12 C
Nitra
piatok, 12 apríla, 2024

Pod Zoborom pribudnú ďalšie nové byty. Postavia ich na holej lúke na Šindolke

Ľudí, ktorí chcú mať svoje bývanie a nebyť iba v prenájme, stále pribúda. Tých, ktorí chcú stavať vlastný dom je síce ešte stále dosť, tých, ktorí by privítali svoj príbytok aj v „paneláku“ je však predsa len viac. Aj preto vyrastú v Nitre tri nové bytové domy.

Nitra je priemyselným centrom a tak nečudo, že sa sem sťahuje stále viac a viac ľudí. Prirodzene, svoje bývanie chcú mať aj nové mladé rodiny, a tak je o domy či byty v tejto lokalite stále veľký záujem. Spoločnosť Šindolka Residence, s.r.o. z Bratislavy sa v Nitre rozhodla postaviť tri bytové domy, v ktorých bude 378 bytov a apartmánov, ku ktorým prislúcha aj 450 parkovacích miest a štyri prevádzky občianskej vybavenosti. Realizácia navrhovanej činnosti predpokladá vytvorenie 60 pracovných miest.

Prečítajte si aj: Alojz MACHO: Chcú mať zo mňa pašeráka, povedali mi to rovno do očí

Pod Zoborom pribudnú ďalšie nové byty. Postavia ich na holej lúke na Šindolke
V Nitre na Šindolke by mali do konca roka 2026 vyrásť tri bytové domy. Zdroj: Šindolka Residence, s.r.o.

Tri nové polyfunkčné bytové domy

V Nitre na Zobore by mal do konca roka 2026 vyrásť súbor troch polyfunkčných bytových domov s názvom Nitra – Šindolka, ktoré budú označené D12, D6 a D345. Termín začatia výstavby je štvrtý štvťrok 2024 a termín ukončenia štvrtý štvrťrok 2026, pričom termín odovzdania je v prvom štvrťroku 2027. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Podľa zastavovacích podmienok a regulatív Územného plánu zóny Šindolka I. navrhovaná stavba susedí z dvoch strán so zástavbou rodinných domov a areálom strednej odbornej školy, z s tretej komunikáciou I/64, pričom v smere na Dražovce sú nezastavané plochy. Celkové investičné náklady vzhľadom na pohyblivosť cien technologických zariadení a v závislosti od vybraných dodávateľov budú stanovené v neskorších štádiách procesu, predpokladané náklady sú však 35 miliónov eur.

Križovatku na vjazde do Nitry z R1 na Cabajskej ceste nahradí turbo okružná križovatka

Riešené územie je nezastavané, ohraničené miestnymi komunikáciami Dražovská ulica a Slnečná Dolina. Na pozemku, ktorého terén je výrazne svahovitý, sa nachádza trávnatý porast bez vzrastlej zelene. Variant predstavuje realizáciu troch polyfunkčných bytových domov s výmerou riešeného územia 14 604 m2 a zastavanou plochou objektov 2 875 m2. Polyfunkčný bytový dom D12 je usporiadaný do tvaru nepravidelného U, má 6 nadzemných podlaží, jedno ustupujúce podlažie a jedno podzemné podlažie. Prevádzkovo je vertikálne členený na menšie časti, Sekcie II.-V. s vlastnými vstupmi a vertikálnymi komunikáciami. Zastrešenie je plochou strechou, pričom časti striech sú využívané ako terasy bytov na ustupujúcich podlažiach a vegetačné zelené strechy.

Pod Zoborom pribudnú ďalšie nové byty. Postavia ich na holej lúke na Šindolke
Na tomto mieste v Nitre by mali tri nové bytové domy vyrásť. Zdroj: Šindolka Residence, s.r.o.

K dispozícii budú schody aj výťahy

Bytové jednotky sú riešené ako 1-3 izbové byty. Byty na poschodiach majú podľa umiestnenia a možnosti balkóny, loggie, alebo terasy. Byty majú vyčlenené pivničné kobky prístupné zo spoločných priestorov. Priestory na bytových podlažiach, ktoré nespĺňajú normové požiadavky pre preslnenie, sú riešené ako apartmánové byty pre krátkodobé bývanie. Pre vertikálnu komunikáciu slúžia schodiská a výťahy v každej sekcii. Parkovanie pre obyvateľov je riešené v hromadných garážach. V objekte so 139 bytmi bude 25 jednoizbových bytov o výmere 33-39 m2, 25 jeden a pol izbových bytov o výmere 42-43 m2, 61 dvojizbových bytov o výmere 53-59 m2 a 28 trojizbových bytov o výmere 70-76 m2. Počet apartmánov na dočasné bývanie bude deväť a k dispozícii má byť aj jedna prevádzka občianskej vybavenosti.

Pri Močenku má vyrásť park so siedmimi alebo deviatimi veternými turbínami

Polyfunkčný bytový dom D6 je usporiadaný do tvaru obdĺžnika, ktorý je vzhľadom na konfiguráciu rastlého terénu, jestvujúce verejné komunikácie a plánované susedné objekty výškovo osadený. Má 6 nadzemných podlaží a jedno ustupujúce podlažie. Prevádzkovo je riešený vertikálne ako Sekcie I., dispozične napojený na susedný objekt D12. Zastrešenie je plochou strechou, na ktorej sú umiestnené priestory pre technológie kúrenia a chladenia prístupné zo 6 nadzemného poschodia. Strechy sú z časti riešené ako vegetačné zelené. Bytové jednotky sú riešené ako 1-3 izbové byty. Tie na poschodiach majú podľa umiestnenia a možnosti balkóny, alebo loggie. Byty majú pivničné kobky umiestnené vo vedľajšom objekte D12. Pre vertikálnu komunikáciu slúži schodiská a výťah.

Pod Zoborom pribudnú ďalšie nové byty. Postavia ich na holej lúke na Šindolke
Vizualizácia časti navrhovaných domov. Zdroj: Šindolka Residence, s.r.o.

Parkovacích miest by malo byť dosť

Parkovanie pre obyvateľov je riešené parkovacími státiami pod objektom na úrovni 1 nadzemného podlažia, prístupné cez podzemnú garáž susedného objektu D12, v ktorej sú vyčlenené ďalšie státia aj pre objekt D6. V objekte bude celkovo 28 bytov, pričom sa tam budú nachádzať štyri jednoizbové byty o výmere 33-39 m2, štyri jeden a pol izbové byty o výmere 42-43 m2, 20 dvojizbových bytov o výmere 53-59 m2. K dispozícii budú aj dve prevádzky občianskej vybavenosti. Pre objekty D12 a D6 sú navrhované parkovacie státia umiestnené a dimenzované na spolu 213 stojísk. Polyfunkčný bytový dom D345 je usporiadaný do tvaru nepravidelného U, má šesť nadzemných podlaží, jedno ustupujúce a dve podzemné podlažia. Je prevádzkovo vertikálne členený na menšie časti – Sekcie I.-V. s vlastnými vstupmi a vertikálnymi komunikáciami. Zastrešenie je plochou strechou, časti striech sú využívané ako terasy bytov na ustupujúcich podlažiach a vegetačné zelené strechy.

V Pohraniciach chce investor zrealizovať bytovú výstavbu, ľudia sú však zatiaľ proti

Polyfunkčný bytový dom D345 je usporiadaný do tvaru nepravidelného U, je výškovo osadený vzhľadom na konfiguráciu rastlého terénu, jestvujúce verejné komunikácie a plánované susedné objekty. Má 6 nadzemných podlaží, jedno ustupujúce podlažie a dve podzemné podlažia. Prevádzkovo je vertikálne členený na menšie časti – Sekcie I.-V. s vlastnými vstupmi a vertikálnymi komunikáciami. Zastrešenie je plochou strechou, časti striech sú využívané ako terasy bytov na ustupujúcich podlažiach a vegetačné zelené strechy. Bytové jednotky sú riešené ako 1-3 izbové byty. Byty na poschodiach majú podľa umiestnenia a možnosti balkóny, loggie, alebo terasy. Majú vyčlenené pivničné kobky prístupné zo spoločných priestorov. Priestory na bytových podlažiach, ktoré nespĺňajú normové požiadavky pre preslnenie, sú riešené ako apartmánové byty pre krátkodobé bývanie. Pre vertikálnu komunikáciu slúžia schodiská a výťahy v každej sekcii. Parkovanie pre obyvateľov je riešené v hromadných garážach a na teréne.

Vznikne atraktívna obytná zóna

V objekte polyfunkčného bytového domu D345 je spolu 198 bytov, z ktorých je 46 jednoizbových bytov o výmere 33-39 m2, 22 jeden a pol izbových bytov o výmere 42-43 m2, 88 dvojizbových bytov o výmere 53-59 m2, 42 trojizbových bytov o výmere 70-76 m2 a štyri apartmány na dočasné bývanie. K dispozícii bude aj jedna prevádzka občianskej vybavenosti a navrhovaný je i 250 parkovacích stojísk. Realizáciou zámeru dôjde podľa navrhovateľa stavby k zmysluplnému využitiu územia predurčenému k využitiu na vybavenosť platným znením územného plánu. Navrhovaná činnosť bude mať priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, prispeje k rozvoju bytovej výstavby a rozšíreniu ubytovacích možností.

Pod Zoborom pribudnú ďalšie nové byty. Postavia ich na holej lúke na Šindolke
Zdroj: Šindolka Residence, s.r.o.

Po jej realizácii v danej lokalite, ktorá má v súčasnosti charakter nevyužívaného pozemku, vznikne podľa navrhovateľa stavby atraktívna obytná zóna s občianskou vybavenosťou. V riešenom území sa lesné porasty nenachádzajú a navrhovaná činnosť bude prebiehať mimo zastavaného územia. Parcely určené na výstavbu sú klasifikované ako ostatná plocha a trvalý trávny porast, realizáciou navrhovanej činnosti teda nedôjde k záberu poľnohospodárskej ani lesnej pôdy a ani k výrubu drevín. Pozemok je navyše nevyužívaný, nezastavaný a terén je výrazne svahovitý. Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny. Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia a akceptuje prítomnosť dopravných trás s dopravným napojením.

Dodo Púchovský

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x