23.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

UKF: Publikovali štúdiu v prestížnom časopise

V rámci riešenia projektu Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy sa autorskému kolektívu doc. PaedDr. Petrovi Brečkovi, PhD., Mgr. Monike Valentovej, PhD., z Katedry techniky a informačných technológií PF UKF a doc. Ing. Drahoslavovi Lančaričovi, PhD. z SPU podarilo začiatkom tohto roka publikovať výskumnú štúdiu The implementation of critical thinking development strategies into technology education: The evidence from Slovakia v prestížnom medzinárodne uznávanom vedeckom časopise Teaching and Teacher Education.

Daný úspech podčiarkuje aj skutočnosť, že uvádzaní autori patria k prvým zo Slovenska, ktorým bol prijatý a vydaný článok v tomto časopise.

UKF: Publikovali štúdiu v prestížnom časopise

Publikovaný článok teoreticky, ale aj prakticky prispieva k riešeniu problematiky aplikácie stratégií rozvoja kritického myslenia žiakov v technických predmetoch na základných a stredných odborných školách so zameraním na kognitívne, interpersonálne, technické a komunikačné zručnosti.

Rektor UKF Libor VOZÁR: Hrozí zrušenie samosprávy vysokých škôl

Časopis Teaching and Teacher Education je indexovaný aj v databázach Current Contents Connect a Scopus a v súčasnosti patrí k 50 najlepším časopisom sveta v oblasti vzdelávania (SCImago Journal Rankings on Education).

Medzinárodný časopis Teaching and Teacher Education vydáva Pergamon-Elsevier Science Ltd v Oxforde. Zaoberá sa predovšetkým učiteľmi, vyučovaním, ale aj vzdelávaním učiteľov v medzinárodnej perspektíve a kontexte. Časopis sa orientuje na všetky stupne vzdelávania, prípravu učiteľov spolu s vysokoškolským vzdelávaním týkajúcim sa profesionálneho rozvoja učiteľov alebo vzdelávania učiteľov.

Zdroj: UKF Nitra

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články