16.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Oslavy tohtoročného 1160 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko sa už pomaly začínajú

Slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda zrejme väčšine Slovákov netreba vôbec zvlášť predstavovať. Obaja patria medzi najväčších misionárov kresťanstva v dejinách Európy, ale v histórii Slovanov, a zvlášť Slovákov, tvoria jednu z najdôležitejších kapitol.

Solúnski bratia prišli na naše územie v roku 863 a tento rok teda uplynie od tejto udalosti 1160 rokov. Sv. Cyril a sv. Metod pochádzali z gréckeho Solúna, v okolí ktorého žila v tom období početná slovanská menšina a jej jazyk obaja ovládali. Na naše územie prišli na pozvanie veľkomoravského panovníka kniežaťa Rastislava. 1160-te výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročie smrti sv. Cyrila si seniori v Dome seniorov v Dolnom Oháji pripomenuli cyrilo-metodskou slávnosťou. Organizátorom podujatia bol miestny Dom seniorov, občianske združenie CYRILOMETODIADA a nadácia PRO PATRIA.

Oslavy tohtoročného 1160 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko sa už pomaly začínajú
Solúnski bratia sv. Cyril a sv. Metod prišli na naše územie v roku 863 a tento rok teda uplynie od tejto udalosti 1160 rokov. Zdroj: Modlitba.sk

Svätí bratia priniesli starým Slovákom písmo

Všetkých zúčastnených na úvod podujatia privítala riaditeľka Domu seniorov Veronika Čelechovská. Predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA Daniela Suchá predniesla verše z Proglasu sv. Koštantína Filozofa a Žalm Cyrilo-metodský Karola Strmeňa, hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý. Anton Hrnko, konateľ nadácie PRO PATRIA, vo svojom príhovore o misii sv. Cyrila a sv. Metoda poukázal na to, že oni na územie našich predkov nepriniesli kresťanstvo, ako sa často nesprávne interpretuje, pretože v čase ich pôsobenia už boli aspoň tri generácie Slovenov pokresťančené. „Svätí bratia priniesli starým Slovákom písmo, preložili Sväté písmo a bohoslužobné knihy do ich reči, čím o tisíc rokov predbehli západnú Európu, v ktorej sa začali slúžiť sväté omše v reči ľudu až po druhom Vatikánskom koncile,“ skonštatoval Hrnko.

Na Slovensku sa v súčasnosti stretávajú dva svety – svet kultúry a nekultúry

Pôsobením sv. Cyrila a sv. Metoda sa kresťanstvo na Veľkej Morave dostalo na úplne novú, oveľa vyššiu úroveň. Primárnym dôvodom ich pozvania Rasticom a Svätoplukom bolo vytvorenie cirkevných štruktúr  – prakticky zriadenie cirkevnej provincie na Veľkej Morave. Keďže svätí Cyril a Metod nemali biskupské svätenie, a teda nemohli vysvätiť svojich žiakov za kňazov, museli s nimi putovať do Ríma. Až po návrate z Ríma a vyslobodení sv. Metoda z franského väzenia bol Metod menovaný titulárnym sriemskym arcibiskupom a mohol budovať cirkevnú provinciu a misijne pôsobiť aj v okolitých slovanských krajinách (ako napr. Čechy, Lužica, Visla…) a priniesť k nim kresťanstvo.

Oslavy tohtoročného 1160 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko sa už pomaly začínajú
1160-te výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročie smrti sv. Cyrila si pripomenuli aj seniori v Dome seniorov v Dolnom Ohaji a ich hostia. Zdroj: archív Daniela Suchá
 

Misia solúnskych bratov zohrala obrovskú úlohu

Vyhnanie (odchod) časti žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda po Metodovej smrti v konečnom dôsledku malo aj významné pozitíva v tom, že priniesli kresťanstvo do Bulharska, odkiaľ sa šírilo až na Kyjevskú Rus. „Je neodškriepiteľným faktom, že misia solúnskych bratov zohrala obrovskú úlohu pri rozvoji a upevnení kresťanstva v celom slovanskom svete a výrazne ovplyvnila celú Európu,“ dodal Anton Hrnko. Svätú omšu ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda celebroval otec Alexander Staník, farár z Hronského Beňadiku, otec Viktor Tomčányi, farár z Radavy a otec Šebastián Košút z miestneho Domu seniorov. Otec Šebastián Košút, rodák z Čiernej Hory na Spiši v Poľsku, v posolstve spomínal na cyrilo-metodskú úctu a vzájomnú spoluprácu slovenských a poľských veriacich nielen na Spiši, ale i počas jeho pôsobenia a pôsobenia Sv. otca Jána Pavla II. v Ríme.

V Turzovke podľa veriacich prežíva kňaz a mladá učiteľka vzťah ako z románu Vtáky v tŕní

„Ja som tu vďaka vám Slovákom, veľmi vám za to ďakujem, a keď prídu akíkoľvek Slováci a budú sa chcieť stretnúť s pápežom, zober ich. Keď budú mať Poliaci svätú omšu, príď s nimi, takto budeme vytvárať naďalej poľsko-slovenské komunity stretávania sa s naším ohromným Svätým otcom,“ povedal otec sekretár Dziviš. V utorok 14. februára uplynulo 1154 rokov od smrti  Konštantína – sv. Cyrila a pri tejto príležitosti si prvý tajomník Veľvyslanectva Srbskej republiky v SR Nenad Adžemović a predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Daniela Suchá uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade, kde Daniela Suchá stručne oboznámila s jeho históriou. V Katedrále sv. Emeráma potom modlitbou poďakovali Všemohúcemu za dar svätých solúnskych bratov.

Oslavy tohtoročného 1160 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko sa už pomaly začínajú
Nenad Adžemović a Daniela Suchá si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade. Zdroj: archív Daniela Suchá
 

Slovania majú veľa spoločného aj dnes

Slovensko si 14. februára zároveň pripomenulo 15. výročie ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy, ktorú zriadil 14. februára 2008 Svätý otec Benedikt XVI. Dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites, a tiež aj 15. výročie zriadenia Žilinskej diecézy. „Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!“ uviedol J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila.

Svojich veriacich môžu kňazi v kázni doslova šokovať tak, ako to ukázal pravoslávny kňaz

Pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom a 1154. výročia smrti sv. Cyrila sa konala u našich krajanov v Novej Belej na Spiši v Poľsku 11. – 12. februára 2023 cyrilometodská slávnosť. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie CYRILOMETODIADA, Spolok Slovákov v Poľsku a nadácia PRO PATRIA. V sobotu 11. februára 2023 sa v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej uskutočnila vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorej autorom je filatelista Jozef Kútny z Močenku. Na slávnosti sa zúčastnili aj generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomír Molitoris, konzulka Generálneho konzulátu SR v Krakove Lenka Pifková, konateľ nadácie PRO PATRIA Anton Hrnko a tiež čestný predsedu Spolku Slovákov v Poľsku prof. Jozef Čongva.

Oslavy tohtoročného 1160 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko sa už pomaly začínajú
Hostia vernisáže v Novej Belej. Zľava čestný predsedu Spolku Slovákov v Poľsku prof. Jozef Čongva, Anton Hrnko, konateľ nadácie PRO PATRIA, fujarista Štefan Suchý, Lenka Pifková, konzulka Generálneho konzulátu SR v Krakove, Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku a Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA. Zdroj: archív Daniela Suchá

Anton Hrnko ocenil najmä to, že medzi prítomnými návštevníkmi bolo veľa mladých ľudí, ktorí sú nositeľmi našich tradícií, a bez ktorých by budúcnosť slovenskej kultúry nebola možná. Pri príležitosti výstavy bola vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok v piatok 10. februára 2023. Autorom grafického stvárnenia príležitostnej pečiatky je Adrián Ferda zo Slovenskej pošty, a.s., POFIS Bratislava. Jozef Kútny daroval každému zúčastnenému príležitostný poštový lístok s príležitostnou pečiatkou. Autor výstavy Jozef Kútny vo svojom výklade sprostredkoval prítomným význam cyrilometodskej misie v živote nášho národa a jej napĺňanie prostredníctvom veľkých osobností slovenského národa počínajúc sv. Gorazdom, Bernolákom, Štúrom, Radlinským, Hlinkom až po návštevu pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v r. 1990. V programe Daniela Suchá predniesla verše z Proglasu sv. Konštantína Filozofa, hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý. Na druhý deň slávnosť pokračovala svätou omšou v slovenskom jazyku na počesť sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorú celebroval otec Ján Košiar.

Dodo Púchovský, Zdroj: Občianske združenie CYRILOMETODIADA

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x