15.1 C
Nitra
utorok, 3 októbra, 2023

PROTEST: Zamestnanci nitrianskych súdov NESÚHLASIA s navrhovanou súdnou mapou

Zamestnanci Krajského súdu v Nitre a Okresného súdu v Nitre dnes vyjadrili na protestnom zhromaždení svoj nesúhlas s navrhovanou súdnou mapou. Účasť zamestnancov na proteste bola zo strany vedenia súdov podporená.  

Súdnu mapu ako celok vnímame ako zásah do práv občanov /obyvateľov NR a BB kraja konkrétne/ na prístup k spravodlivosti, uviedla hovorkyňa súdu.

PROTEST: Zamestnanci nitrianskych súdov NESÚHLASIA s navrhovanou súdnou mapou

V pripomienkach pléna a sudcovskej rady Krajského súdu v Nitre sa uvádza:

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky nás pri ostatnom osobnom stretnutí, ktoré sa konalo v júni 2021 ubezpečila, že po prijatí súdnej mapy sudcovia a zamestnanci Krajského súdu v Nitre zostanú na svojom pracovisku bez nutnosti dochádzania mimo sídla Krajského súdu v Nitre, čo sa v novom návrhu súdnej mapy premietlo len v časti ponechania pracoviska pre občianskoprávnu agendu.

Obchodnoprávna agenda a najmä trestnoprávna agenda, ktorá si vyžaduje každodenné pojednávania a rozhodovania o väzbách, bola presunutá na Krajský súd v Banskej Bystrici.

Najväčším paradoxom je, že nový návrh Súdnej mapy, na základe ktorého by malo dôjsť k zrušeniu Krajského súdu v Nitre a jeho pričlenenie pod Krajský súd v Banskej Bystrici, je ešte absurdnejší, ako bol pôvodný návrh a vo vzťahu k tomuto návrhu absentuje akékoľvek racionálne zdôvodnenie zániku Krajského súdu v Nitre a presunu takmer jeho celého obvodu (s výnimkou Okresného súdu Komárno) pod Krajský súd v Banskej Bystrici a to najmä s poukazom na nasledovné skutočnosti.

V prípade vzniku nového Krajského súdu v Banskej Bystrici, tento by mal byť odvolacím súdom aj pre územný obvod doterajších okresných súdov v sídle Krajského súdu v Nitre (Okresný súd Nitra, Okresný súd Nové Zámky, Okresný súd Topoľčany a Okresný súd Levice).

Pritom vzdialenosť medzi Okresným súdom Nitra a Krajským súdom v Banskej Bystrici je 124 km, vzdialenosť medzi Okresným súdom Nové Zámky a Krajským súdom v Banskej Bystrici je 159 km, vzdialenosť medzi Okresným súdom Topoľčany a Krajským súdom v Banskej Bystrici je 118 km, vzdialenosť medzi Okresným súdom Levice a Krajským súdom v Banskej Bystrici 99 km.

Sudcovia a zamestnanci tak budú nútení dochádzať za prácou od 200 do 300 km denne.

Pokiaľ ide o dostupnosť hromadnej dopravy, aby sa mohli účastníci konania, verejnosť, všetci zamestnanci a sudcovia dostaviť včas na pojednávania a do miesta ich pracoviska, museli by cestovať z Nitry už o 6,30 hodine s prestupom vo Zvolene s príchodom do Banskej Bystrici o 8,11 hodine na autobusovú stanicu.

V prípade dochádzky z mesta Nové Zámky by museli cestovať vlakom o 4,52 hod. s prestupom vo Zvolene na autobus a príchodom do Banskej Bystrice o 8,54 hodine. Pri dochádzke osôb z Topoľčian treba nastúpiť cestu autobusom najneskôr o 4,25 hod. s prestupmi v Bánovciach nad Bebravou, Prievidzi, Žiari nad Hronom a vo Zvolene s príchodom do Banskej Bystrice o 7,55 hodine. Pri dochádzke z Levíc je potrebné nastúpiť na vlak o 5,04 hod. s prestupom na autobus vo Zvolene o 7,03 a príchodom do Banskej Bystrici o 7,28 hod.

Samozrejme obdobne dlhý čas je potrebný aj na návrat z Banskej Bystrice do miesta bydliska týchto osôb, t.j. verejnosti, účastníkov konania, zamestnancov a sudcov. Pritom mnohí zo zamestnancov a sudcov už v súčasnosti dochádzajú do sídla krajského súdu, a to aj zo vzdialenejšieho okolia.

Hoci podľa pripomienkovaného návrhu majú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov a štátnozamestnaneckých vzťahov prejsť na „nový“ krajský súd – v prípade Krajského súdu v Nitre na Krajský súd v Banskej Bystrici, každodenné dochádzanie týchto osôb (ktoré prichádza do úvahy) je nereálne, jednak z časového hľadiska a tiež finančných nákladov.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články