19.1 C
Nitra
nedeľa, 23 júna, 2024

Dôchodcovia a čakatelia naň pozor! TOTO by ste mali vedieť skôr, ako si začnete vybavovať vašu penziu

Staroba je pre človeka vekom, kedy si môže užívať plnými dúškami pokoj po celoživotnej práci. Teda aspoň mnohí z nás. Je však aj epizódou, na ktorú sa musíme pripraviť, pretože naše príjmy klesnú. Ako sa teda pripraviť na čas, keď budete poberať dôchodok?

Mnohí ľudia, ktorým sa už-už kráti ich pracovná činnosť dnes ešte ani len netušia, čo všetko musia vybaviť pred tým, ako nastúpia na dôchodok, čo by si mali vybaviť, aby dostávali peniaze. Nadchádzajúcim dôchodcom poradil portál pravda.sk ako na to. Dôchodcom radil v diskusii TV Pravda odborník na dôchodky Ján Šebo.

Rozhodujúce obdobie na zistenie osobného mzdového bodu

Takže, ktoré roky sa vám rátajú do dôchodku? Vedeli ste, či viete o tom, že posledný odpracovaný rok sa vám do penzie neráta? Ak ste poberateľ starobného dôchodku a súčasne pracujete viete, ako sa vám zvýši suma starobného dôchodku po ukončení zamestnania? Viete, o koľko sa vám zvýši penzia, ak si podáte žiadosť o penziu o rok neskôr, ako vám prináleží?

Otázky, ktoré si isto kladú mnohí dôchodcovia či čakatelia naň. Dajme si ale konkrétny prípad. Dôchodkový vek dovŕšite 24. júla tohto roku, ale budete naďalej pracovať do 31. decembra a o starobný dôchodok požiadate od 1. januára 2023. Ktoré roky sa vám započítajú do rozhodujúceho obdobia?

Vláda dá občanom, rodinám, dôchodcom a ďalším v roku 2022 z koláča dieru a z opice r.ť …

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok splníte 24. júla 2022, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú kalendárne roky 1984 až 2021 aj v  prípade, že o dôchodok požiadate až od 1. 1. 2023.

Obdobie dôchodkového poistenia (zamestnanie a ďalšie započítateľné doby) vám bude zhodnotené od ukončenia povinnej školskej dochádzky do 23. júla 2022. Obdobie od 24. júla do 31. decembra 2022 sa bude hodnotiť ako obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku aj s osobným mzdovým bodom za toto obdobie, v ktorom sa zohľadní vymeriavací základ, ktorý ste dosiahli v tomto období,“ skonštatoval Šebo.

Škandál: Ministerka Remišová ide rozdať dôchodcom 170-tisíc tabletov. Chce ich vraj učiť bojovať proti hoaxom!

Posledný pracovný rok sa do dôchodku nezapočítava

Ďalšou otázkou budúcich dôchodcov je, o koľko sa im zvýši penzia, ak si podajú žiadosť o penziu o rok neskôr, ako im prináleží? „Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota. Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984,“ vysvetlil odborník na dôchodky. 

Máte 2.pilier? Zmenila sa referenčná suma pre výplatu dôchodku

„V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2022 je posledný rok rozhodujúceho obdobia rok 2021. Ak sa rozhodnete požiadať o starobný dôchodok neskôr, vypočíta sa starobný dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K takto vypočítanej sume starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Takto určená suma starobného dôchodku sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku,“ pridal Ján Šebo.

Igor Matovič: NÁDEJ na 600 eur pre dôchodcov stále žije

Požiadali ste o starobnú penziu a ešte budete pracovať?

Ste poberateľ starobného dôchodku a súčasne pracujete? Zaujíma vás, ako sa vám zvýši suma starobného dôchodku po ukončení zamestnania? Ak bol poistenec povinne dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok a poberal tento dôchodok, jeho suma sa odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia určí tak, že k sume vyplácaného starobného dôchodku sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia.

Dôchodcovia a čakatelia naň pozor! TOTO by ste mali vedieť skôr, ako si začnete vybavovať vašu penziu

Osobný mzdový bod predstavuje podiel osobného vymeriavacieho základu (zárobku) dosiahnutého v období dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok a všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Dosiahli ste dôchodkový vek, požiadali o priznanie starobnej penzie, ale naďalej pracujete a budete pracovať? Je potrebné o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia žiadať? V tomto prípade o zvýšenie starobného dôchodku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýšenie vykoná automaticky. Ak však zanikne dôchodkové poistenie počas roka, je možné o  zvýšenie penzie požiadať žiadosťou (listom), v ktorom žiadateľ uvedie identifikačné údaje, o čo žiada a odkedy. Žiadosť podpíšete a zašlete Sociálnej poisťovni,“ uzavrel odborník na dôchodky Ján Šebo.

Jozef Uhlárik

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články