17 C
Nitra
pondelok, 5 júna, 2023

Pán OBČAN: Dnes sa koná zastupiteľstvo NSK, príďte si vypočuť svojich poslancov

Podľa Zákona o o samospráve vyšších územných celkov sa obyvateľ samosprávneho kraja má právo zúčastňovať na jeho samospráve.

Je oprávnený najmä

a) voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva,

b) voliť predsedu a byť volený za predsedu,

c) hlasovať v referende samosprávneho kraja za podmienok ustanovených týmto zákonom (ďalej len „referendum“),

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva,

e) obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

(3) Na výkone samosprávy sa môže s výnimkou oprávnení podľa odseku 2 písm. a) až c) podieľať aj ten, kto na území samosprávneho kraja

a) má nehnuteľný majetok,

b) je prihlásený na prechodný pobyt,

c) má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

Dnes o 10.00 sa koná ustanovujúce zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Neváhajte, a príďte sa ho zúčastniť, zaujímajte sa o veci verejné.

Tu je program zastupiteľstva:

 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho
  kraja
 2. Správa predsedu Volebnej komisie Nitrianskeho samosprávneho kraja o výsledkoch volieb
  do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaných dňa 29. októbra 2022, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja a novozvoleným poslancom Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
 3. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
 5. Vystúpenie novozvoleného predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
 6. Voľba overovateľov
 7. Návrh na zriadenie a voľbu členov Mandátovej a Návrhovej komisie Zastupiteľstva Nitrianskeho
  samosprávneho kraja
 8. Schválenie návrhov na uznesenia

Ustanovujúce zastupiteľstvo sa bude konať v koncertnej sále Župného domu, Župné námestie 3 v Nitre.

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články