a životy ľudí.

Martin NEMKY: Na všetko vieme nadávať, prispôsobiť sa, no ak treba povedať svoj názor, sedíme doma

Bolo v našom záujme spoločne postupovať podľa zákona č. 369 o obecnom zriadení, kde sa píše, že občan má povinnosť starať sa o životné prostredie. Skládka síce píše svoj príbeh od roku 1994, mala mať regionálny rozmer a slúžiť skôr na zelený odpad, to že neskôr sa tam skládkovala aj škvára alebo nebezpečný biologický odpad z nemocníc je však chybou slabej kontroly najmä štátnych orgánov. My však nemáme záujem zatvárať skládku, keďže neexistujú pre obce a mestá alternatívy, ak by došlo k zatvoreniu skládky, obce a mestá by mali problém zabezpečiť skládkovanie odpadu, čím by sa cena násobne zvýšila. Našou snahou je, aby skládka spĺňala zákon a predpísané parametre. Na zatváranie a premiestňovanie skládok tu už osoby boli. Dnes sa nové povolenia na skládky nevydávajú, nuž nebudujú sa dostatočne rýchlo ani alternatívy, či dostatočná edukácia recyklácie medzi obyvateľstvom.

Zuzana Matejíčková: Po upozornení na skládku v IŽI nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO, aby sme prestali a zdržali sa komentárov
Skládka

Minulý rok ste spustili petičnú akciu  proti porušovaniu zákonov na skládke : O aké porušenie zákona ide, v čom konkrétne?

Naše zistenia sú podložené Inšpekciou životného prostredia z niekoľkých kontrol. Skládkovanie nebezpečného biologického materiálu z novozámockej nemocnice, o čom v roku 2017 bola natočená reportáž v TV JOJ. Prevýšenie výškového limitu, kde predpísaná výška bola 128 m.n.m., no rôznych častiach skládky presiahli aj 131 m.n.m. Presahovali denný limit dovezeného odpadu. Niekoľkokrát nedodržali podmienky ochrany pôdy, vody a vzduchu, čo Inšpekcia opakovane vyhodnotila, že žiadne zádržné opatrenia, ktoré by nedovoľovali dostať sa odpadu mimo smetiska neboli vytvorené.

Čo je však úplne bizarné je miesto, kde sa skládka nachádza a práve preto by sa mala konať ešte prísnejšia kontrola. Skládka odpadov, ktorá patrí ministrovi pôdohospodárstva pánovi Vlčanovi, nielenže je na najúrodnejších poliach SR, ale aj v priamom susedstve Bokrošského slaniska, ktoré je v 4- tom ochrannom pásme a je územím európskeho významu, kde platia prísne pravidlá. Pre ďalšiu zaujímavosť, od hranice 4- tého ochranného pásma platí tretie ochranné pásmo vo vzdialenosti 100 metrov. Pravdepodobne preto je ministrovo smetisko natoľko chránené. Pričom nemožno zabudnúť na rieku Dunaj, ktorá je vzdušnou čiarou možno 200 metrov. A toto smetisko prezývajú miestni obyvatelia ako najvyšší vrch okresu Komárno. Naša petícia presne znie: Ide o petíciu za prešetrenie dodržiavania podmienok stanovených príslušnými orgánmi v povolení o prevádzkovaní skládky tuhého odpadu a okamžité obmedzenie ukladania odpadu na skládku prevádzkovateľa REKO RECYCLING spol. s r. o., Bokroš 5, 946 39 Iža, IČO: 31 423 876 do vyšetrenia skutkového stavu.

Zuzana Matejíčková: Po upozornení na skládku v IŽI nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO, aby sme prestali a zdržali sa komentárov
Požiar na skládke v roku 2020, zdroj: ahojkomarno.sk

Táto skládka v roku 2020 dostala povolenie na tretiu a štvrtú etapu, pritom v pôvodných povoleniach mali povinnosť zrekultivovať prvú a druhú etapu skládky. Dopátrali ste sa k tomu, ako a prečo dostali prevádzkovatelia skládky toto povolenie? Kto ho vydal?

Všetky povolenia a zmenu integrovaných povolení prechádza cez Inšpekciu životného prostredia. Možno to ani nie je rýchlo, ale dostali povolenie až po zmene vlády a keď sa p. Vlčan aktívne zapojil do politiky. Najprv sa malo rekultivovať, až potom otvárať ďalšie etapy a kazety. V súčasnosti sa má na predmetnej skládke ukladať odpad až do roku 2042, nehovorí sa o žiadnom zhodnocovaní odpadu, eventuálne o recyklácií. Prosto len vzniká pyramída odpadu a je to, bohužiaľ, monument, ktorý tu po nás ľuďoch zostáva a ešte nás aj pomaly otravuje. A opätovne dávam do pozornosť Perlu Podunajska ako sa Bokrošské slanisko prezýva, vyzerá to tak, že sa len zmení názov na smetisko.

Zuzana Matejíčková: Po upozornení na skládku v IŽI nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO, aby sme prestali a zdržali sa komentárov
Takto to v Iži vyzerá

Ako na vašu iniciatívu reagujú majitelia skládky?

Keďže médiá nereflektovali túto tému, obyvatelia 2 obcí sa spojili a zúčastnili sa natáčania na obecnom pozemku pred smetiskom. Odvtedy začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO jednotlivým obyvateľom, aby prestali a zdržali sa komentárov. Napokon na 3 osoby podali trestné oznámenie za ohováranie. Okrem mňa to bola 75- ročná dôchodkyňa, a mladý muž, ktorý predmetné video zdieľal na sociálnej sieti. Pán Vlčan na výbore NR SR však tvrdí, že by sme mali konateľom a majiteľom postaviť busty za ich prácu, pretože vďaka nim je so skládkou všetko v poriadku.

Z akého dôvodu na vás (na koho konkrétne) podali trestné oznámenie, v akom je to stave?

Policajti si samozrejme konali svoju prácu a veľmi dôsledne nás na kriminálnej polícii v Komárne vypočúvali. Všetci sme dostali rovnaký paragraf trestný prečin ohováranie a spôsobenie škody. Na základe slobody prejavu, ktorú máme, zatiaľ, garantovanú v Ústave SR, sme sa odvolávali v prvom kroku. Pochopiteľne, investigatívnou činnosťou sme podložili relevantnými dokumentami všetky tvrdenia. OČTK muselo zastaviť všetky kroky, ktoré proti nám namierila Vlčanova spoločnosť, pretože sme ich mali do poslednej bodky pravdivé. Takto táto vláda likviduje vlastných občanov.

R. Takáč: Firma ministra VLČANA získala povolenie na rozšírenie skládky za podozrivých okolností

Obrátili ste sa v tejto veci napr. na prokuratúru? Iné príslušné orgány? Prezidentku Čaputovú?

Toto bola otázka aj od OČTK, hneď po tom, čo mi oznámili, že mi hrozí v tomto paragrafe 1- 5 rokov za pravdu, resp. ak to neviem doložiť. V súčasnosti ešte stále kompletizujeme množstvo dokumentov. Obrátili sme sa na poslancov NR SR p. Martina Nemkyho, ktorý sa s nami niekoľkokrát v tejto veci stretol, rovnako p. Richard Takáč, ktorý pred pár dňami inicioval mimoriadny výbor za účasti p. Vlčana. Zatiaľ bez výsledkov je to s pani prezidentkou p. Čaputovou, ktorej sa posielalo viacero výziev. Pridalo sa k nám postupne nesmierne veľa ľudí, ktorí sami hovorili, že aj smetisko vo Veľkých Kosihách, kam tiež boli natiahnuté Vlčanove chápadlá, odignorovala. Musíme si poradiť, ale ďakujeme všetkým občanom SR, ktorí podpísali našu petíciu, ktorá, opakujem, nehovorí o zatvorení smetiska, ale o dodržiavaní legislatívnych parametrov. 

Zuzana Matejíčková: Po upozornení na skládku v IŽI nám začali chodiť výhražné listy od právnika spoločnosti REKO, aby sme prestali a zdržali sa komentárov

Minulý rok dostala skládka pokutu – za čo? V čom spočíva jej nebezpečnosť – kto tam a čo skládkuje?

Pokuta bola za nedodržiavanie prevádzkových podmienok, do čoho sa samozrejme zmestí nesmierne množstvo porušení. Kontroly sa píšu dosť alibisticky a sám riaditeľ Inšpekcie sa cítil na mimoriadnom výbore NR SR dosť nepohodlne, kde konštatoval, že viac vecí by si potreboval naštudovať, nešiel by v niektorých častiach príliš do hĺbky a Inšpekcia je poddimenzovaná na vykonávanie častejších kontrol.

Skládka sa ide rozširovať – je tam aj niekto, kto proti skládke bojuje, okrem aktivistov?

Možno vtáčiky a motýliky, ktoré sa prirodzene vyskytovali na území Bokrošského slaniska, ktoré by si nejakí iní aktivisti mohli všimnúť. Nuž, ale to nie sú korytnačky a prasatá, na ktoré sa dávajú obrovské státisícové dotácie. Bez sarkazmu, vodohospodári spolu s rybármi iniciovali niekoľko kontrol, pretože priamo pred smetiskom sa nachádza Patinský kanál, v ktorom sa vôbec nevyskytujú ryby. Sám minister Vlčan priznal na výbore, že v minulosti mali niekoľko problémov s priesakmi do vody a pôdy. Dobrovoľní hasiči sa rovnako pridali k našej petícii, pretože za záhadných okolností v roku 2020 vypukol požiar na skládke a sami si uvedomujú, že vtedy nasadzujú svoje životy ešte do extrémnejších podmienok, keďže sa môžu nadýchať nebezpečných splodín.

Pýtala sa Hena Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x