14.1 C
Nitra
utorok, 28 mája, 2024

Novela zákona o policajnom zbore: Rušia sa menovky, pribudnú nové právomoci

Zavedenie základnej štruktúry Policajného zboru (PZ), zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov prináša novela zákona o Policajnom zbore, ktorú v stredu schválila vláda.
      

Základnú štruktúru Policajného zboru majú tvoriť Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta. „Takáto voľne nastavená podrobnejšia organizácia súvisí aj s pripravovanými organizačným zmenami v Policajnom zbore,“ upozornil rezort vnútra. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.
      

Zákonom sa má tiež zrušiť povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov. „V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov,“ zdôvodnil predkladateľ.
      Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa má zaviesť oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku.
      Do zákona má pribudnúť, že Policajný zbor je úradom pre vyhľadávanie majetku. „Úlohou úradu pre vyhľadávanie majetku je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného, alebo ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania,“ vysvetlil rezort. Doplniť sa má aj oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.
      

Novela zákona o policajnom zbore: Rušia sa menovky, pribudnú nové právomoci
foto: ilustračné

Policajt by mal byť oprávnený požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby má po novom stačiť úradný záznam.
      Putá by sa po novom mohli používať aj na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie, alebo poškodzuje majetok.
      Policajti by mohli mať tiež právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou alebo inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné. „Dôvodom je najmä skutočnosť, že schopnosť osoby, s ktorou policajt vykonáva úkony súvisiace s objasňovaním protiprávneho konania, napríklad výsluch, konfrontácia, rekonštrukcia, môže byť požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok ovplyvnená,“ zdôvodnil rezort.
      

Zákon reaguje aj na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. „Podľa tohto nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory,“ vysvetľuje rezort.
      V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články