-8.9 C
Nitra
pondelok, 30 januára, 2023

SODA Gallery Bratislava: Ján SKALIČAN STREAM

Ján Skaličan – Stream 

Video projekcia (trvanie 32:20 min.)

SODA Gallery Bratislava: Ján SKALIČAN STREAM

Autor prostredníctvom video záznamu mapuje súčasný stav potoku Vydrica. Sleduje cestu prameňa vyvierajúceho v Malých Karpatoch, ktorý sa po 17 kilometroch vlieva   do Dunaja. Dôležitým sa v procese stáva osobná skúsenosť, spoznanie toku v celej dĺžke. Výsledné video túto cestu zaznamenáva, autor svoj pohľad orientuje výhradne na tok, ktorý sa stáva ústredným motívom, hlavným objektom záujmu. Nekonštatujúci, odosobnený pomaly plynúci pohľad je doplnený zvukovou stopou – terénnymi nahrávkami akustických podnetov prostredia. Týmto prepojením sa dostávame ku komplexnejšiemu zobrazeniu nenápadnej, možno nepovšimnutej súčasti lesa a mestského prostredia. Vo vzájomnom prepojení statických záberov a zvukovej vrstvy vzniká akási (pre niekoho možno až) meditatívna, no najmä nepozorovane znepokojujúca situácia. Skaličan ako autor plní rolu tichého sprievodcu, ktorý nepoužíva veľké slová o vplyve ľudskej civilizácie na planétu. Racionálne si vyberá konkrétny modelový príklad toku v aktuálne disfunkčnom stave, ktorý zobrazuje v jeho prirodzene naliehavej podobe. Vodný tok Vydrice sa v súčasnosti žiaľ stáva až ilustratívnym, odstrašujúcim príkladom straty svojej pôvodnej funkcie. Aktuálny výstup tak môžeme pokladať ako snahu o určité rozčírenie hladiny problematiky vodných tokov na Slovensku. 

Vzniknutú dokumentáciu spolu s katastrálnou mapou vlastníkov dotknutých pozemkov autor poskytne WWF Slovensko, organizácii podporujúcej ochranu, výskum a obnovu životného prostredia, s ktorými sa v kooperácii bude snažiť dospieť k ďalšiemu zmysluplnému výsledku. 

Realizáciu výstavy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

zdroj: TS

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články