10.9 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

Devín: Namiesto vlajky EÚ Perúnov kvet života – symbol všetkých Slovanov

15. september 2021 bol posledným dňom Slovenského Národného Pochodu 2021. Skupina šiestich dobrovoľníkov za krásneho slnečného počasia vyrazila na hrad Devín, ktorý je každoročne cieľom pochodu, ktorý začal 15. augusta na Dukle. Celý pochod bol rozdelený na 8 etáp a každú etapu absolvovali rôzne skupiny dobrovoľníkov z celého Slovenska. Tento rok bol pomenovaný ako „Cesta k slobode“. Súčasťou projektu, ktorý začal Rusínskou etapou, boli aj sprievodné podujatia: Dukla, Svidník, Špania Dolina, Veľké Vozokany a Devín. Zúčastnilo sa ho celkovo asi 350 ľudí.

Devín: Namiesto vlajky EÚ Perúnov kvet života – symbol všetkých Slovanov

Pod hradom Devín sa skupina pripojila do prebiehajúceho stretnutia iniciatívy Kruhy života. Poobede sa všetci spoločne vybrali na hrad Devín, ktorý je jedným z hlavných symbolov slovenského národa. Pri vstupe sa skupina už tradične stretla s nepochopením. Nosiť na hrad vlajky už nie je dovolené a museli ich pri vstupe schovať.

Devín: Namiesto vlajky EÚ Perúnov kvet života – symbol všetkých Slovanov

Na nádvorí hradu privítal účastníkov stretnutia predseda slovanského spolku Slavica Miloš Zverina, ktorý zároveň informoval o význame tohto podujatia. Potom sa spoločne zaspievala slovenská hymna, všetky štyri slohy. Ďalej sa ujal slova Vitalij Žitňuk, atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorý vo svojom prejave upozornil na prepisovanie dejín a pozdravil účastníkov pochodu. Za „domácich“ pozdravil účastníkov podujatia ľavicový aktivista a bývalý poslanec Národnej rady Karol Fajnor. Na záver podujatia vysvetlil Rudy Sokol význam iniciatívy Kruhy života a účastníci si zaspievali slovenskú ľudovú pieseň Na Kráľovej holi.

Po prehliadke hradu Devín účastníci pokračovali v celodennom programe koncertom známeho slovenského pesničkára a básnika Janka Svetlana Majerčíka. Na záver celého programu sa účastníci podujatia zapojili spoločne do slovanského chorovodu a oslobodili námestie pod hradom Devín od vlajky EU, ktorú vymenili za vlajku Slovanov – Perúnov kvet života.

Devín: Namiesto vlajky EÚ Perúnov kvet života – symbol všetkých Slovanov

Z Cesty hrdinov, 1.deň

Cesta hrdinov SNP začína v Duklianskom priesmyku. Pokračuje cez odbočku na Pozorovateľňu Ludvíka Svobodu, okolo cintorína a Dukelského memoriálu, okolo obce Vyšný Komárnik, odtiaľ horami cez Medvedie, Vyšnú Pisanú, Nižnú Pisanú a údolím potoka Kapišovka, takzvaného „Údolia smrti“, kde sa koncom októbra 1944 zvádzali ťažké boje. Odtiaľ opäť horami a cez Nižnú Jedľovú prechádza chodník až do Svidníka, okolo pamätníka a cintorína, kde je pochovaných 9 000 sovietskych vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní východného Slovenska.

Prvý deň pochodu sme ukončili podvečer pri pamätníku Sovietskej armády a generála L. Svobodu vo Svidníku položením vencov vďaky.

Devín: Namiesto vlajky EÚ Perúnov kvet života – symbol všetkých Slovanov

Kvet života

Perúnov Kvet života je ochranný symbol, ktorý sa používa po celom svete. U nás ho najčastejšie môžeme vidieť na dreveniciach, nad vchodmi domov, na trámoch, v Detve na detvianskych krížoch a tiež na náhrobkoch.

Kvet života bol schválený na Všeslovanskom sneme v Moskve v roku 2018 ako zjednocujúci symbol pre všetky slovanské krajiny.

Video z Pochodu 2021 

YouTube video

Text: Brigita Tarinová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články