19.2 C
Nitra
utorok, 9 augusta, 2022

Miroslav RADAČOVSKÝ: Vyjadrenie k úniku trestného oznámenia v kauze Lučanský

Skutočne ma mrzí, že v poslednom čase na sociálnych sieťach, ale aj v niektorých médiách opätovne akosi kulminuje spôsob nie celkom vhodným, ba niekedy aj nemiestnym, kauza generála Lučanského.

Na verejnosť sa dostalo trestné oznámenie, ktoré som adresoval Generálnej prokuratúre SR, dal na vedomiu Ministerstvu spravodlivosti SR a verejnej ochrankyni práv. Kto a prečo to zverejnil, neviem, ja som v tom čase bol v Bruseli a v Štrasburgu, ale to snáď ani podstatné nie je.

V našom štáte to tak chodí, že veci aj z iných prípadov sa dostanú na verejnosť. Toto trestné oznámenie som neurobil z dlhej chvíle, ani nie preto, aby som nemal nič iné na práci, a už vonkoncom nie preto, aby som miatol verejnosť alebo spochybňoval trestné konanie, ktoré vo veci prebieha.

Ako splnomocnený zástupca poškodených zistil som určité, podľa môjho názoru, nové skutočnosti, vyplývajúce z dôkazov, predovšetkým znaleckých posudkov, svedeckých výpovedí, ktoré by mohli mať znaky trestných činov marenia spravodlivosti, krivej výpovede, ublíženia na zdraví a ktoré mohol spáchať niekto doposiaľ nestotožnený. Nikdy, ani predtým ani teraz, som sa nevyjadril, že vo veci generála Lučanského sa dopustili protiprávneho konania príslušníci ZVJS, príslušníci polície, NAKA a pod. A nikdy sa takto ani nevyjadrím, iba ak by k takémuto záveru dospeli právne kvalifikovaným spôsobom orgány činné v trestnom konaní. A dokonca ani vtedy nie. Pretože to, či sa niekto dopustil alebo nedopustil trestných činov, môže rozhodnúť a to právoplatne, len súd. Dokonca skúmať, kto sa mohol alebo nemohol v danej veci dopustiť protiprávneho konania, nie je z hľadiska môjho právneho postavenia v danej veci ani mojou úlohou.

Nie som totiž v procesnom postavení ani vyšetrovateľa, ani prokurátora, ani sudcu. Som v procesnom postavení splnomocneného zástupcu poškodených a mojou úlohou je vyjadrovať sa k jednotlivým dôkazom, navrhovať vykonanie dôkazov, prípadne namietať doposiaľ vykonané dôkazy. Jednoducho, ja tvrdím, plniac si povinnosti vo vzťahu k svojim mandantom, že nebolo doposiaľ vykonanými dôkazmi jednoznačne a bez pochybností preukázané, aby si zistené poranenia a prípadne aj smrť spôsobil generál Lučanský sám.

Primárne mojím záujmom je, aby sa vec objektívne prešetrila a v tomto smere budem aj naďalej vykonávať činnosť splnomocneného zástupcu poškodenej strany. A pokiaľ niektorí, tí s objemovo menším vnútrolebečným vybavením, zaoberajú sa týmto problémom konšpiračným spôsobom a osobnými útokmi na moju osobu, tak ma to zaujíma asi tak, ako môjho koníka mäsová konzerva. Len by som vás chcel poprosiť, neútočte na seba navzájom a predovšetkým nie na rodinu pozostalých po generálovi Lučanskom. A pokiaľ chcete rozmýšľať a vôbec ste schopní rozmýšľať, tak si položte jednoduchú otázku. Pokiaľ by si pán generál Lučanský spôsobil poranenia sám, pokiaľ by bolo preukázané, že si sám spôsobil aj smrť, tak, ako poniektorí sú presvedčení a presviedčajú nedôstojným spôsobom aj verejnosť, tak potom sa pýtam – z akého dôvodu by už viac ako pol roka prebiehalo trestné konanie a zisťovali sa príčiny poranení aj smrti? Či si snáď niekto myslí, že p. vyšetrovateľ pod dozorom prokurátora a za mojej účasti sa viac ako pol roka hrajkáme, nemáme nič iné na práci, vykonávajú sa dôkazy a potom na čo, keď podľa niektorých, tých, ktorých som vyššie citoval, je všetko jasné. Má to nejakú logiku alebo zmysel?

A úplne na záver, bez toho, aby som niekoho urážal alebo chcel urážať, musím konštatovať, že celý problém v danom prípade spôsobilo MS SR, niektoré, predovšetkým provládne médiá, tým, že za hodnovernú považovali záverečnú správu politickej komisie, ktorá, bez toho, aby vyčkala, ako sa ukončí trestné konanie, túto správu zverejnili. Ja som požiadal túto vyšetrovaciu komisiu, aby odročili svoje konanie do času, kým sa neskončí riadne vyšetrovanie. Aj som to náležite zdôvodnil. Avšak môj názor nebol akceptovaný, no jednoducho, odbornosť a skúsenosti nie sú pre súčasnú vládnu garnitúru módne a niekedy aj nepochopiteľné, na čo sa, vzhľadom na odbornú vzdelanostnú úroveň súčasnej vlády, nemôžeme ani sťažovať.

A pokiaľ si niekto myslí, že takýto diletantský, právne neodborný, ba priam politický záver tzv. vyšetrovacej komisie ma odradí od toho, aby som si neplnil povinnosti splnomocneného zástupcu poškodených, tak sa veľmi mýli. Musel by som sa sám považovať a byť inými považovaní za diletanta a človeka, ktorý sa spreneveril svojmu postaveniu právnika. 37 rokov a 214 dní som rozhodoval nie v mene svojom, ale v mene Slovenskej republiky, teda v mene všetkých občanov tohto štátu. Ani v tomto prípade nekonám sám za seba, ale konám na základe dôvery, ktorú mi dala rodina poškodeného Lučanského.

A teda aj v tomto prípade urobím všetko pre to, aby som ich dôveru nesklamal a vec bola objektívne prešetrená. Vo veci nekonám ako predseda politickej strany Slovenský PATRIOT ani ako europoslanec, ale ako právnik, splnomocnený zástupca poškodených.

Zdroj: FB

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články