17.1 C
Nitra
nedeľa, 24 septembra, 2023

Nespravodlivosť pri kompenzáciách ŤZP sa odstráni, prezidentka podpísala zákon

Nespravodlivosť v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) sa odstráni. Ak osoba vlastní okrem vlastného príbytku aj ďalší majetok, s ktorým však nemôže samostatne nakladať, štát by mal pri vyplácaní peňažných príspevkov zohľadňovať situáciu, v akej sa osoba nachádza. Počíta s tým návrh zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.
      Zákon o kompenzáciách upravuje na účely poskytovania peňažného príspevku fyzickým osobám s ŤZP náležitosti týkajúce sa hodnoty majetku a jeho maximálnej výšky. Napriek tomu, že zákon zohľadňuje situáciu, keď má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím len podiel na nehnuteľnom majetku, podľa poslancov nezohľadňuje situácie, ak nemôže nakladať so svojím majetkom. „Týka sa to napríklad dôvodu nerozdeleného bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Nemusí ísť pritom o majetok, v ktorom býva, a na majetku môže byť napríklad úver na bývanie, hypotekárny úver alebo pohľadávka zabezpečená záložným právom,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.
      Osoby sú teda síce vlastníkmi majetku, ale nemôžu s ním samostatne nakladať. Ak by aj mohli, nesplatenú sumu hypotéky alebo inej ťarchy by museli vyplatiť tomu, v prospech ktorého sú zriadené. Ak je osoba ťažko zdravotne postihnutá, je navyše v situácii, keď nemá nárok na pomoc od štátu, aj keď sama svoje majetkové postavenie nedokáže ovplyvniť. V takýchto prípadoch by mal štát pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia túto situáciu zohľadňovať v rámci nového zákona. Ten bude meniť a dopĺňať zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
      Z dôvodovej správy ďalej vyplýva, že prílohou žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu je vyhlásenie o majetku, v ktorom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyhlasuje, či hodnota jej majetku presahuje alebo nepresahuje hodnotu 39.833 eur. Rozhodujúci je stav k dňu podania žiadosti. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má zároveň podľa navrhovateľov povinnosť na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch. Taktiež má ohlásiť zmeny v majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu.
      Pozmeňujúci návrh k novele zákona zároveň obsahuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021. Úpravy sa týkajú časti posudzovania a zisťovania príjmu, ktorých výklad bol často nejasný aj orgánom aplikácie práva, ktoré ho vo svojej poradenskej alebo rozhodovacej činnosti neuplatňovali jednotne. „O to boli zneistenejšie samotné osoby s ŤZP, ktoré na účely poskytovania kompenzácií bez akejkoľvek predbežnej kontroly orgánu aplikácie práva výlučne čestným vyhlásením vyhlasujú, že ich majetok neprevyšuje hodnotu uvedenú v zákone,“ konštatoval Dominik Drdul (OĽANO) v pozmeňovacom návrhu. Neraz sa podľa neho stalo, že tieto osoby v dobrej viere deklarovali, že spĺňajú podmienky zákona, ale nakoniec sa aj po niekoľkých rokoch na základe dodatočnej kontroly zistilo, že tieto podmienky v oblasti majetku nespĺňali. Podotkol, že pre osobu, ktorá sa pomýlila pri výklade zákona, je takto zavedený sankčný systém likvidačný.
      Na odpustenie pohľadávky, ktorá spočíva v sume poskytnutého jednorazového alebo opakovaného peňažného príspevku, bude potrebné podať žiadosť. Podanie je časovo obmedzené na dva mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona. Stanovujú sa tiež náležitosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky zo strany príslušného orgánu. Voči osobe s ŤZP, na ktorú sa vzťahuje odpustenie pohľadávky, sa tak neuplatňuje sankčný mechanizmus v podobe pozastavenia kompenzácií počas 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení kompenzácií.
      Pozmeňovací návrh hovorí aj o tom, že ak osoba s ŤZP nemôže samostatne nakladať s majetkom, ktorý je súčasťou neusporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, jej majetok, bez ohľadu na to, či je zaťažený pohľadávkou, sa vôbec nezapočítava do hodnoty majetku na účely poskytnutia kompenzácií.

Zdroj: TASR

Foto: Archív NN

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články