18.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Na Ďurkovej v Nitre zatiaľ nová budova NEBUDE. Stavebník vzal späť všetky podania v súvislosti so stavbou

Obyvatelia nitrianskej mestskej časti Párovce dlho protestovali proti výstavbe viacpodlažnej budovy na mieste niekdajšej kotolne na Ďurkovej ulici.

Ešte v roku 2019 v otvorenej výzve k poslancom výboru mestskej časti Staré mesto žiadali, aby sa poslanci zamietavo vyjadrili k projektu šesťpodlažnej budovy, ktorá na prehustenom sídlisku negatívne zasiahne do životného prostredia a infraštruktúry Pároviec a zhorší dlhodobo kritickú situáciu s parkovaním v tejto lokalite.

Proti výstavbe viacpodlažnej budovy na Párovciach spísali občania mesta aj petíciu, ktorú podpísalo 217 obyvateľov. Signatári petície argumentovali tým, že v pôvodnom návrhu revitalizácie sídliska Párovce z januára 2008 navrhli architekti zachovať jednopodlažnosť energobloku. S výstavbou viac ako trojpodlažnej budovy v tom čase nesúhlasil ani výbor mestskej časti a požadoval predložiť novú štúdiu a súhlasné stanovisko obyvateľov. Nič z toho sa však nestalo a hlas ľudu aj po zmene vedenia mesta zostal nevypočutý. (plus 7dní)

Na Ďurkovej v Nitre zatiaľ nová budova NEBUDE. Stavebník vzal späť všetky podania v súvislosti so stavbou
Zdroj: durkova20.sk

„Splnomocneným zástupcom stavebníka projektu je spoločnosť moravcik-schroner s. r. o., ktorej štatutárom je poslanec Tímu Hattas Dávid Moravčík. Nečinnosť súčasných poslancov výboru mestskej časti Staré mesto vo vzťahu k tejto problémovej prestavbe vyvoláva špekulácie, že majú väčšie pochopenie pre zástupcu developéra, než pre stovky nespokojných obyvateľov Pároviec. Pochybnosti o objektivite a nestrannosti posudzovania tohto projektu by mohlo zahnať vytvorenie nezávislej komisie urbanistov a architektov bez väzieb na Tím Hattas,“ hovoril o nežiadúcej výstavbe Štefan Timko, zástupca dotknutých obyvateľov. Veľké nádeje vkladal petičný výbor práve do novozvoleného primátora Marka Hattasa, ktorý sa v predvolebnej kampani prezentoval obyvateľom Nitry ako odporca prehusťovania centrálnych mestských častí. „V osobných stretnutiach i mediálnych výstupoch sa vyjadroval ako podporovateľ našej iniciatívy, no pred mesiacom sa ako štatutár mesta Nitra podpísal pod územné rozhodnutie o umiestnení stavby na Ďurkovej 20.“

Mesto Nitra: Interní zamestnanci nie sú odborne spôsobilí alebo nemajú žiadne skúsenosti (?!), výsledky kontroly Inšpektorátu práce

„V januári tohto roka sa začalo územné konanie v súvislosti s prestavbou energobloku na Ďurkovej. Napriek nesúhlasnému stanovisku predchádzajúceho výboru mestskej časti a odporu obyvateľov Pároviec sa konanie začalo v súvislosti s projektom šesťpodlažnej obytnej budovy. Dodnes sa nekonala žiadna diskusia investora s obyvateľmi mesta, developer nemá záujem o medializáciu,“ povedal vo februári 2019 pre TASR Štefan Timko, zástupca signatárov petície a petičného výboru. Podľa projektu malo nadstavbou a prestavbou energobloku na Ďurkovej na šiestich poschodiach vzniknúť 20 bytov a 32 parkovacích miest v garážach.

Práve Timko upozorňoval na to, že sa medzi obyvateľmi dotknutej mestskej časti množia obavy, že komerčný developerský projekt na prehustenom sídlisku vznikne práve vďaka politickej podpore súčasného vedenia mesta.

Nitrianske prepojenia

Obytný dom mal vyrásť na pôvodne mestskom pozemku, ktorý Nitra predala spolu s kotolňou Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, informovali aktuality.sk. Tá zaň v roku 2010 zaplatila 36 600 eur s DPH. Nitrianska teplárenská predala pozemok s kotolňou firme Mallay, zaoberajúcou sa predajom klimatizácií.

Teplárenský podnik, kde má mesto tesnú väčšinu, následne predal pozemok s kotolňou súkromníkovi – firme Mallay. Aktutality.sk upozornila aj na finančnú kondíciu spomínanej firmy, pretože skúmala, odkiaľ by mala spoločnosť kapitál na takúto investíciu. „Od svojho vzniku v roku 2015 sa Mallay dostala zo symbolickej straty – dve eurá do plusu. Najvyšší zisk – 57-tisíc eur dosiahla vlani pri tržbách 777-tisíc eur. Koncom roka 2018 mala šesť zamestnancov. Spoločnosť 2+2 vznikla v roku 2018, za minulý rok vykázala nulové tržby a stratu vo výške 57 eur,“ uviedol portál.

Ako ďalej aktuality.sk upozornili, obe firmy – Mallay a 2+2 sídlia na rovnakej adrese v Nitre – Pražská 2. Budova patrí spoločnosti Elcomp podnikateľa Jiřího Magyara, ktorý mal v minulosti väzby na kontroverzného Nitrana Norberta Bödöra – pôsobili v predstavenstve nitrianskeho futbalového klubu. Prepojenie na Bödörovcov mal aj projekt školy v Nitre , ktorý Magyar rozbiehal spolu s ďalšími nitrianskymi podnikateľmi. Na rovnakej adrese – Pražská 2 sídli aj projektová kancelária Moravčík-Schroner, ktorú si developer najal na projekt Ďurkova 20. Jej spolumajiteľom je mestský poslanec z tímu Hattas Dávid Moravčík, ktorý je zároveň projektantom plánovanej výstavby.

„Ako spoločník a konateľ spoločnosti moravcik-schroner s.r.o. dôrazne popieram akékoľvek prepojenia projektu Ďurkova 20 s mafiou bödörovcov, ktoré spolu s investorom projektu považujeme za natoľko závažné pre našu česť a dobrú povesť, že proti prevádzkovateľovi webového portálu aktuality.sk vedieme viacero súdnych konaní na Okresnom súde Bratislava II. Neželáme si ďalšie šírenie uvedených výmyslov,“ uviedol k publikovaným informáciám, ktoré uvádzajú aktuality.sk Ing. Dávid Moravčík prostredníctvom právneho zástupcu.

Budova zatiaľ nebude

Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“), konanie vo veci návrhu zo dňa 28.11.2018 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia (novostavba): „Bytový dom Ďurkova 20“, na pozemku parc. č. 953, 858/1, katastrálne územie Nitra navrhovateľa 2+2 s. r. o., sídlom Pražská č. 2, 949 11 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“), zastúpený splnomocneným zástupcom: moravcik-schroner s. r. o., sídlom Pražská č. 2, 949 11 Nitra, vedené na tunajšom stavebnom úrade pod č. SP 20491/2018-Ing. Hu podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v nadväznosti na § 35 ods. 4 stavebného zákona zastavuje.

Ako sa uvádza v odôvodnení, 28.11.2018 podal navrhovateľ 2+2 s. r. o., sídlom Pražská č. 2, 949 11 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“), zastúpený splnomocneným zástupcom: moravcik-schroner s. r. o., sídlom Pražská č. 2, 949 11 Nitra návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia (novostavba): „Bytový dom Ďurkova 20“, na pozemku parc. č. 953, 858/1, katastrálne územie Nitra.

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu: „Bytový dom Ďurkova 20“, a zároveň povolil odstránenie stavby: „Kotolňa“.

Do plánov investora v Starom meste zasiahol aj prokurátor. Na základe jeho protestu okresný úrad zrušil povolenie na odstránenie kotolne a umiestnenie bytového domu, tieto dve veci nemohli byť spojené do jedného konania. O spojení však rozhodol stavebný úrad v Nitre.

Na Ďurkovej v Nitre zatiaľ nová budova NEBUDE. Stavebník vzal späť všetky podania v súvislosti so stavbou
Výňatok z protestu prokurátora z 9.5.2022

Navrhovateľ 2+2 s. r. o., sídlom Pražská č. 2, 949 11 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“),
zastúpený splnomocneným zástupcom: moravcik-schroner s. r. o., sídlom Pražská č. 2, 949
11 Nitra dňa 22.08.2022 vzal späť svoj návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia, zaevidovaný pod číslom: SP 20491/2018-Ing. Hu.

Na Ďurkovej v Nitre zatiaľ nová budova NEBUDE. Stavebník vzal späť všetky podania v súvislosti so stavbou

(nn, zdroj: mesto Nitra)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x